På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Nästa publicering: 2017-11-30

Statistiken visar sysselsättning, pendling och personal- och näringsstruktur. Den visar också händelser och flöden på arbetsmarknaden. Statistiken är totalräknad och kan brytas ner på låg regional nivå eller utifrån de anställdas egenskaper; till exempel kön, utbildning och ålder.

Visa mer

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Mellan år 2014 och 2015 ökade antalet förvärvsarbetande med 1,7 procent till 4 733 202. Av samtliga förvärvsarbetande utgjorde kvinnor 48 procent och män 52 procent.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Vanligare att män arbetar efter pensionsåldern

Det blir allt vanligare att fortsätta arbeta efter pensionsåldern. År 2015 handlade det om nästan 200 000 personer i åldern 66 till 74 år. Och det är betydligt vanligare bland männen. Andelen som förvärvsarbetade i den här åldersgruppen var 25 procent jämfört med 14 procent för kvinnorna.

Vägen ut i arbetslivet - har din bakgrund någon betydelse?

Sysselsättningen vid 25 års ålder varierade utifrån hur elevsammansättningen såg ut i de skolor där de undersökta personerna gick i årskurs 9. Vid 35 års ålder hade skillnaderna i andelen förvärvsarbetande mellan de olika skolgrupperna minskat för dessa personer. Skillnaderna mellan skolgrupperna låg istället i utbildningsnivå, vad personerna arbetade med, samt hur de som inte förvärvsarbetade försörjde sig.

Många utrikes födda i RUT-företag

Antalet ROT- och RUT-företag har ökat under senare år. Många av de nya RUT-företagarna är utrikes födda kvinnor och en stor del av deras anställda är också utrikes födda.

Unga vuxna börjar arbeta senare idag än för 30 år sedan

SCB har fört arbets­marknads­statistik via register i 30 år. Under den tiden kan vi se hur ungdomar är allt äldre när de tar klivet in på arbets­marknaden, samtidigt som vi utbildar oss allt längre. År 1985 förvärvs­arbetade minst 75 procent av alla 21-åringar medan det 2014 inte inträffade förrän vid 29 års ålder.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Årlig regional sysselsättningsstatistik (ÅRSYS)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Färdiga tabeller med resultat från den register­baserade arbets­marknads­statistiken redovisas i tabell­paketet AMPAK och i Statistiska Meddelanden (SM). Det finns även möjlighet att ta fram egna tabeller från Statistik­databasen.

Vill man ha mer detaljerad information kan man special­beställa egna redo­vis­ningar. RAMS är unikt genom att man kan knyta ihop information från företags- och person­register. Företag kan belysas utifrån personalens samman­sättning och individer kan redovisas efter sina arbets­givares egenskaper. Bak­grunds­data kan hämtas från alla total­räknade person- och företags­register vid SCB. Dessutom kan kundens egna register kopplas till våra person- och företags­uppgifter.

Vi kan ta fram både special­designade tabeller och databaser med individ- och företags­data, aggregerat eller på mikro­nivå. För mer information, kontakta oss på rams@scb.se.

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

rams@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/am0207