På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-08-22 09:30 Nr 2006:206


Företagsbaserad statistik, andra kvartalet 2006:

Fortsatt uppåt på arbetsmarknaden

Antal anställda ökade totalt med 2,1 procent till 4 002 000 personer under andra kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Detta är den högsta nivån under 2000-talet. Ökningen skedde framför allt inom privat sektor, 2,7 procent, vilket är den största ökningen på fem år. Utvecklingen av lönesumman uppgick till 5,3 procent, såväl totalt som i privat sektor.

Inom offentlig sektor ökade antalet anställda och lönesumman med 1,0 respektive 5,2 procent. Efterfrågan på arbetskraft var fortsatt stark under andra kvartalet. Antalet lediga jobb i privat sektor uppgick till 39 100, en ökning med 29 procent.

Bland branscherna inom privat sektor märktes den största ökningen i tjänstenäringarna. I branschen fastighetsbolag, uthyrnings- och företagsservicefirmor ökade antalet anställda med 7,6 procent och lönesumman med 8,1 procent. Drygt en fjärdedel av de lediga jobben i privat sektor återfanns under andra kvartalet i denna bransch. I tillverkningsindustrin däremot minskade antalet anställda något jämfört med föregående år, -0,8 procent. Dock har efterfrågan på arbetskraft i branschen ökat och antalet lediga jobb uppgick till 7 800, en ökning med 38 procent. Lönesumman utvecklades positivt, men ökningen uppgick endast till 1,8 procent. I byggindustrin ökade antalet anställda med 5,8 procent och lönesumman med 9,3 procent. Utvecklingen inom handeln följde i stort sett genomsnittet för privat sektor sett till antal anställda och lönesumman.

Fler anställda och fortsatt efterfrågan på arbetskraft i Stockholms län
Inom privat sektor ökade under andra kvartalet antalet anställda i Stockholms län med 3,8 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det rådde även en fortsatt efterfrågan på arbetskraft i länet och knappt en tredjedel av antalet lediga jobb fanns här. Även i de övriga storstadslänen Skåne och Västra Götaland ökade antalet anställda med 2,0 respektive 3,0 procent.

Färre män i statlig sektor
Utvecklingen av antal anställda var likartad för både män och kvinnor i samtliga sektorer, utom i statlig sektor där antalet män minskade med 0,7 procent. Troligen kan denna förändring hänföras till neddragningar inom försvaret under senare tid. Inom privat sektor, som utgör knappt två tredjedelar av arbetsmarknaden, var utvecklingstakten högre för kvinnor än för män.

Positiv utveckling för små arbetsställen
Av andra kvartalets ökning på 70 000 anställda i privat sektor fanns drygt 40 procent bland små arbetsställen med färre än 10 anställda. På större arbetsställen med fler än 200 anställda minskade däremot antalet anställda med ca 5 000 personer jämför med motsvarande kvartal föregående år. Av de 39 100 lediga jobben i privat sektor återfanns 12 500 bland arbetsställen med färre än tio anställda. Rekryteringsgraden, antalet lediga jobb per anställd, uppgick på dessa arbetsställen till 1,8 procent. Små arbetsställen hade därmed den högsta rekryteringsgraden. På arbetsställen med fler än 200 anställda fanns det 6 000 lediga jobb under andra kvartalet och rekryteringsgraden var 1,0 procent. Totalt för privat sektor uppgick rekryteringsgraden till 1,5 procent.

Definitioner och förklaringar

Lönesumma (avgiftspliktig kontant bruttoersättning)
Lönesumman skall omfatta hela den kontanta bruttolönen/bruttoersättningen, inklusive värdet av skattepliktiga förmåner till de personer som skall tas med i redovisningen.

Arbetsgivaravgift
Arbetsgivaravgiften är en avgift som beräknas procentuellt av bruttolönen och som arbetsgivaren betalar in till Skatteverket. Denna avgift bekostar bl.a. pensioner och sjukförsäkringar.

Preliminär A-skatt
Arbetsgivare gör skatteavdrag från lön till arbetstagare som har A-skatt.

Lediga jobb
Ett jobb anses ledigt då en arbetsgivare har påbörjat aktiv rekrytering utanför företaget men ännu inte tillsatt jobbet. Rekryteringen ska rikta sig mot den externa arbetsmarknaden och jobbet ska vara tillgängligt för människor utanför arbetsstället. Ett ledigt jobb upphör då jobbet tillsätts.

Vakanser
Med vakanser avses obemannade lediga jobb som kan tillträdas omedelbart. Därmed definieras vakanser på ett sådant sätt att antalet vakanser mäter otillfredsställd efterfrågan på arbetskraft (arbetskraftsbrist) på samma sätt som antalet arbetslösa i arbetskraftsundersökningen (AKU) mäter otillfredsställt utbud på arbetskraft. Arbetslösa i AKU definieras som ”arbetssökande utan arbete som kan ta arbete omedelbart” och vakanser definieras här som ”lediga jobb utan bemanning som kan tillträdas omedelbart”.

Rekryteringsgrad
Rekryteringsgrad definieras som antalet lediga jobb dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Vakansgrad
Vakansgrad definieras som antalet vakanser – eller brist på arbetskraft – dividerat med antalet anställda i redovisningsgruppen.

Sysselsättningsbegreppet anställda inkluderar inte egna företagare eller medhjälpande familjemedlemmar. Dessa ingår dock i begreppet sysselsatta som kan förekomma i annan sysselsättningsstatistik.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro
019-17 67 51


Förfrågningar

Fredrik Rahm
019- 17 65 97
fornamn.efternamn@scb.se

Christian Ekström
019-17 67 04
fornamn.ekstroem@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.