På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2016-12-15

Statistiken beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU visar bland annat antal och andel sysselsatta respektive arbetslösa per månad, kvartal och år. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

En ny modul med säsongrensade data har tillgängliggjorts (2016-06-22) under säsongrensade serier, månad som innehåller serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden och näringsgren avseende månad. Motsvarande modul för kvartal kommer att publiceras vid publicering av AKU juni.

Samtidigt ändras modulen ”Säsongrensade serier över sysselsatta efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden” så att antalet anställda säsongrensas direkt istället för att summeras av antalet fast anställda och tidsbegränsat anställda. Det innebär mindre förändringar i data.

Nu finns också en ny bakgrundsfakta om ”Sysselsättning och arbetade timmar i AKU och NR” som beskriver de skillnader i definitioner som finns mellan AKU och NR samt de bearbetningar som NR gör av AKU:s skattningar för att komma fram till de skattningar som publiceras av NR. Rapporten är skriven för att uppfylla EU-krav på dokumentation av skillnaderna mellan NR och AKU avseende skattningarna av antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar.

Ett nytt bakgrundsfakta har publicerats om en ” Jämförande studie AKU och Af 2015”. Rapporten är en uppföljning på den jämförandestudie som publicerades i september 2013 och beskriver skillnaderna mellan AKU:s och Af:s mått över arbetslöshet.  Till skillnad från rapporten som publicerades 2013 har jämförelsen gjorts för hela året och med anledning av höstens migration har extra fokus lagts på inrikes- och utrikes födda.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5 268

1 000-tals pers. oktober 2016

1,3 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5 285

1 000-tals pers. oktober 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

71,7 %

oktober 2016

0,2

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72,0 %

oktober 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4 930

1 000-tals pers. oktober 2016

1,6 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4 921

1 000-tals pers. oktober 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

67,1 %

oktober 2016

0,4

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

67,0 %

oktober 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

338

1 000-tals pers. oktober 2016

-3,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

364

1 000-tals pers. oktober 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

6,4 %

oktober 2016

-0,3

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

6,9 %

oktober 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Antalet sysselsatta har främst ökat inom Finansiell verksamhet, företagstjänster under perioden 2006 till 2015 och det var den näringsgren som sysselsatte flest antal personer år 2015. År 2015 var Vård och omsorg den näst största näringsgrenen. I Byggverksamhet var 93,0 procent heltidssysselsatta, vilket var den näringsgren med högst andel heltidsysselsatta år 2015. Lägst andel uppvisades i Hotell och restaurang, där 59,0 procent av de sysselsatta arbetade heltid.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Högre sysselsättning för pappor än mammor

Pappor har en högre sysselsättning än mammor, men skillnaden varierar mellan grupper med olika utbildningsnivå. Störst skillnad mellan mammor och pappor finns bland personer med förgymnasial utbildning.

Starkare svensk arbetsmarknad

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade under det andra kvartalet 2016. Arbetslösheten var på den lägsta nivån sedan 2008. Förbättringen på arbetsmarknaden syns främst bland inrikes födda, medan arbetsmarknaden för utrikes födda inte visar på samma förbättring. Det visar Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Stor skillnad i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda

Sverige är ett av de länder i Europa som har högst sysselsättningsgrad för inrikes födda. Samtidigt är skillnaden i sysselsättningsgrad stor mellan inrikes och utrikes födda i landet. Det är relativt vanligt att utrikes födda i Sverige upplevt hinder för att få ett arbete och bland dem som har ett arbete är det vanligt att känna sig överkvalificerad.

Så mäter SCB arbetslöshet

Arbetsmarknaden ser väldigt olika ut för inrikes och utrikes  födda. Just därför är det viktigt att kunna mäta arbetslöshet  och sysselsättning i dessa grupper.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

aku@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/am0401