På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-16 09:30 Nr 2016:25


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2015:

Fortsatt minskning av ungdomsarbetslösheten

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick antalet sysselsatta i åldern 15-74 år till 4 847 000 personer, en ökning med 75 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2014. Sysselsättningsgraden ökade med 0,6 procentenheter och uppgick till 66,6 procent. Antalet arbetslösa uppgick till 340 000 personer, en minskning med 34 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,7 procentenheter till 6,6 procent, varav ungdomsarbetslösheten minskade med 3,9 procentenheter. Säsongrensade och utjämnade data visar fortsatt på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,1 procent.

I SCB:s Statistiska meddelande redovisas arbetsmarknadssituationen för befolkningen 15-74 år. Antalet sysselsatta ökade fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma kvartal året innan och uppgick till 4 847 000, en ökning med 75 000 personer. Sysselsättningsgraden, som ökade med 0,6 procentenheter, uppgick till 66,6 procent. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 1,0 procentenheter till 64,4 procent. Bland männen var den 68,7 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar som tidigare kvartal på en ökning av både antalet och andelen sysselsatta i relation till närliggande kvartal, där ökningen fortsatt är störst bland kvinnor.

Antalet fast anställda ökade med 84 000 jämfört med fjärde kvartalet 2014 och uppgick till 3 628 000 personer. Antalet tidsbegränsat anställda uppgick till 728 000 personer. Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet fast anställda jämfört med närliggande kvartal. Till skillnad från de föregående kvartalen visar nu även antalet tidsbegränsat anställda på en ökning.

Det fjärde kvartalet 2015 minskade både antalet och andelen arbetslösa jämfört med samma kvartal 2014. Antalet arbetslösa minskade med 34 000 och uppgick till 340 000 personer, samtidigt som arbetslösheten minskade med 0,7 procentenheter till 6,6 procent. Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt minskning av antalet och andelen arbetslösa och andelen uppgick till 7,1 procent.

Minskningen av arbetslösheten är fortsatt tydligast bland unga i åldern 15-24 år. Ungdomsarbetslösheten minskade med 3,9 procentenheter och uppgick till 16,4 procent av arbetskraften, vilket motsvarar 98 000 personer. Av dessa var 44 000 heltidsstuderande. Antalet som varken arbetade eller studerade var 71 000 personer, en minskning med 9 000 personer.

Under fjärde kvartalet 2015 uppgick antalet arbetade timmar i genomsnitt till 151,2 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på små förändringar av antalet arbetade timmar i förhållande till föregående kvartal.

Under fjärde kvartalet 2015 tillhörde 16,0 procent i åldersgruppen 65-74 år arbetskraften, en minskning med 1,7 procentenheter jämfört med samma kvartal 2014. Bland män i åldersgruppen minskade andelen med 2,9 procentenheter till 20,0 procent och bland kvinnor var den 12,1 procent.

Mellan tredje och fjärde kvartalet 2015 var det ett nettoutflöde från arbetslöshet med 6 000 personer. 14 000 personer gick från gruppen ej i arbetskraften till arbetslöshet samtidigt som 20 000 arbetslösa blev sysselsatta. Antalet sysselsatta minskade ändå enligt flödesskattningarna med 74 000 då 94 000 personer gick från sysselsättning till att vara utanför arbetskraften. Det stora antalet förklaras av att många ungdomar återgår från sommarjobb till studier mellan tredje och fjärde kvartalet. Flödena för åldersgruppen 25-54 år är betydligt mindre eftersom ungdomsgruppen inte är inkluderad.

Arbetsmarknaden i korthet, fjärde kvartalet 2015

Icke säsongrensade värden (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parantes).

Befolkningen 15-74 år:

  • Sysselsättningsgraden var 66,6 procent (66,9 procent), en ökning med 0,6 procentenheter jämfört med kvartal 4 2014.
  • Antalet sysselsatta var 4 847 000 (4 867 000), en ökning med 75 000 personer.
  • Arbetslösheten var 6,6 procent (7,1 procent), en minskning med 0,7 procentenheter.
  • Antalet arbetslösa var 340 000 (371 000), en minskning med 34 000 personer.
  • Arbetskraftstalet var 71,2 procent (72,0 procent).
  • Arbetskraften var 5 188 000 (5 238 000), en ökning med 40 000 personer.

Befolkningen 20-64 år:

  • Sysselsättningsgraden var 80,6 procent, en ökning med 0,9 procentenheter.
  • Arbetslösheten var 6,2 procent, en minskning med 0,5 procentenheter.

Sysselsättningsgrad och arbetslöshet

Befolkningen 15–74 år fördelat efter arbetskraftsstatus. Fjärde kvartalet 2015. Antal

Illustration: Sambanden på arbetsmarknaden 

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2014.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15–74 år återfinns i Statistiska meddelandet för fjärde kvartalet 2015.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Mattias Enlund
08-506 943 25
mattias.enlund@scb.se

Miaomiao Zhu
08-506 948 56
miaomiao.zhu@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.