På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Nästa publicering: 2016-06-17

Arbetskraftsundersökningarna (AKU) är en undersökning som beskriver utvecklingen på arbetsmarknaden för Sveriges befolkning i åldern 15–74 år. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik med tonvikt på såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa. Det är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten och står för det officiella arbetslöshetstalet.

Från och med publiceringen av AKU januari 2016 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012, i AKU:s löpande publicering. Denna yrkesindelning ersätter SSYK 96 som tidigare har använts i AKU:s redovisning av yrke. Övergången till SSYK 2012 har även skett bland övriga produkter inom SCB som redovisar yrke. Läs mer under Fördjupad information.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Arbetskraften

5 254

1 000-tals pers. april 2016

1,1 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraften (säsongrensat och utjämnat)

5 271

1 000-tals pers. april 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet

71,9 %

april 2016

0,2

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetskraftstalet (säsongrensat och utjämnat)

72,1 %

april 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta

4 873

1 000-tals pers. april 2016

2,3 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta (säsongrensat och utjämnat)

4 905

1 000-tals pers. april 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen

66,7 %

april 2016

1,0

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Sysselsatta av befolkningen (säsongrensat och utjämnat)

67,1 %

april 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa

381

1 000-tals pers. april 2016

-12,0 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslösa (säsongrensat och utjämnat)

366

1 000-tals pers. april 2016

.. %

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet

7,3 %

april 2016

-1,0

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Arbetslöshet (säsongrensat och utjämnat)

6,9 %

april 2016

..

procentenheter

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Tvärsnittsdata - originalvärden (ej säsongsrensad)

Flödesdata – originalvärden

Säsongrensade data

Länkade data

Övriga tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Under första kvartalet 2016 var arbetskraftsdeltagandet i åldern 20-64 år 88,3 procent för män och 83,3 procent för kvinnor. Skillnaden i mäns och kvinnors arbetskraftsdeltagande har minskat över tid. För personer med hemmaboende barn 7 år eller äldre var mäns sysselsättningsgrad klart högre. Bland män med förgymnasial utbildning var 77,6 procent sysselsatta under första kvartalet 2016. Motsvarande andel för kvinnor var 42,5 procent. Kvinnor med en eftergymnasial utbilding var i lägre utsträckning långtidsarbetslösa än män.

Läs hela statistiknyheten
Böcker och rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Sverige har högst pensionsålder i EU

I Sverige börjar man i genomsnitt att ta ut ålderspension vid 64 års ålder. Det är högst ålder av alla länder i EU. De som fortsätter att arbeta trots att de tar ut pension gör det ofta av andra skäl än ekonomiska.

Förbättrat läge på arbetsmarknaden

Sysselsättningen ökade under fjärde kvartalet 2015, särskilt för utrikes födda och kvinnor. Samtidigt minskade arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar, visar Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

Högre frånvaro under fotbollsmästerskap

Har det hänt att du tagit ledigt för att se på VM i fotboll? Då är du inte ensam. En undersökning som SCB har gjort visar att frånvaron från arbetet är högre under veckor då det pågår ett stort fotbollsmästerskap.

 

Sjukfrånvaro – stora skillnader mellan kvinnor och män

Under 2014 var sysselsatta personer i genomsnitt frånvarande från arbetet mer än en femtedel av arbetstiden. Semester är den vanligaste orsaken. Frånvaro på grund av sjukdom och för att ta hand om barn är vanligare bland kvinnor än bland män. 

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Utöver de publicerade tabellerna kan vi skräddarsy just de tabeller Du behöver löpande eller för enstaka tillfällen. Det kan gälla tabeller för vissa redovis­nings­grupper eller tabeller med andra indelningar än i de ordinarie tabellerna.

Om du har frågor angående arbets­krafts­under­sökningarna kan du gärna skriva till oss på aku@scb.se.

Statistikservice

08-506 948 01

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.00

Kontakta oss

aku@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/am0401