På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB och Medlingsinstitutet

2008-05-30 09:30 Nr 2008:151


Arbetskostnadsindex, mars 2008:

Arbetskraftskostnaderna ökade med 4,3 procent för arbetare och 3,4 procent för tjänstemän

Det preliminära arbetskostnadsindexet för den privata sektorn har för mars 2008 beräknats till 164,1 för arbetare och 182,6 för tjänstemän. Sedan mars 2007 har arbetskraftskostnaden ökat med 4,3 procent för arbetare och med 3,4 procent för tjänstemän.

Arbetskostnadsindex (AKI) beskriver arbetskraftskostnadens utveckling över tiden. I arbetskostnadsindex ingår lön för arbetad och ej arbetad tid, arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal samt allmän löneavgift och särskild löneskatt.

FAKTARUTA

Den årliga förändringen av arbetskraftskostnaden för tjänstemän i mars 2008 baserar sig på de preliminära avtalsenliga arbetsgivaravgifterna för 2008 och de definitiva avtalsenliga avgifterna för 2007.

Från och med juli 2007 har de lagstadgade arbetsgivaravgifterna sänkts för 18 - 24-åringar.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet AM39SM0806 som nu finns tillgängligt på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien publiceras den 30 juni 2008 kl. 09.30.

Statistikansvarig myndighet

Medlingsinstitutet
Box 1236, 111 82 Stockholm
Fax 08-650 68 36


Förfrågningar

Christina Eurén
08 - 54529240/45
christina.euren@mi.se


Logotyp

Producent

SCB, Enheten för Löne- och arbetskostnadsstatistik
701 89 ÖREBRO
019-17 69 21


Förfrågningar

Allan Henrysson
019 - 17 62 02
allan.henrysson@scb.se

Margareta Carlsson
019 - 17 67 33
margareta.c@scb.seAnvänd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.