På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-03-06 09:30 Nr 2012:68


Konjunkturstatistik över sjuklöner, 4:e kvartalet 2011:

Antalet sjukdagar ökade

Antalet sjukdagar per anställd ökade under fjärde kvartalet 2011 med 0,16 dagar jämfört med samma kvartal 2010. Totalt var antalet sjukdagar under sjuklöneperioden 1,48 dagar per anställd jämfört med 1,32 dagar 2010.

Fr.o.m andra kvartalet har undersökningens design förändrats vilket har påverkat nivåskattningarna. Se mer under definition och förklaringar.

I privat sektor ökade antalet sjukdagar per anställd med 0,15 dagar till 1,31 dagar. Inom den offentliga sektorn hade kvinnor inom kommun den enskilt största förändringen. Kvinnor i kommun hade en ökning med 0,31 dagar. Sjuklön utbetalades under fjärde kvartalet totalt för i genomsnitt 1,18 dagar per anställd.

Sjukdagar per anställd under sjuklöneperioden efter sektor och kön
Sektor
Kön
4:e kvartalet
   
2011
2010
Privat
Kvinnor
1,38 1,35
 
Män
1,27 1,04
 
Totalt
1,31 1,16
Kommuner
Kvinnor
2,23 1,92
 
Män
1,47 1,38
 
Totalt
2,07 1,81
Landsting
Kvinnor
1,97 1,82
 
Män
1,19 1,11
 
Totalt
1,82 1,68
Stat
Kvinnor
1,58 1,54
 
Män
0,82 0,78
 
Totalt
1,21 1,17
Totalt
Kvinnor
1,7 1,58
 
Män
1,26 1,06
 
Totalt
1,48 1,32

Antalet sjuktillfällen per anställd ökade

Antalet sjukfall per anställd under sjuklöneperioden var 0,36 under fjärde kvartalet 2011, vilket var en ökning med 0,04 fall jämfört med samma kvartal 2010. I privat sektor var antalet sjukfall per anställd 0,33 och i statlig sektor var antalet 0,27. I kommuner och landsting var antalet fall 0,48 respektive 0,44 per anställd.

Totalt antal sjukfall under sjuklöneperioden per sektor fjärde kvartalet 2011
 
Antal sjukfall
Antal anställda
Sektor
2011
2010
2011
2010
Privat
983 049 807 229 2  937 400 2  816 600
Kommun
378 691 331 652 793 400 792 400
Landsting
105 171 98 925 240 000 240 100
Stat
61 873 59 944 232 000 228 900
Totalt
1  528 784
1  297 750
4  202 800
4 078 000

Antal sjukfall per fallängd, fjärde kvartalet 2011

Totalt var det ca 1 528 800 sjukfall under fjärde kvartalet 2011. Av dessa var cirka 88 procent upp till en vecka långt. Under det fjärde kvartalet var det vanligast förekommande med 1 dagar långa sjukfall.

 

Antal sjukfall per fallängd i dagar, fjärde kvartalet 2011

Graph

Diagrammet visar antalet sjukfall per fallängd, dvs. antalet sjukfall som varar 1 dag, 2 dagar osv.

Totala sjukfrånvaron ökade

Den totala sjukfrånvaron under fjärde kvartalet 2011 ökade med 0,1 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal 2010. Den totala sjukfrånvaron innefattar all sjukfrånvaro från arbetet.

 

Total sjukfrånvaro per sektor i procent, fjärde kvartalet 2011
Sektor
2011
2010
Privat
2,6 2,6
Kommun
4,2 4,0
Landsting
4,1 3,9
Stat
2,2 2,6
Totalt
3,0
2,9

Definitioner och förklaringar

  • Ny design fr.o.m. 2:a kvartalet 2011
    Förändringar har gjorts av undersökningens design, vilket har påverkat nivåskattningarna. Jämförelser med tidigare kvartal ska tolkas med stor försiktighet i väntan på kommande kvartalsmätningar och fortsatt utredning. Förändringarna har påverkat skattningarna för såväl privat som offentlig sektor. En stor del av nivåskillnaden jämfört med tidigare kvartal beror sannolikt på flera förändringar där var och ens effekter är svåra att bedöma. SCB ser över möjligheterna att komma med mer detaljerad information vid ett senare tillfälle. Möjligheten att länka tidsserien skall också utredas.
  • Sjuklöneperiod är den period under vilken en arbetstagare som är sjukfrånvarande från arbetet har rätt till sjuklön.
  • Sjukdagar är alla kalenderdagar i sjukfallet, oavsett om det är en dag som ersätts med sjuklön eller ej.
  • Sjukfall är varje tillfälle en arbetstagare påbörjar en sjukperiod genererar ett sjukfall, oavsett hur många sjukdagar perioden varar. Undersökningen redovisar fall som avslutas under kvartalet.

Undersökningen publiceras kvartalsvis. Åren 2002-tredje kvartalet 2005 finns publicerade på Försäkringskassans hemsida.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation publiceras 2012-06-07.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
019-17 70 83


Förfrågningar

Johan Wall
019-17 62 22
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.