På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-08-20 09:30 Nr 2015:433


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), juli 2015:

Fler fast anställda men färre tidsbegränsat anställda

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick i juli 2015 till 5 003 000, icke säsongrensat. De fast anställda ökade med 77 000 till 3 627 000. Samtidigt minskade antalet tidsbegränsat anställda med 62 000. Antalet arbetslösa minskade med 30 000 till 350 000. Arbetslöshetstalet minskade med 0,6 procentenheter till 6,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick till i genomsnitt 99,0 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta samt en arbetslöshet på 7,4 procent.

I likhet med juni 2015 visar utvecklingen på en avmattning av sysselsättningen, ett lägre arbetskraftsdeltagande och en lägre arbetslöshet. Samtidigt är tolkningen av arbetsmarknaden oftast svårare att göra under sommarmånaderna än under övriga månader.

Andelen personer i arbetskraften minskade

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 352 000 i juli 2015. Andelen i arbetskraften uppgick till 73,8 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Bland männen var arbetskraftstalet 76,1 procent, en minskning med 0,9 procentenheter och bland kvinnorna 71,3 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på ett i stort sett oförändrat antal personer i arbetskraften, men en minskning av andelen i arbetskraften. I juli 2015 uppgick antalet i arbetskraften till 5 212 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 71,8 procent.

Sysselsatta

I juli 2015 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 5 003 000, icke säsongrensat, varav 2 611 000 var män och 2 392 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden i åldern 15-74 år uppgick till 68,9 procent, bland männen var den 71,0 procent och bland kvinnorna 66,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet sysselsatta, men en i stort sett oförändrad sysselsättningsgrad. I juli 2015 uppgick antalet sysselsatta till 4 826 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 66,5 procent.

Fler fast anställda kvinnor

I juli 2015 ökade antalet fast anställda med 77 000 till 3 627 000. Bland kvinnor ökade antalet fast anställda med 48 000 till 1 771 000 medan antalet fast anställda män var 1 856 000.

Antalet tidsbegränsat anställda minskade däremot med 62 000 och uppgick till 890 000. Bland män minskade antalet tidsbegränsat anställda med 29 000 och bland kvinnor med 33 000. Vidare visar säsongrensade och utjämnade data på en ökning av antalet fast anställda och en minskning av antalet tidsbegränsat anställda.

Små förändringar av antalet arbetade timmar 

Det totala antalet arbetade timmar i juli 2015 uppgick i genomsnitt till 99,0 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en svag ökning av antalet arbetade timmar. I juli 2015 uppgick antalet arbetade timmar till i genomsnitt 146,5 miljoner per vecka.

Arbetslösheten minskade

I juli 2015 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 350 000, icke säsongrensat. Jämfört med juli 2014 är det en minskning med 30 000. Antalet arbetslösa män uppgick till 188 000 medan antalet kvinnor var 162 000. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick till 6,5 procent, en minskning med 0,6 procentenheter. Arbetslösheten bland män var 6,7 procent och bland kvinnor 6,3 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 112 000 arbetslösa. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 14,6 procent av arbetskraften.

Säsongrensade och utjämnade data visar en minskning av antalet och andelen arbetslösa. I juli 2015 uppgick antalet arbetslösa till 386 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,4 procent. Även bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 134 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 20,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2015 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 19,4 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 485 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med juli 2014 är det en minskning med 2,1 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20-64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 87,4 procent i juli 2015, icke säsongrensat. Bland männen var andelen i arbetskraften 89,7 procent och bland kvinnorna 85,0 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data endast på ett i stort sett oförändrat arbetskraftstal. I juli 2015 uppgick det till 86,2 procent.

I juli 2015 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år till 82,4 procent, icke säsongrensat. Bland männen var sysselsättningsgraden 84,4 procent och bland kvinnorna var den 80,3 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader. I juli 2015 var sysselsättningsgraden 80,4 procent.

