På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-02-11 09:30 Nr 2014:31


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2013:

Fler i arbetskraften och fler sysselsatta

Under 2013 var i genomsnitt 4 705 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 48 000 personer jämfört med 2012. En stor del av ökningen skedde bland utrikes födda. Antalet arbetslösa var 411 000, vilket motsvarade en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 143 miljoner per vecka.

År 2013 kännetecknas av en ökning av antalet personer i arbetskraften och antalet sysselsatta medan antalet arbetslösa inte uppvisar någon statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2012. Det är främst bland utrikes födda, ungdomar, inom tjänstesektorn och i Stockholms län som sysselsättningsökningen har skett.

Fler unga sysselsatta             

Under 2013 ökade befolkningen i åldersgruppen 15-74 år med 41 000 personer till 7 156 000. Arbetskraften uppgick till 5 116 000 personer, en ökning med 56 000 jämfört med 2012. Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, var 71,5 procent. Det är en ökning med 0,4 procentenheter.

I genomsnitt var 4 705 000 personer sysselsatta under 2013. Jämfört med 2012 innebar det en ökning med 48 000 personer, av dessa var 27 procent 15-24 år. Antalet sysselsatta män var 2 468 000, en ökning med 25 000. Antalet sysselsatta kvinnor uppgick till 2 237 000, en ökning med 22 000.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen sysselsatta av befolkningen, var 65,7 procent i genomsnitt under 2013. Männens sysselsättningsgrad var 68,2 procent och motsvarande siffra för kvinnorna var 63,3 procent.

Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 31 000 personer till 752 000. Utrikes födda utgör ungefär 65 procent av den totala sysselsättningsökningen. Antalet sysselsatta utrikes födda män ökade med 21 000 personer och uppgick till 396 000. Antalet sysselsatta utrikes födda kvinnor var 356 000. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män var 61,9 procent och bland kvinnor var den 53,9 procent. Motsvarande siffra för båda könen uppgick till 57,8 procent.

Antalet sysselsatta ökade främst inom tjänstesektorn medan antalet sysselsatta inom tillverkningsindustrin minskade. Inom tjänstesektorn ökade antalet sysselsatta inom Finansiell verksamhet, företagstjänster för tredje året i rad med 15 000 till 757 000. En statistiskt säkerställd ökning kunde även ses inom Hotell och restaurang, Offentlig förvaltning och Personliga och kulturella tjänster. Inom Tillverkning och utvinning, energi och miljö var 575 000 personer sysselsatta, vilket är 13 000 färre jämfört med föregående år.

I Stockholms län var 27 000 fler personer sysselsatta under 2013 jämfört med 2012. I övriga län var det ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med föregående år.

I genomsnitt var 4 206 000 personer anställda vilket är 36 000 fler än under 2012. Antalet fast anställda uppgick till 3 496 000. Antalet tidsbegränsat anställda ökade med 27 000 och uppgick till 710 000. Inom den privata sektorn ökade antalet anställda med 26 000 personer till 2 827 000, medan det i statlig sektor ökade med 12 000 till 266 000. Antalet anställda inom kommunal sektor uppgick till 1 055 000.

Antalet arbetade timmar var 143 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick till 143 miljoner i genomsnitt under 2013, varav 1,7 miljoner utfördes av personer sysselsatta utomlands. Jämfört med 2012 är detta ingen statistisk säkerställd skillnad. Männen arbetade i genomsnitt 81,4 miljoner timmar per vecka och motsvarande siffra för kvinnorna var 61,7 miljoner.  

Arbetslösheten var 8,0 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var i genomsnitt 411 000 under 2013. Det är ingen statistiskt säkerställd förändring jämfört med 2012. Antalet arbetslösa män var 220 000 och antalet arbetslösa kvinnor var 191 000.

Under 2013 var i genomsnitt 8,0 procent av arbetskraften i åldern 15-74 år arbetslösa. Bland männen var arbetslösheten 8,2 procent och bland kvinnorna uppgick den till 7,9 procent.

Arbetslösheten var högre för de utrikes födda än för de inrikes födda. För de utrikes födda uppgick arbetslösheten i genomsnitt till 16,2 procent under 2013 och motsvarande siffra för inrikes födda var 6,3 procent.

Högst arbetslöshet under 2013 hade Örebro län med 10,2 procent arbetslösa och lägst arbetslöshet hade Uppsala län med 6,6 procent. Jämfört med 2012 är det ingen statistiskt säkerställd förändring av arbetslösheten, förutom för Västernorrlands län där det var en minskning med 1,8 procentenheter till 7,3 procent.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga de som har haft en arbetslöshetstid på 27 veckor eller mer, utgjorde ungefär 30 procent av de arbetslösa och uppgick till 121 000 personer.

Personer ej i arbetskraften

Gruppen ej i arbetskraften består av personer som varken är sysselsatta eller arbetslösa. Under 2013 var 2 041 000 personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. Av dessa var 933 000 män och 1 108 000 kvinnor. Jämfört med 2012 så ökade antalet pensionärer med 33 000 till 912 000. Antalet heltidsstuderande som varken är arbetslösa eller sysselsatta minskade med 27 000 till 533 000 och antalet personer som uppgav sig vara sjuka minskade med 11 000 till 339 000 personer.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för året 2013.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 947 72


Förfrågningar

Helene Birenstam
08-506 949 94
Helene.birenstam@scb.se

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
Gabrielle.larsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.