På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-19 09:30 Nr 2016:31


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), januari 2016:

Antalet sysselsatta kvinnor fortsätter att öka

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år var 4 791 000 i januari 2016, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 kvinnor. Antalet arbetslösa minskade med 42 000 och uppgick till 388 000. Andelen arbetslösa minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5 procent. Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 7,0 procent.

Personer i arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var i arbetskraften uppgick enligt icke säsongrensade data till 5 179 000 i januari 2016 och det relativa arbetskraftstalet uppgick till 71,0 procent. Bland männen var arbetskraftstalet 73,5 procent och bland kvinnorna var det 68,5 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av antalet personer i arbetskraften, medan andelen endast visar på små förändringar. I januari 2016 uppgick antalet i arbetskraften till 5 250 000, vilket motsvarar ett arbetskraftstal på 72,0 procent.

Antalet sysselsatta ökade med 74 000 

I januari 2016 var antalet sysselsatta i åldern 15-74 år 4 791 000, icke säsongrensat. Det är en ökning med 74 000 jämfört med januari 2015, varav 47 000 var kvinnor. Sysselsättningsgraden för befolkningen 15-74 år uppgick till 65,7 procent. Kvinnornas sysselsättningsgrad var 63,5 procent och männens var 67,8 procent.

Säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av antalet och andelen sysselsatta. I januari 2016 uppgick antalet sysselsatta till 4 884 000, vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 67,0 procent.

Ökning av antalet anställda

Antalet anställda ökade i januari 2016 med 80 000 jämfört med januari 2015 och uppgick till 4 307 000. Antalet anställda män uppgick till 2 162 000 och antalet anställda kvinnor uppgick till 2 145 000, vilket är en ökning med 57 000. Antalet fast anställda uppgick till 3 631 000, en ökning med 59 000 jämfört med samma månad föregående år. Antalet fast anställda kvinnor ökade med 46 000 och uppgick till 1 769 000 och antalet fast anställda män uppgick till 1 862 000.

Även säsongrensade och utjämnade data visar på en fortsatt ökning av såväl anställda som fast anställda.

Antalet arbetade timmar

Det totala antalet arbetade timmar i januari 2016 uppgick i genomsnitt till 146,1 miljoner per vecka, enligt icke säsongrensade data. Det är ingen säkerställd förändring jämfört med januari 2015, när hänsyn tagits till skillnader i semesteruttag och ledighet.

Enligt säsongrensade och utjämnade data uppgick antalet arbetade timmar till 146,7 miljoner per vecka i januari 2016, vilket är en svag ökning av antalet arbetade timmar jämfört med närliggande månader.

Minskning av arbetslösheten

I januari 2016 var antalet arbetslösa i åldern 15-74 år 388 000, icke säsongrensat. Det är en minskning med 42 000 personer jämfört med januari 2015. Antalet arbetslösa kvinnor uppgick till 178 000, en minskning med 25 000 och antalet arbetslösa män uppgick till 210 000. Det relativa arbetslöshetstalet var 7,5 procent, en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Bland kvinnorna minskade det relativa arbetslöshetstalet med 1,1 procentenheter och uppgick till 7,2 procent och bland männen uppgick det till 7,7 procent.

Bland ungdomar i åldern 15-24 år var 122 000 arbetslösa, av dessa var 68 000 heltidsstuderande. Andelen arbetslösa ungdomar uppgick till 20,4 procent av arbetskraften.

För personer i åldern 15-74 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av antalet och andelen arbetslösa jämfört med närliggande månader. Antalet arbetslösa uppgick till 366 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent. Bland ungdomar i åldern 15-24 år visar säsongrensad och utjämnad data på en fortsatt minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa. Denna minskning är dock svagare än tidigare månader. Antalet arbetslösa ungdomar uppgick till 122 000 vilket motsvarar en arbetslöshet på 18,9 procent.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet minskade

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I januari 2016 uppgick det outnyttjade arbetskraftsutbudet i genomsnitt till 18,2 miljoner timmar per vecka, vilket motsvarar 455 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka. Jämfört med januari 2015 är det en minskning med 2,7 miljoner timmar per vecka.

Arbetsmarknaden för personer i åldern 20–64 år

Det relativa arbetskraftstalet för personer i åldern 20-64 år uppgick till 85,6 procent i januari 2016, icke säsongrensat. Bland kvinnorna var andelen i arbetskraften 83,0 procent och bland männen 88,1 procent. I förhållande till närmast föregående månader visar säsongrensade och utjämnade data på en fortsatt ökning av arbetskraftstalet som uppgick till 86,4 procent.

