På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-22 09:30 Nr 2012:44


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) januari 2012:

Arbetslösheten var 8,0 procent

I januari 2012 var 4 524 000 personer i åldern 15-74 år sysselsatta. Antalet arbetslösa var 394 000 vilket gav en arbetslöshet på 8,0 procent. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 141,6 miljoner per vecka. Det är inte några statistiskt säkerställda förändringar jämfört med januari 2011. Säsongrensade data visar på att sysselsättningen inte längre ökar och arbetslösheten inte längre minskar.

Samband på arbetsmarknaden januari 2012

Figur

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
Januari 2011 Antal

Andel procent

Förändring sedan Januari 2011 Antal

Minimikrav
för föränd-
ring**
1. Befolkningen (=2+3)
7 097
    7 053     44   .
Män
3 590
    3 568     22   .
Kvinnor
3 507
    3 485     21   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 918
±35
69,3
4 954 ±33 70,2 ‑36   40
Män
2 590
±25
72,2
2 626 ±24 73,6 ‑36 * 29
Kvinnor
2 328
±27
66,4
2 328 ±26 66,8 0   31
2a. Sysselsatta
4 524
±34
63,7
4 546 ±33 64,5 ‑22   40
Män
2 375
±26
66,1
2 405 ±25 67,4 ‑31 * 31
Kvinnor
2 149
±27
61,3
2 141 ±26 61,4 9   31
Ungdomar 15-24 år
430
±19
34,6
454 ±20 36,4 ‑24 * 22
15-19 år
92
±11
15,7
110 ±13 17,8 ‑17 * 12
20-24 år
337
±16
51,7
345 ±16 54,4 ‑7   19
Anställda
4 061
±37
  4 067 ±37   ‑6   42
Fast
3 491
±36
  3 478 ±35   13   40
Tidsbegränsat
570
±28
  589 ±28   ‑19   35
Undersysselsatta [1]
285
±20
6,3
284 ±20 6,2 2   23
Män
128
±14
5,4
121 ±13 5,0 6   16
Kvinnor
158
±15
7,3
162 ±14 7,6 ‑5   17
I arbete
3 966
±40
  3 992 ±39   ‑26   49
Män
2 124
±29
  2 163 ±29   ‑39 * 36
Kvinnor
1 842
±30
  1 829 ±29   13   38
2b. Arbetslösa
394
±21
8,0
408 ±22 8,2 ‑13   28
därav heltidsstuderande
117
±13
  140 ±16   ‑23 * 18
Män
216
±16
8,3
221 ±17 8,4 ‑5   22
Kvinnor
178
±15
7,7
187 ±16 8,0 ‑9   20
Ungdomar 15-24 år
137
±14
24,2
148 ±16 24,6 ‑11   19
15-19 år
47
±8
33,9
53 ±10 32,5 ‑5   11
20-24 år
90
±11
21,0
96 ±12 21,7 ‑6   15
Arbetslösa mer än 6 mån
126
±13
34,2
122 ±13 32,2 5   19
3. Ej i arbetskraften
2 179
±35
  2 099 ±33   80 * 40
Män
1 000
±25
  942 ±24   58 * 29
Kvinnor
1 179
±27
  1 157 ±26   22   31
Latent arbetssökande
131
±15
  146 ±16   ‑15   18
Arbetade timmar
141 600
±1 600
  141 200 ±1 600   400   1 800
Män
80 300
±1 200
  81 500 ±1 200   ‑1 200   1 400
Kvinnor
61 300
±1 100
  59 700 ±1 100   1 600 * 1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
December 2011 Antal
Andel procent
November 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 096
 
7 093
 
7 089
 
Män
3 590   3 588   3 586  
Kvinnor
3 506   3 504   3 503  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
4 993
70,4
5 033
71,0
5 023
70,9
Män
2 625 73,1 2 644 73,7 2 640 73,6
Kvinnor
2 368 67,5 2 389 68,2 2 383 68,0
2a. Sysselsatta
4 614
65,0
4 657
65,7
4 648
65,6
Män
2 420 67,4 2 443 68,1 2 442 68,1
Kvinnor
2 193 62,6 2 214 63,2 2 206 63,0
Ungdomar 15-24 år
489 39,4 499 40,2 487 39,3
15-19 år
117 19,9 113 19,1 114 19,1
20-24 år
371 57,0 386 59,4 374 57,7
2b. Arbetslösa
379
7,6
377
7,5
375
7,5
Män
204 7,8 201 7,6 198 7,5
Kvinnor
175 7,4 176 7,3 177 7,4
Ungdomar 15-24 år
141 22,4 148 22,9 148 23,2
15-19 år
59 33,5 66 36,9 62 35,4
20-24 år
82 18,0 82 17,6 85 18,6
3. Ej i arbetskraften
2 104
 
2 059
 
2 066
 
Män
965   944   946  
Kvinnor
1 138   1 116   1 120  
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

Januari 2012 Antal
Andel procent
December 2011 Antal
Andel procent
November 2011 Antal
Andel procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 096
 
7 093
 
7 090
 
Män
3 590   3 588   3 587  
Kvinnor
3 506   3 505   3 503  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 018
70,7
5 018
70,7
5 018
70,8
Män
2 638 73,5 2 638 73,5 2 639 73,6
Kvinnor
2 380 67,9 2 380 67,9 2 379 67,9
2a. Sysselsatta
4 640
65,4
4 642
65,5
4 644
65,5
Män
2 434 67,8 2 436 67,9 2 438 68,0
Kvinnor
2 206 62,9 2 206 62,9 2 206 63,0
Ungdomar 15-24 år
493 39,8 495 39,9 496 40,0
15-19 år
114 19,4 115 19,4 116 19,5
20-24 år
379 58,2 380 58,4 381 58,7
2b. Arbetslösa
377
7,5
376
7,5
374
7,5
Män
203 7,7 202 7,7 201 7,6
Kvinnor
174 7,3 174 7,3 173 7,3
Ungdomar 15-24 år
145 22,7 145 22,7 145 22,6
15-19 år
62 35,3 62 35,1 62 35,0
20-24 år
83 17,9 83 17,9 83 17,9
3. Ej i arbetskraften
2 079
 
2 075
 
2 072
 
Män
953   950   948  
Kvinnor
1 126   1 125   1 124  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.
Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagrambilden korrigerades 2012-02-22 då den sista tidpunkten i diagrammet fallit bort.

Definitioner och förklaringar

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i januari publiceras 2012-03-15 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Daniel Samuelsson
08-506 949 78
daniel.samuelsson@scb.se

Martin Johannsen
08-506 940 04
martin.johannsen@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.