I juli 2015 var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 5,7 procent enligt icke säsongrensade data. Det är en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med juli 2014. För männen var andelen arbetslösa 5,9 procent, en minskning med 0,9 procentenheter. Bland kvinnor i åldern 20-64 år var arbetslösheten 5,6 procent. Det säsongrensade och utjämnade arbetslöshetstalet uppgick till 6,7 procent. I förhållande till närliggande månader visar det på en minskning av den säsongrensade och utjämnade arbetslösheten.

Befolkningen 15–74 år, icke säsongrensade data, juli 2015 samt förändring mot juli 2014 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes)

  • Antalet personer i arbetskraften var 5 352 000 (5 212 000)
  • Antalet sysselsatta var 5 003 000 (4 826 000)
  • Antalet arbetslösa minskade med 30 000 till 350 000 (386 000)
  • Arbetslösheten minskade med 0,6 procentenheter till 6,5 procent (7,4)
Samband på arbetsmarknaden juli 2015

Illustration

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1000-tal

Juli 2015 Antal

Andel
procent

Juli 2014 Antal

Andel
procent

Förändring
sedan
Juli 2014 Antal

Minimi-
krav för
föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 256     7 206     50   .
Män
3 677     3 648     29   .
Kvinnor
3 580     3 558     22   .
15-24 år
1 182     1 201     ‑20   .
20-64 år
5 642     5 605     37   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 352 ±36 73,8 5 362 ±35 74,4 ‑9   43
Män
2 799 ±26 76,1 2 810 ±25 77,0 ‑12   31
Kvinnor
2 554 ±27 71,3 2 551 ±27 71,7 2   32
15-24 år
769 ±20 65,0 829 ±20 69,0 ‑60 * 24
20-64 år
4 930 ±29 87,4 4 910 ±28 87,6 20   35
2a. Sysselsatta
5 003 ±37 68,9 4 982 ±36 69,1 21   44
Män
2 611 ±28 71,0 2 604 ±28 71,4 7   34
Kvinnor
2 392 ±29 66,8 2 379 ±28 66,9 13   34
15-24 år
657 ±21 55,5 706 ±22 58,8 ‑50 * 25
20-64 år
4 648 ±31 82,4 4 590 ±30 81,9 58 * 37
Anställda
4 517 ±41   4 502 ±40   15   47
Män
2 269 ±32   2 269 ±31   0   37
Kvinnor
2 248 ±30   2 232 ±29   15   35
15-24 år
640 ±21   689 ±22   ‑49 * 24
20-64 år
4 239 ±37   4 189 ±35   50 * 43
Fast
3 627 ±40   3 550 ±39   77 * 45
Tidsbegränsat
890 ±34   952 ±34   ‑62 * 42
Undersysselsatta [1]
270 ±21 5,4 325 ±22 6,5 ‑56 * 25
Män
129 ±15 4,9 156 ±16 6,0 ‑27 * 17
Kvinnor
140 ±15 5,9 170 ±16 7,1 ‑29 * 18
15-24 år
80 ±11 12,2 119 ±14 16,8 ‑39 * 14
20-64 år
243 ±20 5,2 286 ±21 6,2 ‑43 * 24
I arbete
2 701 ±50   2 725 ±49   ‑24   66
Män
1 460 ±37   1 445 ±36   15   48
Kvinnor
1 241 ±35   1 280 ±34   ‑39   45
Arbetade timmar
99 000 ±2 000   98 900 ±2 000   100   2 400
Män
56 100 ±1 600   54 700 ±1 500   1 400   1 900
Kvinnor
42 900 ±1 300   44 200 ±1 300   ‑1 300   1 600
2b. Arbetslösa
350 ±22 6,5 380 ±21 7,1 ‑30 * 30
därav heltidsstuderande
67 ±11   57 ±9   10   15
Män
188 ±17 6,7 207 ±16 7,4 ‑19   23
Kvinnor
162 ±16 6,3 173 ±16 6,8 ‑11   22
15-24 år
112 ±14 14,6 122 ±14 14,8 ‑10   19
20-64 år
283 ±19 5,7 320 ±19 6,5 ‑37 * 26
Arbetslösa mer än 6 mån
101 ±12 33,0 110 ±12 32,7 ‑10   17
3. Ej i arbetskraften
1 904 ±36   1 844 ±35   60 * 43
Män
878 ±26   838 ±25   41 * 31
Kvinnor
1 026 ±27   1 007 ±27   19   32
15-24 år
413 ±20   373 ±20   41 * 24
20-64 år
711 ±29   695 ±28   17   35
Latent arbetssökande
131 ±16   144 ±17   ‑13   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
19 400 ± 900   21 500 ± 900   ‑2 100 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1000-tal

