På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-03-06 09:30 Nr 2014:65


Yrkesregistret med yrkesstatistik 2012:

Städjobb vanligt bland utrikesfödda

Hotell- och kontorsstädare är ett vanligt yrke bland utrikesfödda på den svenska arbetsmarknaden. I denna grupp var knappt var tredje kvinna och mer än varannan man utrikesfödd år 2012. Ett annat vanligt yrke för utrikesfödda var läkare. En lika stor andel män som kvinnor, både bland utrikes- och inrikesfödda, var läkare. Bland förvärvarsarbetande som lever tillsammans var den vanligaste yrkeskombinationen att båda var läkare.

På den svenska arbetsmarknaden var 14 procent av de anställda i åldrarna 16-64 år utrikesfödda och hade en yrkesuppgift år 2012.

De vanligaste yrkena bland utrikesfödda var Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. följt av Hotell- och kontorsstädare m.fl. Dessa yrken var klart kvinnodominerade bland utrikesfödda med 75 procent respektive 69 procent kvinnor. Läkare samt Köks- och restaurangbiträden var de yrken som hade den jämnaste könsfördelningen av de 15 vanligaste yrkena bland utrikesfödda, med 50 procent kvinnor och 50 procent män.

Hotell- och kontorsstädare m.fl. är exempel på ett yrke som hade en annan könsfördelning bland utrikesfödda än bland inrikesfödda. Andelen kvinnor var 69 procent bland de utrikesfödda i yrket. För inrikesfödda i yrket var andelen kvinnor 85 procent.

Det vanligaste yrket bland utrikesfödda män var just Hotell- och kontorsstädare m.fl. där 65 procent av de 16 100 männen i yrket var utrikesfödda. Av männen i yrket var drygt varannan, 56 procent, född utanför EU27 och Norden, vilket var en ökning med två procentenheter från året innan.

Hotell- och kontorsstädare m.fl. kom på tredje plats bland de vanligaste yrkena för utrikesfödda kvinnor. Av de 55 300 kvinnorna i yrket var 42 procent utrikesfödda och knappt var tredje kvinna i yrket, 31 procent, var född utanför EU27 och Norden. Detta kan jämföras med den totala andelen anställda som var född utanför EU27 och Norden som var 9 procent både för män och kvinnor.

De 15 vanligaste yrkena för anställda utrikesfödda, 2012

Yrke[1]

Totalt Antal inrikes födda Antal utrikes födda Antal utrikes födda kvinnor Antal utrikes födda män
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
153 100 117 700 35 500 26 800 8 700
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
71 500 37 700 33 800 23 400 10 400
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
172 800 141 300 31 500 28 200 3 300
Köks- och restaurangbiträden
64 500 45 400 19 100 9 600 9 400
Barnskötare m.fl.
95 500 80 300 15 200 13 100 2 100
Läkare
36 000 24 600 11 400 5 700 5 700
Kockar och kokerskor
36 700 26 400 10 400 3 800 6 600
Försäljare, fackhandel
108 100 98 200 9 900 6 000 3 800
Lagerassistenter m.fl.
56 700 46 900 9 800 1 700 8 100
Universitets- och högskollärare
34 900 25 300 9 700 4 100 5 600
Grundskollärare
78 500 69 500 9 000 6 500 2 500
Systemerare och programmerare
78 700 69 800 8 900 2 200 6 700
Övrig kontorspersonal
86 400 77 800 8 600 6 300 2 400
Buss- och spårvagnsförare
23 500 15 000 8 500 500 8 000
Övriga servicearbetare
30 300 21 800 8 400 3 500 5 000
Totalt[2]
3 967 200 3 427 900 539 300 269 800 269 500

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).
2) Exklusive de som saknar yrkesuppgift.
Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal.

Hotell- och kontorsstädare även vanligt bland utrikesfödda egna företagare

Hotell- och kontorsstädare m.fl. kom på tredje plats som det vanligaste yrket för utrikesfödda egna företagare. Frisörer, hudterapeuter m.fl. var det vanligaste yrket för utrikesfödda egna företagande likväl som för inrikesfödda. Mer än varannan Hotell- och kontorsstädare m.fl. som var egen företagare, 54 procent, var utrikesfödd.

