På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-21 09:30 Nr 2012:911


Nordisk statistisk årsbok 2012:

Sverige satsar minst på kultur och fritid i Norden

Sveriges offentliga utgifter för kultur och fritid är mindre än i de övriga nordiska länderna, mätt i procent av BNP. Island satsar mest med 3,7 procent, medan Sverige spenderar minst med 1,2 procent.

Totalt har en ökning ändå skett över tid – på Island och i Norge har utgifterna mer än fördubblats sedan år 2000. I de övriga nordiska länderna har utgifterna ökat med mellan 40 och 50 procent under samma period.

Bidrag till teatrar utgör huvuddelen av bidragen inom det kulturella området i alla länderna. Den isländska befolkningen leder ligan vad gäller teaterbesök med i snitt 81,7 teaterbesök per 100 innevånare. För Sverige är motsvarande siffra 33,8 - bara befolkningen på Grönland och Färöarna går mer sällan på teater.

Teatrar 2011, antal
 
Danmark
Färöarna
Grönland
Finland
Island
Norge
Sverige
Teatrar
88 1 1 133 4 31 133
Föreställningar
11 717 134 24 19 673 1 013 9 721 21 188
Besökare
2 092 000 10 166 8 845 3 476 341 206 951 1 830 175 3 165 465
Antal besök per 100 invånare
37,6 21 15,7 64,4 81,7 37,4 33,8

Källa: Nationella statistikbyråer
Not: Grönland och Sverige: 2008 års uppgifter. Finland inkluderar Åland. Norge: 2010 års uppgifter

Nordisk statistisk årsbok fyller 50 år

Årets utgåva av Nordisk statistisk årsbok är den femtionde i ordningen. För att fira det, har det tagits fram jubileumsstatistik som visar vad som har skett i Norden inom några utvalda områden de senaste 50 åren. Statistiken finns på Nordiska ministerrådets webbplats www.norden.org. Här är några axplock som speglar utvecklingen i Norden från 1960-talets början till idag.

  • Antalet bilar har ökat från 2 till 12 miljoner. Störst är ökningen på Island.
  • Både skatter och offentliga utgifter har ökat markant. I Sverige har skatterna ökat från 30 till 45 procent, och i Danmark från 21 till 48 procent.
  • År 1950 arbetade en tredjedel av Nordens arbetskraft inom jordbruk, skogsbruk och fiske. Idag ligger andelen inom de områdena på 2,6  procent. Den mest extrema minskningen uppvisar Finland, som gått från att ha haft drygt hälften av arbetskraften sysselsatt inom jordbruk, skogsbruk och fiske, till 4 procent i dagsläget.
  • Antalet som studerar vid universitet och högskolor i Norden har mer än femdubblats. För femtio år sedan var det ämnen inom humaniora och religion som lockade flest studenter.  Numera är samhälls-,  juridik- och ekonomistudier de mest vanliga.
  • Vi dör oftare av cancer, men medellivslängden har ökat.
  • Vi flyttar mindre mellan de nordiska länderna än vi gjorde tidigare.
Immigration, Norden 1961 & 2010, procent

Diagram -

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Kommunikationsavdelningen
Box 24 300
104 50 Stockholm
Fax 08-506 947 03


Förfrågningar

Linda Larsson Conteh
08-506 949 17
linda.larsson-conteh@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.