På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

25 yrken med högsta medelåldern för män

Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter medelålder för män år 2014.

SSYK4_2012

Yrke

Ålder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
54
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
54
5326
Ambulanssjukvårdare
52
2311
Professorer
51
2224
Distriktssköterskor
51
2242
Psykoterapeuter
51
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
50
1422
Förskolechefer, nivå 2
50
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
50
2672
Diakoner
50
1113
Chefstjänstemän i intresseorganisationer
50
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
50
2320
Lärare i yrkesämnen
50
1522
Enhetschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 2
49
2211
Specialistläkare
49
2351
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
49
1512
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2
49
2233
Skolsköterskor
49
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
2225
Psykiatrisjuksköterskor
49
5161
Begravnings- och krematoriepersonal
49
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
49
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
49

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Källa : SCB

SOS symbol

Kommentarer

Tabellen omfattar folkbokförda personer i Sverige per den 31 december 2014.

Definitioner

Som förvärvsarbetande anställda räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen samt de som driver företag i aktiebolagsform.Senast uppdaterad 2016-03-16