På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-03-01 09:30 Nr 2016:44


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014

Stora skillnader i sysselsättningsgrad mellan utrikes och inrikes födda i Sverige

I Sverige var sysselsättningsgraden i åldern 20-64 år 67,8 procent för de utrikes födda medan motsvarande siffra för inrikes födda var 83,1 procent 2014. Andelen arbetslösa i åldern 20-64 år var 14,4 procent bland de utrikes födda medan motsvarande siffra för de inrikes födda med utrikes födda föräldrar var 10,6 procent. Av de anställda var det 33,3 procent av de utrikes födda som ansåg sig vara överkvalificerade för sitt arbete, medan motsvarande siffra för inrikes födda var 17,3 procent.

Temarapporten för fjärde kvartalet 2015 behandlar situationen på arbetsmarknaden för utrikes födda och personer med utländsk bakgrund. Underlag till rapporten är en tilläggsundersökning, av Eurostat kallad ad hoc-modul, som genomfördes för delar av AKU:s urval under 2014. Ad hoc-moduler har kopplats på AKU årligen sedan 1999 med varierande innehåll.

Störst skillnad i sysselsättningsgrad mellan utrikes födda och födda i Sverige

I arton av de 26 länder som genomförde undersökningen hade inrikes födda en högre sysselsättningsgrad jämfört med utrikes födda i åldersgruppen 20-64 år. Skillnaden var störst i Sverige där sysselsättningsgraden för inrikes födda var 83,1 procent medan motsvarande siffra för utrikes födda var 67,8 procent. Samtidigt var sysselsättningsgraden i sju av länderna högre för utrikes födda än för inrikes födda. Störst skillnad var det i Luxemburg där utrikes födda hade en sysselsättningsgrad på 74,2 procent medan inrikes föddas sysselsättningsgrad var 69,0 procent.

Arbetslösheten högre bland utrikes födda jämfört med inrikes födda med utrikes födda föräldrar

I sju av länderna var arbetslösheten högre bland inrikes födda med utrikes födda föräldrar jämfört med utrikes födda. Den största skillnaden var i Italien där arbetslösheten bland inrikes födda med utrikes födda föräldrar var 18,8 procentenheter högre än arbetslösheten bland utrikes födda. I Sverige var andelen arbetslösa 14,4 procent bland de utrikes födda medan motsvarande siffra för de inrikes födda med utrikes födda föräldrar var 10,6 procent.

Andelen utrikes födda anställda som ansåg sig överkvalificerade för sitt arbete 33,3 procent

I Spanien och Slovakien var det störst andel anställda som ansåg sig överkvalificerade för sitt nuvarande arbete, i Spanien 50,4 procent och i Slovakien 42,5 procent. I flera av länderna är skillnaderna stora mellan inrikes födda och utrikes födda, där utrikes födda i de flesta länder har en högre andel som anser sig vara överkvalificerade. I Sverige var det 33,3 procent av de anställda som var utrikes födda som ansåg sig vara överkvalificerade för sitt arbete, medan motsvarande siffra för inrikes födda var 17,3 procent.

Vanligare att kvinnor med utländsk bakgrund upplevt hinder på arbetsmarknaden jämfört med män

I Sverige var det bland både män och kvinnor en något högre andel av de utrikes födda som upplevt hinder relaterade till sin bakgrund jämfört med hela gruppen med utländsk bakgrund, som även inkluderar inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Bland de utrikes födda var andelen 34,4 procent medan motsvarande siffra för hela gruppen med utländsk bakgrund var 29,0 procent. Jämför man män med kvinnor så hade kvinnor en något högre andel som anger att de upplevt hinder relaterade till sin bakgrund jämfört med män.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i temarapporten Arbetsmarknadssituationen för migranter och deras barn 2014.

Nästa publiceringstillfälle

Arbetskraftsundersökningen för februari 2016 publiceras 2016-03-17, klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Peter Beijron
08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Mattias Enlund
08-506 943 25
mattias.enlund@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.