På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Lönestrukturstatistik, statlig sektor

Statistiken visar lönenivå, lönestruktur, löneutveckling och sysselsättning inom primärkommunal sektor per kön, ålder, region, yrke, utbildning och tjänstgöringens omfattning. Motsvarande lönestatistik redovisas även för landstingskommunal, primärkommunal samt privat sektor.

Visa mer
För denna statistik ansvarar
Medlingsinstitutet

Närliggande statistik

LönYrke

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Artiklar

Byta arbetsgivare en lönsam affär

Drygt en halv miljon arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden bytte arbetsgivare mellan åren 2008 och 2012. Statistiken visar att det kan löna sig ekonomiskt. Löneutvecklingen var klart sämre bland dem som stannat hos sin arbetsgivare än de som bytt. Bäst löneutveckling fick män i offentlig sektor som valde att byta till en privat arbetsgivare.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Tack vare våra samlade resurser kan vi göra special­bearbetningar till själv­kostnads­pris inom det mesta som rör arbets­marknaden. I detta sammanhang finns också möjlighet att utnyttja information från andra register vid SCB.

Ett exempel är arbetet med att beskriva löner ur ett jämställd­hets­perspektiv. Viktiga uppdrags­givare är bland många andra Skol­verket, Arbets­skydds­styrelsen och AMS.

Vi har en heltäckande kompetens inom vår specialitet dvs. produktion av opartisk och lättill­gänglig statistik av hög kvalitet inom löneområdet.

Metod

Vi har den metodkompetens som krävs för alla olika moment i en statistisk under­sökning. Urvals­under­sökningar planeras i nära samarbete med de ämnes­ansvariga. Då kan vi göra rätt urval, och slipper förbruka onödiga resurser. När sedan data samlats in gäller det att beräkna olika statistiska storheter så effektivt som möjligt.

Utredningar

Vår specialkompetens inom områdena statistik, ekonomi och informations­teknik används till att göra kvalificerade utredningar inom arbets­marknads­området, med inriktning mot löner och arbets­kostnader. Naturligtvis använder vi också SCBs samlade kompetens vid dessa utredningar. Till exempel ämnes­experter och intervjuare.

Produktion

Till verksamheten hör omfattande enkätunder­sökningar som huvud­sakligen vänder sig till företag, kommuner, myndig­heter, lands­ting och övriga arbetsgivare.

IT-system

Vår ADB-kompetens omfattar allt från system­utveckling och system­förvaltning till underhåll och drift av system. System­utveck­lingens samtliga faser, från verksamhets­analys till realisering i PC- och client/server-miljö, ingår.

Arbetet görs nästan alltid i projekt­grupper där ämnes­experter, metod­statistiker och användare ingår till­sammans med system­utvecklare. Vi följer SCBs utvecklings- och dokumentations­modell, baserad på relations­databasteorin.

Kontakta oss

Skriv till lonestat@scb.se eller ring till vår uppdrags­ansvariga Sofia Löfgren 010-479 65 86 om du har frågor angående lönestatistik.

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

lonestat@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/am0104