Juli
2015
Antal
Juni
2015
Antal
Maj
2015
Antal
Års-
förändrings-
takten i
Juli 2015
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 257 7 253 7 249 48
Män
3 677 3 675 3 673 27
Kvinnor
3 580 3 578 3 577 20
15-24 år
1 183 1 185 1 187 ‑22
20-64 år
5 643 5 640 5 637 33
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 212 5 213 5 213 ‑7
Män
2 728 2 730 2 732 ‑22
Kvinnor
2 484 2 482 2 481 15
15-24 år
639 643 646 ‑40
20-64 år
4 862 4 860 4 858 21
2a. Sysselsatta
4 826 4 823 4 820 38
Män
2 525 2 525 2 524 9
Kvinnor
2 300 2 298 2 296 29
15-24 år
506 508 510 ‑28
20-64 år
4 538 4 533 4 527 65
Anställda
4 330 4 327 4 324 36
Män
2 172 2 171 2 170 9
Kvinnor
2 158 2 156 2 153 27
15-24 år
492 494 497 ‑27
20-64 år
4 119 4 114 4 109 57
Fast
3 602 3 596 3 589 72
Tidsbegränsat
728 731 735 ‑36
I arbete
4 079 4 078 4 077 13
Män
2 188 2 188 2 188 6
Kvinnor
1 891 1 890 1 890 7
Arbetade timmar
146 500 146 300 146 300 1 300
Män
83 100 83 100 83 000 800
Kvinnor
63 300 63 300 63 300 500
2b. Arbetslösa
386 390 393 ‑45
Män
203 205 208 ‑31
Kvinnor
183 184 185 ‑14
15-24 år
134 135 136 ‑13
20-64 år
324 327 331 ‑44
3. Ej i arbetskraften
2 045 2 041 2 036 55
Män
949 945 940 49
Kvinnor
1 097 1 096 1 096 5
15-24 år
544 543 541 19
20-64 år
781 780 779 12
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Juli
2015
Andel
Juni
2015
Andel
Maj
2015
Andel
Års-
förändrings-
takten i
Juli 2015
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
71,8 71,9 71,9 ‑0,6
Män
74,2 74,3 74,4 ‑1,1
Kvinnor
69,4 69,4 69,4 0,0
15-24 år
54,0 54,2 54,5 ‑2,4
20-64 år
86,2 86,2 86,2 ‑0,1
2a. Sysselsättningsgraden
66,5 66,5 66,5 0,1
Män
68,7 68,7 68,7 ‑0,3
Kvinnor
64,3 64,2 64,2 0,4
15-24 år
42,7 42,9 43,0 ‑1,6
20-64 år
80,4 80,4 80,3 0,7
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,4 7,5 7,6 ‑0,8
Män
7,4 7,5 7,6 ‑1,1
Kvinnor
7,4 7,4 7,5 ‑0,6
15-24 år
20,9 21,0 21,1 ‑0,7
20-64 år
6,7 6,7 6,8 ‑0,9
Antal sysselsatta 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2015
Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2015
Antal arbetslösa 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2015
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) juli 2015

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet för arbetskraftsundersökningarna i augusti publiceras 2015-09-11 klockan 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Krister Näsén
08-506 949 08
krister.nasen@scb.se

Helene Birenstam
08-506 949 94
helene.birenstam@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.