På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-11-18 09:30 Nr 2014:280


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) tredje kvartalet 2014 – Tema: Övergången från arbete till pension 2012:

Åldern vid första pensionsuttaget var högre i Sverige jämfört med genomsnittet i EU

För personer i åldern 50-69 år var den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension 64 år i Sverige 2012. Den ålder som anges för första pensionsuttaget behöver inte sammanfalla med åldern då personen slutat arbeta. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år. Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2 procent medan motsvarande siffra för Sverige var 37,7 procent.

Temarapporten för tredje kvartalet 2014 behandlar övergången mellan arbete och pension. Underlag till rapporten är en tilläggsundersökning, av Eurostat kallad ad hoc-modul, som genomfördes för delar av AKU:s urval under 2012. Undersökningen riktades till personer i åldern 50-69 år som antingen var sysselsatta eller ej sysselsatta som arbetat någon gång efter att de fyllt 50 år. Ad hoc-moduler har kopplats på AKU årligen sedan 1999 med varierande ämnen. Tidigare har all presentation av resultaten gjorts av Eurostat. SCB har som målsättning att fortsättningsvis publicera resultaten från dessa tilläggsundersökningar.

Den genomsnittliga åldern vid första uttaget av ålderspension bland personer i åldern 50-69 år var 64 år i Sverige 2012. Den ålder som anges för första pensionsuttaget behöver inte sammanfalla med åldern då personen slutat arbeta. För hela EU-28 var genomsnittet 59 år. Andelen personer i åldersgruppen 50-69 år som tog ut pension i Sverige var 43,7 procent. I hela EU-28 var motsvarande siffra 41,5 procent. I åldersgruppen 50-64 år hade däremot Sverige den tredje lägsta andelen som tog ut pension av de europeiska länderna. Andelen var 13,8 procent i Sverige medan genomsnittet i EU-28 var 27,9 procent.

Andelen personer som tog ut en pension och som tagit ut förtidspension var högre i Sverige än genomsnittet för EU-28. Det var 48,7 procent kvinnor som tog ut en förtidspension i Sverige, bland männen var andelen 43,5 procent. Det kan jämföras med EU-28 där andelen förtidspensionerade kvinnor var 32,8 procent och andelen män var 45,0 procent. Förtidspension definieras i relation till den normala pensionsåldern i landet vilket innebär att den varierar mellan länder.

Andelen sysselsatta bland de som tog ut en pension i EU-28 var 19,2 procent medan motsvarande siffra för Sverige var 37,7 procent. De länder som hade en större andel sysselsatta bland de som tog ut pension jämfört med Sverige var Norge och Island. Fördelningen mellan könen var jämn i EU-28 till skillnad från Sverige där det var en större andel män än kvinnor som var sysselsatta bland de som tog ut pension. I Sverige var 42,0 procent av männen sysselsatta jämfört med 33,4 procent bland kvinnorna.

I Sverige var det 29,8 procent bland de som tog ut pension och slutat arbeta som uppgav att de velat fortsätta arbeta. Bland männen var andelen 24,5 procent medan den för kvinnor var 34,5 procent. Genomsnittet för EU-28 var 28,0 procent.

Den vanligast förekommande pensionstypen i Sverige var allmän pension, till exempel inkomst- eller garantipension. Av de som svarat att de tog ut pension 2012 var det 83,6 procent som svarade att de tog ut någon form av allmän pension. Andelen som svarade att de tog ut en privat pensionsförsäkring var 47,1 procent. Andelen som tog ut flera typer av pension var 78,6 procent. Andelen som endast tog ut allmän ålderspension i Sverige var 7,7 procent.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Cecilia Westin
08-506 945 48
cecilia.westin@scb.se

Peter Beijron
08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.