På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Yrkesregistret med yrkesstatistik

Statistiken visar hur många som arbetar inom olika typer av yrken. Du kan också se hur yrkesutvecklingen inom olika branscher och samhällssektorer ser ut.  2014 införs en ny yrkesindelning, SSYK 2012. Den ersätter den tidigare versionen, SSYK 96.

Visa mer

Närliggande statistik

ArbeteYrke

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Städare var det vanligaste yrket bland utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden år 2014. I denna grupp var år 2014 nästan två av tre män i yrket utrikes född och nästan varannan kvinna. Det motsvarar 15 procent av alla anställda.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Fyra av tio journalister bor i Stockholm

Över hälften av landets journalister och fotografer är koncentrerade till de tre största städerna i landet. Mer än 40 procent av journalisterna bor i Stockholms tätort, jämfört med 5 procent vardera i Göteborg och Malmö. Överlag är journalist en yrkesgrupp som i Sverige bor i städer. Lite drygt 80 procent av landets journalister bor i tätorter med över 10 000 invånare. Det kan jämföras med att 62 procent av befolkningen i förvärvsarbetande åldrar bor i dessa tätorter. 

Omsorgens geografi – här bor vårdpersonalen

Vårdyrkenas spridning över landet följer olika mönster. Läkarna är koncentrerade till städer där landets större sjukhus finns, medan undersköterskor och vårdbiträden bor mer utspridda över landet. Även inom de större städerna bor yrkesgrupperna ofta i olika bostadsområden. Med stöd av kartor kan vi beskriva landets yrkesstruktur utifrån nya perspektiv.

Utrikesfödda oftare mer välutbildade än deras yrke kräver

År 2013 fanns det 1,1 miljoner personer i Sverige i åldern 20-64 som var födda i ett annat land. Av dessa var 58 procent förvärvsarbetande, medan motsvarande andel bland inrikesfödda var 82 procent. Av de utrikesfödda förvärvsarbetande med hög utbildning fanns var fjärde inom yrken som inte krävde sådan utbildning.

Hög andel företagare i pensionsåldern

Det är vanligare att personer i pensions­åldern är egen­före­tagare jämfört med yngre. Bland 65‑74 åringar som fort­far­ande arbetar är drygt 40 procent egen­före­tagare, medan siffran är 7 procent bland alla som arbetar. Framför allt finns de äldre före­tag­arna inom jord‑ och skogs­bruket utanför stor­stads­regionerna.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Yrkesregistret ger stora möjligheter till redovisning av special­bearbetad yrkes­statistik. Registret innehåller två populationer, dels yrkes­verksamma, dels förvärvs­arbetande. Med yrkes­verksamma avses de som haft en samman­lagd bruttolön eller företagar­inkomst om minst ett prisbas­belopp under referens­året. Med förvärvs­arbetande avses de som bedömts vara förvärvs­arbetande under november månad.

En stor fördel med yrkes­registret är att man kan kombinera information från företags- och person­register. Individer kan redovisas efter sina arbets­givares egenskaper.

Registret är totalräknat vilket ger möjligheter till redo­vis­ningar på detaljerad nivå. Sambearbet­ningar med andra register kan göras, men uppgifter om enskilda individer lämnas inte ut. Statistik­sekretess tillämpas för alla special­bearbetningar.

Vill du veta mer om special­bearbet­ningar av yrkes­registrets innehåll, kontakta Susanne Gullberg Brännström på 010-479 66 61 eller yrkesregistret@scb.se.

Statistikservice

 010-479 50 00

 

Vardagar 
9.00–12.00, 13.00–16.30

Kontakta oss

yrkesregistret@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/am0208