I januari 2016 uppgick andelen sysselsatta i åldern 20-64 år enligt icke säsongrensade data till 79,8 procent, en ökning med 1,1 procentenheter jämfört med januari 2015. Bland kvinnorna var sysselsättningsgraden 77,8 procent, en ökning med 1,9 procentenheter och bland männen uppgick den till 81,8 procent. Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av andelen sysselsatta i förhållande till närliggande månader och uppgick till 81,0 procent.

Enligt icke säsongrensade data var arbetslösheten bland personer i åldern 20-64 år 6,7 procent i januari 2016, vilket är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört med motsvarande månad föregående år. Arbetslösheten bland kvinnor minskade med 1,5 procentenheter och uppgick till 6,3 procent och bland män uppgick den till 7,1 procent. I förhållande till närliggande månader visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av arbetslösheten som uppgick till 6,2 procent.

Befolkningen 15-74 år, icke säsongrensade data, januari 2016 samt förändring mot januari 2015 (säsongrensade och utjämnade värden anges inom parentes).

  • Antalet personer i arbetskraften uppgick till 5 179 000 (5 250 000)
  • Antalet sysselsatta ökade med 74 000 och uppgick till 4 791 000 (4 884 000)
  • Antalet arbetslösa minskade med 42 000 uppgick till 388 000 (366 000)
  • Arbetslösheten minskade med 0,9 procentenheter och uppgick till 7,5 procent (7,0)
Samband på arbetsmarknaden januari 2016

15–74 år

Diagram

Siffrorna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU) 15-74 år, icke säsongrensade data (originalvärde)

1000-tal

Januari 2016
Antal

Andel
procent

Januari 2015
Antal

Andel
procent

Förändring
sedan
Januari
2015
Antal

Minimi-
krav
för
föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 290     7 233     57   .
Män
3 696     3 664     32   .
Kvinnor
3 595     3 570     25   .
15-24 år
1 175     1 195     ‑20   .
20-64 år
5 665     5 626     39   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 179 ±37 71,0 5 146 ±36 71,1 32   43
Män
2 717 ±27 73,5 2 706 ±26 73,9 11   31
Kvinnor
2 462 ±28 68,5 2 440 ±28 68,4 22   33
15-24 år
597 ±22 50,8 598 ±21 50,1 ‑2   25
20-64 år
4 849 ±31 85,6 4 805 ±30 85,4 45 * 36
2a. Sysselsatta
4 791 ±36 65,7 4 717 ±36 65,2 74 * 42
Män
2 507 ±28 67,8 2 479 ±28 67,7 27   33
Kvinnor
2 284 ±29 63,5 2 237 ±29 62,7 47 * 34
15-24 år
475 ±21 40,4 466 ±21 39,0 9   24
20-64 år
4 523 ±32 79,8 4 427 ±31 78,7 96 * 37
Anställda
4 307 ±41   4 228 ±40   80 * 47
Män
2 162 ±32   2 139 ±31   23   37
Kvinnor
2 145 ±30   2 089 ±30   57 * 35
15-24 år
460 ±21   447 ±21   14   24
20-64 år
4 114 ±38   4 024 ±36   91 * 43
Fast
3 631 ±40   3 572 ±38   59 * 45
Tidsbegränsat
676 ±32   656 ±30   20   40
Undersysselsatta [1]
248 ±20 5,2 298 ±21 6,3 ‑50 * 24
Män
121 ±14 4,8 125 ±14 5,0 ‑4   17
Kvinnor
127 ±15 5,5 173 ±16 7,7 ‑47 * 17
15-24 år
70 ±11 14,6 88 ±12 18,9 ‑19 * 13
20-64 år
227 ±19 5,0 276 ±20 6,2 ‑49 * 23
I arbete
4 186 ±43   3 787 ±45   399 * 54
Män
2 220 ±32   2 010 ±34   210 * 40
Kvinnor
1 966 ±33   1 777 ±33   188 * 41
Arbetade timmar
146 100 ±1 700   122 100 ±1 700   24 000 * 2 000
Män
81 700 ±1 400   68 000 ±1 300   13 700 * 1 600
Kvinnor
64 400 ±1 200   54 100 ±1 200   10 300 * 1 400
2b. Arbetslösa
388 ±23 7,5 430 ±23 8,4 ‑42 * 31
därav heltidsstuderande
126 ±15   144 ±15   ‑18   20
Män
210 ±18 7,7 227 ±17 8,4 ‑17   24
Kvinnor
178 ±17 7,2 203 ±17 8,3 ‑25 * 23
15-24 år
122 ±15 20,4 133 ±14 22,2 ‑11   20
20-64 år
326 ±21 6,7 377 ±21 7,9 ‑51 * 28
Arbetslösa mer än 6 mån
110 ±13 31,0 120 ±13 31,1 ‑10   18
3. Ej i arbetskraften
2 112 ±37   2 087 ±36   25   43
Män
979 ±27   957 ±26   21   31
Kvinnor
1 133 ±28   1 130 ±28   3   33
15-24 år
579 ±22   597 ±21   ‑18   25
20-64 år
816 ±31   821 ±30   ‑6   36
Latent arbetssökande
136 ±17   144 ±16   ‑9   19
Det outnyttjade arbetskraftutbudet
18 200 ± 900   20 900 ± 900   ‑2 700 * 1 200

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".

** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara "statistiskt säkerställd".

1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). 1 000-tal

1000-tal

Januari
2016
Antal
December
2015
Antal
November
2015
Antal
Årsföränd-
ringstakten
i Januari
2016
Antal
1. Befolkningen (=2+3)
7 290 7 284 7 279 63
Män
3 695 3 692 3 689 35
Kvinnor
3 594 3 592 3 590 28
15-24 år
1 174 1 176 1 177 ‑18
20-64 år
5 665 5 661 5 658 40
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 250 5 244 5 238 68
Män
2 746 2 743 2 741 35
Kvinnor
2 503 2 501 2 498 33
15-24 år
647 646 646 3
20-64 år
4 893 4 888 4 883 59
2a. Sysselsatta
4 884 4 877 4 869 88
Män
2 549 2 546 2 542 41
Kvinnor
2 335 2 331 2 327 47
15-24 år
525 523 522 15
20-64 år
4 589 4 582 4 574 83
Anställda
4 391 4 382 4 374 98
Män
2 200 2 196 2 192 52
Kvinnor
2 190 2 186 2 182 46
15-24 år
511 509 508 15
20-64 år
4 171 4 164 4 156 89
Fast
3 630 3 625 3 620 59
Tidsbegränsat
761 757 754 40
I arbete
4 101 4 096 4 092 58
Män
2 192 2 190 2 189 23
Kvinnor
1 909 1 906 1 903 36
Arbetade timmar
146 700 146 600 146 500 1 000
Män
82 700 82 700 82 700 ‑100
Kvinnor
64 000 63 900 63 800 1 100
2b. Arbetslösa
366 368 370 ‑20
Män
197 198 198 ‑6
Kvinnor
169 170 171 ‑15
15-24 år
122 123 124 ‑12
20-64 år
304 306 309 ‑24
3. Ej i arbetskraften
2 040 2 040 2 041 ‑5
Män
949 949 949 0
Kvinnor
1 091 1 091 1 092 ‑5
15-24 år
528 529 531 ‑21
20-64 år
772 773 775 ‑19
SCB:s Arbetskraftsundersökningarna (AKU) 15-74 år, säsongrensade och utjämnade data (trendvärde). Relativa tal

Procent

Januari
2016
Andel
December
2015
Andel
November
2015
Andel
Årsföränd-
ringstakten
i Januari
2016
Andel
2. Relativa arbetskrafttalet
72,0 72,0 72,0 0,3
Män
74,3 74,3 74,3 0,2
Kvinnor
69,7 69,6 69,6 0,4
15-24 år
55,1 55,0 54,9 1,1
20-64 år
86,4 86,3 86,3 0,4
2a. Sysselsättningsgraden
67,0 67,0 66,9 0,6
Män
69,0 68,9 68,9 0,4
Kvinnor
65,0 64,9 64,8 0,8
15-24 år
44,7 44,5 44,3 2,0
20-64 år
81,0 80,9 80,9 0,9
2b. Relativa arbetslöshetstalet
7,0 7,0 7,1 ‑0,5
Män
7,2 7,2 7,2 ‑0,3
Kvinnor
6,7 6,8 6,9 ‑0,7
15-24 år
18,9 19,0 19,2 ‑1,9
20-64 år
6,2 6,3 6,3 ‑0,6
Antal sysselsatta 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2015
Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2015
Antal arbetslösa 15-74 år (1 000-tal)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2015
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2015

Definitioner och förklaringar

Eftersom AKU är en urvalsundersökning är resultaten behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller och avser icke säsongrensade data.

Säsongrensade och utjämnade data (trendvärden): data där variationer normala för säsongen har rensats bort och som därefter utjämnats för att minska slumpfel och kortsiktiga variationer. Säsongrensade och utjämnade data kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med icke säsongrensade data.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller på SCB:s webbplats, vilka t.ex. visar sysselsatta, arbetade timmar och arbetslösa.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Statistiknyhet för AKU i februari publiceras 2016-03-17 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Gabrielle Larsson
08-506 940 72
gabrielle.larsson@scb.se

Martin Kosola
08-506 943 15
martin.kosola@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.