På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-23 09:30 Nr 2012:46


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) fjärde kvartalet 2011:

Fortsatt ökning av sysselsatta bland utrikes födda

Under fjärde kvartalet 2011 var 4 628 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta och av dessa var 4 146 000 i arbete. Det är 65 000 respektive 75 000 fler jämfört med fjärde kvartalet 2010. Antalet kvinnor i arbete ökade med 58 000. Arbetslöshetstalet var 6,9 procent, en minskning med 0,4 procentenheter. För utrikes födda kvinnor minskade arbetslösheten med 2,2 procentenheter.

Samtidigt med detta pressmeddelande publicerar AKU ett pressmeddelande om sysselsättning och arbetad tid i konjunkturförloppet.

Befolkningen

Befolkningen i åldern 15–74 år omfattade 7 091 000 personer under fjärde kvartalet 2011. Jämfört med fjärde kvartalet 2010 är det en ökning med 45 000 personer eller 0,6 procent. Den största ökningen skedde i åldersgruppen 65–74 år, med 43 000 eller 4,6 procent. Av befolkningen ingick 4 146 000 i gruppen personer i arbete, medan 2 946 000 ingick i gruppen personer ej i arbete.

Personer i arbete – 75 000 fler

Personer i arbete är de sysselsatta som inte var frånvarande från arbetet minst en kalendervecka. Under fjärde kvartalet 2011 var 4 146 000 personer i arbete, 2 223 000 män och 1 923 000 kvinnor. Jämfört med fjärde kvartalet 2010 ökade antalet i arbete med 75 000. Kvinnorna stod för den största delen av ökningen, 58 000.

Sysselsatta – Ökning bland utrikes födda

Antalet personer som var sysselsatta uppgick under fjärde kvartalet 2011 till 4 628 000 personer. Jämfört med samma kvartal 2010 är det en ökning med 65 000 personer. Av dessa var 50 000 kvinnor, vilket motsvarar en ökning på 2,3 procent.

Antalet sysselsatta ökade bland både inrikes och utrikes födda.  Bland inrikes födda ökade de sysselsatta med 24 000 personer och bland utrikes födda med 41 000 personer. Det är fjärde kvartalet i rad som antalet sysselsatta ökade bland de utrikes födda.

Sysselsättningsgraden, det vill säga andelen av befolkningen som är sysselsatt, uppgick till 65,3 procent under fjärde kvartalet 2011. Jämfört med samma kvartal ett år tidigare är det en ökning med 0,5 procentenheter. För utrikes födda kvinnor ökade sysselsättningsgraden med 2,7 procentenheter medan ökningen för inrikes födda kvinnor var 0,7 procentenheter.

Personer ej i arbete – 41,5 procent av befolkningen ej i arbete

Gruppen personer ej i arbete delas upp i sysselsatta som är frånvarande minst en kalendervecka, arbetslösa samt personer som inte ingår i arbetskraften. Under det fjärde kvartalet var antalet personer i denna grupp 2 946 000, vilket motsvarade 41,5 procent av befolkningen i åldern 15–74 år. Jämfört med fjärde kvartalet 2010 minskade antalet personer ej i arbete med 30 000 och dess andel i befolkningen med 0,7 procentenheter.

Sysselsatta frånvarande hela veckan – Högre frånvaro bland kvinnor än bland män

Under fjärde kvartalet 2011 var 10,4 procent av de sysselsatta, eller 482 000 personer, frånvarande från arbetet i en vecka eller mer. 12,4 procent av de kvinnliga och 8,6 procent av de manliga sysselsatta hade varit frånvarande från arbetet i minst en vecka.

Arbetslösa – Minskade med 16 000

Under fjärde kvartalet 2011 var 345 000 personer arbetslösa, en minskning med 16 000 jämfört med samma kvartal föregående år. Av de arbetslösa var 185 000 män och 160 000 kvinnor. Det sker även en minskning av arbetslöshetstalet, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, med 0,4 procentenheter till 6,9 procent.

Jämfört med kvartal 4 2010 minskade arbetslösheten bland utrikes födda kvinnor med 2,2 procentenheter och bland inrikes födda män med 0,6 procentenheter.

Under kvartal 4 2011 var antalet långtidsarbetslösa 107 000 personer, vilket motsvarar en tredjedel av samtliga arbetslösa. Antalet långtidsarbetslösa kvinnor minskade med 9 000 personer eller 17, 0 procent.

Personer ej i arbetskraften – 29,9 procent utanför arbetskraften

I gruppen ej i arbetskraften ingår personer som varken klassas som sysselsatta eller som arbetslösa och gruppen utgörs framförallt av pensionärer, studerande och sjuka. Under fjärde kvartalet 2011 uppgick antalet personer ej i arbetskraften till 2 119 000 personer eller 29,9 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Av dessa var 971 000 män och 1 148 000 kvinnor vilket motsvarade 27,1 procent av den manliga befolkningen respektive 32,8 procent av den kvinnliga.

Gruppen sjuka som ej är i arbetskraften omfattade 347 000 personer under fjärde kvartalet 2011, vilket motsvarade 4,9 procent av befolkningen i åldern 15-74 år. Antalet kvinnor i gruppen var 212 000, en minskning med 19 000 personer jämfört med fjärde kvartalet 2010.

 

Arbetsmarknaden för hela befolkningen 15-74 år, fjärde kvartalet 2011. Antal

Figur

Talen inom parentes anger förändringen i antalet jämfört med fjärde kvartalet 2010.

De gråmarkerade rutorna visar de undergrupper som ingår i gruppen Personer ej i arbete.

*) Förtidspensionärer av hälsoskäl ingår i gruppen Sjuka

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningen
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM
08-506 943 20


Förfrågningar

Krister Näsén
08-506 949 08
krister.nasen@scb.se

Christer Rosén, Peter Beijron
08-506 946 34, 08-506 940 06
christer.rosen@scb.se, peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.