På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-12-13 09:30 Nr 2012:952


Arbetskraftsundersökningarna (AKU) november 2012:

Arbetslösheten ökade till 7,5 procent

I november 2012 var 4 644 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Tidsbegränsat anställda minskade med 47 000 personer jämfört med november 2011. Andelen arbetslösa var 7,5 procent, en ökning med 0,8 procentenheter. Antalet arbetade timmar var i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka. Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i princip har stannat av samt att antalet arbetslösa fortsätter att öka.

Förändringar på kort sikt – Säsongrensade data1

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 669 000 i november 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,5 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,3 procent och för kvinnorna var den 62,7 procent. Säsongrensade data visar att ökningen av antalet sysselsatta i stort sett har stannat av.

Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till 412 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,1 procent. Av männen var 8,3 procent arbetslösa och motsvarande för kvinnorna var 7,9 procent. Utvecklingen för både antalet och andelen arbetslösa visar på en fortsatt uppåtgående trend.

Enligt säsongrensade data var antalet personer i arbetskraften 5 081 000 i november 2012 vilket motsvarar 71,3 procent av befolkningen. Säsongrensade data visar att antalet personer i arbetskraften fortsatte att öka.

Förändringar jämfört med november 2011 – Originaldata1

Antalet tidsbegränsat anställda män minskade

Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var 4 644 000 i november 2012. Det motsvarar en sysselsättningsgrad för befolkningen 15-74 år på 65,1 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,1 procent och bland kvinnorna 62,1 procent.

Tidsbegränsat anställda minskade med 47 000 till 626 000 personer i november 2012 jämfört med samma period förra året. Bland männen minskade antalet tidsbegränsat anställda med 29 000 till 272 000 personer.

I november 2012 ökade antalet undersysselsatta med 32 000 till 323 000 personer. Bland männen ökade antalet undersysselsatta med 24 000 till 140 000.

Antalet arbetade timmar var 157,4 miljoner

Det totala antalet arbetade timmar uppgick i november 2012 till i genomsnitt 157,4 miljoner per vecka. Kalenderkorrigerad data visar att antalet arbetade timmar per vecka minskade med 1,3 procent jämfört med november 2011.

1,8 miljoner av de arbetade timmarna utfördes av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.

Arbetslösheten ökade med 0,8 procentenheter

Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 376 000 i november 2012, en ökning med 42 000 personer jämfört med samma period föregående år. Bland männen ökade antalet arbetslösa med 27 000 till 206 000 personer jämfört med november 2011. Av de arbetslösa var 170 000 kvinnor.

Arbetslösheten uppgick i november 2012 till 7,5 procent av arbetskraften. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma månad 2011. Bland männen ökade arbetslösheten med 0,9 procentenheter till 7,7 procent och för kvinnorna var arbetslösheten 7,2 procent.

Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 131 000 arbetslösa. Det motsvarar en arbetslöshet för denna grupp på 22,6 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 59 000 heltidsstuderande.

Personer utanför arbetskraften

Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 2 111 000 i november 2012, vilket motsvarar 29,6 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 314 000, en minskning med 28 000 jämfört med samma period 2011.

Det outnyttjade arbetskraftsutbudet

Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I november 2012 uppgick det till 19,7 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 493 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.


1 Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.

Samband på arbetsmarknaden november 2012

Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
 

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata

1000-tal

November 2012
Antal
Andel
procent
November 2011
Antal

Andel
procent

Förändring sedan November 2011
Antal

Minimi‑
krav för föränd‑
ring**

1. Befolkningen (=2+3)
7 131
    7 091     40   .
Män
3 607
    3 588     20   .
Kvinnor
3 524
    3 504     20   .
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 020
±35
70,4
4 963 ±34 70,0 57 * 40
Män
2 662
±25
73,8
2 612 ±24 72,8 50 * 29
Kvinnor
2 358
±27
66,9
2 351 ±27 67,1 7   31
2a. Sysselsatta
4 644
±35
65,1
4 629 ±34 65,3 16   41
Män
2 456
±27
68,1
2 433 ±26 67,8 23   31
Kvinnor
2 188
±27
62,1
2 196 ±27 62,7 ‑8   32
Ungdomar 15-24 år
449
±19
36,4
462 ±20 37,2 ‑13   22
15-19 år
86
±9
15,1
97 ±11 16,3 ‑11 * 11
20-24 år
363
±17
54,5
365 ±16 56,3 ‑2   19
Anställda
4 147
±39
  4 152 ±38   ‑5   45
Fast
3 521
±38
  3 479 ±37   41   42
Tidsbegränsat
626
±29
  673 ±29   ‑47 * 37
Undersysselsatta [1]
323
±22
7,0
291 ±20 6,3 32 * 25
Män
140
±15
5,7
116 ±13 4,8 24 * 17
Kvinnor
183
±16
8,4
176 ±15 8,0 8   19
I arbete
4 252
±40
  4 251 ±38   2   49
Män
2 293
±29
  2 291 ±28   2   36
Kvinnor
1 959
±30
  1 959 ±29   0   37
2b. Arbetslösa
376
±21
7,5
334 ±20 6,7 42 * 28
därav heltidsstuderande
119
±13
  101 ±13   19 * 18
Män
206
±16
7,7
179 ±15 6,8 27 * 21
Kvinnor
170
±15
7,2
155 ±15 6,6 15   20
Ungdomar 15-24 år
131
±14
22,6
119 ±14 20,5 12   19
15-19 år
46
±8
34,9
45 ±9 31,9 0   11
20-24 år
85
±11
19,0
74 ±11 16,8 12   15
Arbetslösa mer än 6 mån
111
±12
32,3
100 ±11 32,4 11   16
3. Ej i arbetskraften
2 111
±35
  2 129 ±34   ‑18   40
Män
945
±25
  976 ±24   ‑31 * 29
Kvinnor
1 166
±27
  1 153 ±27   13   31
Latent arbetssökande
138
±16
  117 ±15   21 * 18
Arbetade timmar
157 400
±1 600
  158 000 ±1 600   ‑600   1 900
Män
90 500
±1 300
  90 900 ±1 200   ‑400   1 500
Kvinnor
66 800
±1 100
  67 100 ±1 100   ‑300   1 300

