På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

25 yrken med högsta medelålder totalt

Förvärvsarbetande anställda 16-64 år efter medelålder, år 2014.

SSYK4_2012

Yrke

Ålder
1112
General-, landstings- och kommundirektörer m.fl.
53
1540
Chefer och ledare inom trossamfund
53
5326
Ambulanssjukvårdare
51
2351
Speciallärare och specialpedagoger m.fl.
51
2242
Psykoterapeuter
51
1422
Förskolechefer, nivå 2
51
1511
Klinik- och verksamhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 1
51
1591
Övriga chefer inom samhällsservice, nivå 1
50
1531
Avdelningschefer inom äldreomsorg, nivå 1
50
2224
Distriktssköterskor
50
2672
Diakoner
50
2233
Skolsköterskor
50
1411
Avdelningschefer inom grund- och gymnasieskola samt vuxenutbildning, nivå 1
50
2311
Professorer
50
1113
Chefstjänstemän i intresseorganisationer
49
1512
Avdelnings- och enhetschefer inom hälsa och sjukvård, nivå 2
49
1521
Avdelningschefer inom socialt och kurativt arbete, nivå 1
49
5350
Tandsköterskor
49
1351
Fastighets- och förvaltningschefer, nivå 1
49
1412
Rektorer, nivå 2
49
1421
Avdelningschefer inom förskola, nivå 1
48
2234
Företagssköterskor
48
3230
Terapeuter inom alternativmedicin
48
1120
Verkställande direktörer m.fl.
48
2239
Övriga specialistsjuksköterskor
48

Yrke är klassificerat enligt Standard för svensk yrkesklassificering 2012 (SSYK 2012).

Källa : SCB

SOS symbol

Kommentarer

Tabellen omfattar folkbokförda personer i Sverige per den 31 december 2014.

Definitioner

Som förvärvsarbetande anställda räknas alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i bedömningen samt de som driver företag i aktiebolagsform.Senast uppdaterad 2016-03-16