På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-23 09:30 Nr 2016:33


Arbetskraftsundersökningarna (AKU), årsmedeltal 2015:

Minskad ungdomsarbetslöshet

Under 2015 var i genomsnitt 4 837 000 sysselsatta i åldern 15-74 år, vilket är en ökning med 65 000 personer jämfört med 2014. Antalet arbetslösa minskade med 25 000 och uppgick till 386 000, medan andelen arbetslösa minskade med 0,5 procentenheter till 7,4 procent. Bland ungdomar i åldersgruppen 15-24 år minskade arbetslösheten med 2,6 procentenheter och uppgick till 20,3 procent.

Sysselsättningen fortsätter att öka

Under 2015 ökade befolkningen i åldersgruppen 15-74 år med 52 000 personer till i genomsnitt till 7 258 000. Arbetskraften uppgick till 5 223 000, en ökning med 40 000 jämfört med 2014. Arbetskraftstalet, det vill säga arbetskraftens andel av befolkningen, uppgick till 72,0 procent.

I genomsnitt var 4 837 000 personer sysselsatta under 2015. Jämfört med 2014 är det en ökning med 65 000 personer. Sedan 2005 har antalet sysselsatta ökat med 489 000 personer. Endast 2009 minskade antalet sysselsatta. Under 2015 ökade antalet sysselsatta män med 28 000 och uppgick till 2 530 000. Antalet sysselsatta kvinnor ökade med 37 000 till 2 307 000. Bland utrikes födda ökade antalet sysselsatta med 42 000 personer och uppgick till 838 000. Antalet sysselsatta inrikes födda ökade med 23 000 personer till 3 999 000.

Sysselsättningsgraden ökade med 0,4 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 66,6 procent under 2015. Bland kvinnorna ökade sysselsättningsgraden med 0,6 procentenheter till 64,4 procent och bland männen var den 68,8 procent. Bland utrikes födda uppgick sysselsättningsgraden till 59,5 procent medan den för inrikes födda var 68,4 procent, en ökning med 0,5 procentenheter jämfört med 2014.

Antalet sysselsatta i Stockholms län ökade med 23 000 personer och uppgick till 1 175 000 personer. I Skåne län ökade antalet med 15 000 till 622 000. Motsvarande siffra för Kalmar län ökade med 5 000 personer och uppgick till 113 000. 

Antalet arbetade timmar var 145,5 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar per vecka uppgick i genomsnitt till 145,5 miljoner timmar under 2015. Av dessa utfördes 1,6 miljoner timmar av sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten minskade till 7,4 procent

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 2015 i genomsnitt 386 000, en minskning med 25 000 personer jämfört med 2014. Antalet arbetslösa män minskade med 17 000 och uppgick till 206 000 medan antalet arbetslösa kvinnor minskade med 9 000 till 180 000. Bland utrikes födda uppgick antalet arbetslösa till 159 000. Antalet arbetslösa inrikes födda minskade med 32 000 till 227 000.

Under 2015 var arbetslösheten i genomsnitt 7,4 procent för personer i åldern 15-74 år, en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med 2014. Arbetslösheten var 7,5 procent bland männen och 7,2 procent bland kvinnorna, vilket jämfört med 2014 är minskningar med 0,7 respektive 0,5 procentenheter. Arbetslösheten bland utrikes födda uppgick till 16,0 procent. Bland inrikes födda uppgick den till 5,4 procent, en minskning med 0,7 procentenheter.

Minskningen av arbetslösheten var störst bland ungdomar i åldern 15-24 år. Antalet arbetslösa ungdomar minskade med 21 000 och uppgick till 132 000 medan arbetslösheten minskade med 2,6 procentenheter och uppgick i genomsnitt till 20,3 procent. Likt 2014 minskade även antalet långtidsarbetslösa ungdomar och uppgick 2015 till 15 000 personer, en minskning med 4 000 jämfört med året innan.

Personer ej i arbetskraften

Under 2015 var i genomsnitt 2 035 000 personer i åldern 15-74 år utanför arbetskraften. Antalet pensionärer ökade med 31 000 personer och uppgick till 934 000. Antalet personer som uppgav att de var sjuka minskade med 18 000 och uppgick till 323 000. Antalet heltidsstuderande var 520 000.

Fler yngre än äldre externrekryteras

Bland personer i åldern 15-74 år uppgick antalet externrekryterade till 368 000 år 2015, vilket kan jämföras med 2014 då 353 000 personer externrekryterades. Antalet externrekryterade män och kvinnor var 177 000 respektive 192 000. Bland de externrekryterade var 42 procent eller 155 000 ungdomar i åldern 15-24 år. Det är vanligare att yngre än äldre externrekryteras.

 

Publikation

En mer utförlig redovisning av arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen i åldern 15-74 år återfinns i Statistiska meddelandet för året 2015.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 947 72


Förfrågningar

Mattias Enlund
08-506 943 25
mattias.enlund@scb.se

Cecilia Westin
08-506 945 48
cecilia.westin@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.