* Markerar att förändringen är "statistiskt säkerställd".
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara"statistiskt säkerställd".
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data

1000-tal

November
2012
Antal
Andel
procent
Oktober
2012
Antal
Andel
procent
September
2012
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 129
 
7 124
 
7 122
 
Män
3 606
 
3 604
 
3 603
 
Kvinnor
3 522
 
3 520
 
3 519
 
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 081
71,3
5 071
71,2
5 081
71,3
Män
2 685
74,5
2 659
73,8
2 668
74,1
Kvinnor
2 396
68,0
2 412
68,5
2 413
68,6
2a. Sysselsatta
4 669
65,5
4 680
65,7
4 682
65,7
Män
2 462
68,3
2 445
67,8
2 459
68,3
Kvinnor
2 207
62,7
2 235
63,5
2 223
63,2
Ungdomar 15-24 år
480
39,0
497
40,4
497
40,4
15-19 år
103
18,2
108
19,0
106
18,6
20-24 år
377
56,7
389
58,7
391
59,1
2b. Arbetslösa
412
8,1
390
7,7
399
7,8
Män
223
8,3
214
8,1
209
7,8
Kvinnor
189
7,9
176
7,3
190
7,9
Ungdomar 15-24 år
158
24,8
149
23,0
151
23,3
15-19 år
62
37,7
57
34,6
64
37,8
20-24 år
96
20,3
92
19,1
87
18,2
3. Ej i arbetskraften
2 047
 
2 054
 
2 041
 
Män
921
 
945
 
935
 
Kvinnor
1 126
 
1 109
 
1 106
 
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal

November
2012
Antal
Andel
procent
Oktober
2012
Antal
Andel
procent
September
2012
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3)
7 128
 
7 125
 
7 122
 
Män
3 606   3 605   3 603  
Kvinnor
3 522   3 520   3 519  
2. Arbetskraften (=2a+2b)
5 080
71,3
5 077
71,2
5 072
71,2
Män
2 674 74,1 2 671 74,1 2 668 74,0
Kvinnor
2 407 68,3 2 406 68,3 2 404 68,3
2a. Sysselsatta
4 678
65,6
4 678
65,7
4 677
65,7
Män
2 456 68,1 2 455 68,1 2 454 68,1
Kvinnor
2 222 63,1 2 223 63,1 2 223 63,2
Ungdomar 15-24 år
489 39,8 489 39,7 489 39,7
15-19 år
103 18,3 103 18,3 104 18,3
20-24 år
386 58,0 386 58,1 385 58,1
2b. Arbetslösa
402
7,9
399
7,9
395
7,8
Män
217 8,1 216 8,1 214 8,0
Kvinnor
184 7,7 183 7,6 181 7,5
Ungdomar 15-24 år
154 23,9 153 23,9 153 23,8
15-19 år
61 37,1 61 37,1 61 37,1
20-24 år
93 19,4 92 19,3 91 19,2
3. Ej i arbetskraften
2 048
 
2 049
 
2 050
 
Män
933   934   935  
Kvinnor
1 115   1 115   1 115  
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal)

Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år (procent)

Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Diagram - Antal arbetslösa 15-74 år (1000-tal)

Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Diagram - Andelen arbetslösa av arbetskraften 15-74 år (procent)

Definitioner och förklaringar

Säsongrensade data: data där variationer normala för säsongen har rensats bort.

Resultaten från AKU är behäftade med viss osäkerhet. Osäkerhetstal finns i AKU:s grundtabeller.

Mer detaljerade resultat finns i form av diagram och tabeller vilka t.ex. visar arbetslösa, sysselsatta och arbetade timmar på SCB:s webbplats.

Mer om statistiken

Nästa publiceringstillfälle

Pressmeddelandet avseende arbetskraftsundersökningen i december publiceras 2013-01-24 kl. 09:30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Arbetskraftsundersökningarna
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM


Förfrågningar

Fanny Byh Törnquist
08-506 944 33
fanny.byhtornqvist@scb.se


Peter Beijron

08-506 940 06
peter.beijron@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.