De 10 vanligaste yrkena för utrikesfödda egna företagare 16-74 år, 2012

Yrke[1]

Antal

Andel (%)

  Utrikes Inrikes Utrikes Inrikes
Frisörer, hudterapeuter m.fl.
4 000 15 400 21 79
Bil- och taxiförare
2 600 2 200 55 45
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
2 600 2 200 54 46
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
1 600 9 800 14 86
Bagare och konditorer
1 600 500 75 25
Försäljare, dagligvaror
1 400 1 500 49 51
Chefer för mindre företag inom handel, hotell och restaurang, transport och kommunikation
1 300 2 700 33 67
Köks- och restaurangbiträden
1 200 1 200 50 50
Försäljare, fackhandel
1 100 5 600 17 83
Kockar och kokerskor
1 000 1 000 52 48

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).
Exklusive de som saknar yrkesuppgift.
Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal.

Läkare + läkare = sant

Med hjälp av Yrkesregistret kan vi också koppla ihop individer och ta fram statistik över vilka yrkeskombinationer som är vanligast i parförhållanden. Uppgifterna omfattar förvärvsarbetande par mellan 16 och 64 år och bygger på statistik över både anställda och egna företagare.

För att vara ett par i statistiken ska man leva som gifta, i partnerskap eller i samboförhållande med gemensamma barn. I redovisningen här kallas alla för partners.

Tabellen nedan visar de 20 vanligaste yrkeskombinationerna för partners. Vanligaste kombinationen var att båda var Läkare, 3 300 par hade den kombinationen. En annan vanlig kombination var att den ena partnern var Lastbils- och långtradarförare medan den andra tillhörde yrkesgruppen Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl. Den yrkeskombinationen hade 3 200 par.

De vanligaste yrkeskombinationerna för partners med samma yrke var att båda var Läkare följt av att båda tillhörde yrkesguppen Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl. och därefter att båda var Systemerare och programmerare. Det var även vanligt att båda parterna var Grundskollärare.

Vård, skola och omsorg är områden som täcker de största yrkesgrupperna i landet. Detta visar sig i och med att 17 av de 20 vanligaste yrkena för den ena partnern var inom dessa områden.

Vanligaste yrkeskombinationerna bland partners, 2012

Yrke[1]

   

Partner 1

Partner 2

Antal
Läkare
Läkare
3 300
Lastbils- och långtradarförare
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
3 200
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
3 000
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
3 000
Verktygsmaskinoperatörer
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
2 300
Företagssäljare
Förskollärare och fritidspedagoger
2 100
Företagssäljare
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
2 100
Systemerare och programmerare
Systemerare och programmerare
2 000
Fastighetsskötare
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
2 000
Lagerassistenter m.fl.
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
1 900
Grundskollärare
Grundskollärare
1 900
Lastbils- och långtradarförare
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
1 800
Företagssäljare
Övrig kontorspersonal
1 800
Motorfordonsmekaniker och motorfordonsreparatörer
Undersköterskor, sjukvårdsbiträden m.fl.
1 800
Företagssäljare
Grundskollärare
1 700
Systemerare och programmerare
Förskollärare och fritidspedagoger
1 700
Systemerare och programmerare
Grundskollärare
1 700
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
Hotell- och kontorsstädare m.fl.
1 600
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Vårdbiträden, personliga assistenter m.fl.
1 600
Byggnadsträarbetare, inredningssnickare m.fl.
Barnskötare m.fl.
1 600
Totalt
 
1 025 700

1) SSYK4 enligt Standard för svensk yrkesklassificering 1996 (SSYK96).
Siffrorna är avrundade till närmaste 100-tal.

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avseende anställda redovisas för de i ålder 16-64 år som klassats som förvärvsarbetande enligt följande definition i den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS): alla personer som bedöms ha utfört i genomsnitt en timmes arbete per vecka under november månad 2012. Även de som varit tillfälligt frånvarande under mätperioden, t.ex. på grund av sjukdom, ingår i ramen.

Som förvärvsarbetande egenföretagare räknas de som är aktiva och har enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag. Däremot inte den som driver sitt företag i aktiebolagsform.

Yrke är klassificerat och grupperat enligt Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK 96).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för företags- och registerbaserad sysselsättningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Susanne Gullberg Brännström
019-17 66 61
susanne.gullbergbrannstrom@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.