På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-11-22 09:30 Nr 2016:514


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) – Tema: Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015:

Lägst andel heltidssysselsatta i Hotell och restaurang

Antalet sysselsatta har främst ökat inom Finansiell verksamhet, företagstjänster under perioden 2006 till 2015 och det var den näringsgren som sysselsatte flest antal personer år 2015. År 2015 var Vård och omsorg den näst största näringsgrenen. I Byggverksamhet var 93,0 procent heltidssysselsatta, vilket var den näringsgren med högst andel heltidsysselsatta år 2015. Lägst andel uppvisades i Hotell och restaurang, där 59,0 procent av de sysselsatta arbetade heltid.

Arbetskraftsundersökningarnas temarapport för tredje kvartalet 2016 ger en beskrivning över utvecklingen av sysselsatta och anställda efter näringsgren mellan 2006 och 2015. Rapporten presenterar även hur fördelningen i grupperna har förändrats. 

Flest sysselsatta inom Finansiell verksamhet, företagstjänster

Antalet sysselsatta i åldern 15–74 år har ökat från till 4 429 400 år 2006 till 4 837 200 år 2015. År 2015 uppgick antalet sysselsatta män till 2 530 200 och antalet sysselsatta kvinnor till 2 307 000.

Vård och omsorg var den näringsgren som sysselsatte flest personer år 2006 och antalet sysselsatta uppgick till 702 700. År 2015 sysselsatte Vård och omsorg 736 900 personer och var den näst största näringsgrenen.

Tillverkning o utvinning, energi o miljö var den näringsgren som sysselsatte näst flest år 2006. Antalet sysselsatta i näringsgrenen har minskat från 663 500 år 2006 till 561 600 år 2015 och är nu den tredje största. Antalet sysselsatta inom Tillverkning o utvinning, energi o miljö minskade främst 2009, i samband med finanskrisen, och har därefter inte återhämtat sig. Istället har antalet sysselsatta främst ökat inom Finansiell verksamhet, företagstjänster under perioden 2006 till 2015. I denna näringsgren har antalet sysselsatta ökat från 621 500 till 802 800 och det var den näringsgren som sysselsatte flest antal personer år 2015.

Under 2015 var Handel den näringsgren som flest unga i åldern 15–24 år var sysselsatta inom, följt av Finansiell verksamhet, företagstjänster. Inom Handel var 94 400 personer i åldern 15–24 år sysselsatta, vilket motsvarar 18,2 procent av samtliga unga sysselsatta.

För åldergrupperna 25–54 år och 55–74 år uppvisades högst antal sysselsatta inom näringsgrenarna Finansiell verksamhet, företagstjänster och Vård och omsorg år 2015. I Finansiell verksamhet, företagstjänster uppgick antalet sysselsatta i åldern 25–54 år till 570 400, vilket motsvarar 17,3 procent av samtliga sysselsatta i åldersgruppen. Under 2015 var 190 400 personer i åldern 55–74 år sysselsatta i näringsgrenen Vård och omsorg, vilket motsvarar 18,5 procent. Bland männen i åldersgrupperna 25–54 år och 55–74 år var Finansiell verksamhet, företagstjänster och Tillverkning o utvinning, energi o miljö de största näringsgrenarna. Bland kvinnorna i dessa båda åldersgrupper var den största näringsgrenen Vård och omsorg.

Antalet sysselsatta utrikes födda inom Vård och omsorg har ökat från 105 800 till 162 200 under perioden 2006–2015. År 2015 arbetade runt var femte utrikes född sysselsatt inom näringsgrenen. Hotell och restaurang var den näringsgren med högst andel utrikes födda år 2015, där 36,7 procent av alla sysselsatta var utrikes födda.

Ökning av antalet privat anställda inom Vård och omsorg

Under 2015 var Tillverkning o utvinning, energi o miljö den näringsgren där andelen fast anställda var högst, följt av Information och kommunikation och Byggverksamhet. Av de anställda inom Tillverkning o utvinning, energi o miljö var 91,9 procent fast anställda. Hotell och restaurang var den näringsgrenen med högst andel tidsbegränsat anställda 2015, följt av Personliga och kulturella tjänster. Av de anställda inom Hotell och restaurang var 38,8 procent tidsbegränsat anställda.

Vård och omsorg var den näringsgren med högst antal kommunalt anställda över hela tidsperioden. I näringsgrenen uppgick antalet kommunalt anställda till 577 900 år 2006 och till 538 600 år 2015. Antalet kommunalt anställda inom näringsgrenen minskade främst under 2009 och 2012. Under perioden 2006–2015 ökade dock antalet privat anställda inom Vård och omsorg. År 2006 uppgick antalet till 103 700 och nio år senare var det 174 700.

Störst andel heltidssysselsatta i Byggverksamhet

I Byggverksamhet hade 93,0 procent av de sysselsatta en överenskommen tid på 35 timmar eller mer år 2015. Det kan jämföras med andelen heltidssysselsatta i Hotell och restaurang som var 59,0 procent, vilket var den lägsta andelen bland näringsgrenarna år 2015. Under perioden 2006–2015 uppvisades de lägsta andelarna heltidsysselsatta i Hotell och restaurang, Personliga och kulturella tjänster och Vård och omsorg.

Andelen sysselsatta med en överenskommen tid mellan 20–34 timmar i veckan var högst i Vård och omsorg under åren 2006–2015. Av rapporten framgår det att andelen visade på en minskande utveckling under åren 2011–2014, samtidigt som andelen heltidsarbetande gick upp. År 2015 uppgick andelen sysselsatta med en överenskommen arbetstid på 20–34 timmar i veckan till 30,0 procent i näringsgrenen. Av kvinnor som var sysselsatta inom Vård och omsorg 2015 arbetade 33,2 procent 20–34 timmar i veckan. Motsvarande andel var 17,4 procent bland männen.

Publikation

En mer utförlig redovisning återfinns i temarapporten Sysselsatta efter näringsgren 2006–2015.

Nästa publiceringstillfälle

AKU för november publiceras 2016-12-15, klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Fredrik Öhrström
010-479 41 12
fredrik.ohrstrom@scb.se

Cecilia Karlsson
010-479 48 32
cecilia.karlsson@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.