På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Visa allt
Befolkningens sammansättning
Befolkningsstatistik BefolkningDemografiHushållIn- och utvandringMedellivslängdNamnSmåorterTätorter

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Befolkningens storlek och förändringar
Hushålls- och bostadsräkning, Census ArbeteBefolkningBoendeBostäderHushåll

Vad är en hushålls- och bostadsräkning?

En hushålls- och bostadsräkning, även kallad Census, innebär att samla in uppgifter om hushåll, boende och bostäder i ett land vid en given tidpunkt.

Varför ska man göra en hushålls- och bostadsräkning?

EU har slagit fast att alla medlemsländer ska genomföra en hushålls- och bostadsräkning för år 2011.

Statistik om hushåll, boende och bostäder är en av de grundläggande kunskaperna som behövs om ett samhälle. Det gäller på såväl internationell som nationell och regional nivå.

Vad används uppgifterna till?

Främst används uppgifterna för att göra jämförelser mellan länder och regioner inom EU, men även som faktaunderlag på nationell och regional nivå vid planering av viktiga samhällsfunktioner som exempelvis bostadsbyggande, daghem, skolor eller sjukvård. Uppgifterna används också i forskningen.

Hur genomförs en hushålls- och bostadsräkning?

Den svenska hushålls- och bostadsräkningen som nu genomförts, baseras helt på uppgifter från olika register. Tidigare har folk- och bostadsräkningarna genomförts med hjälp av frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på. I övriga Europa varierar sättet att genomföra en hushålls- och bostadsräkning på; alltifrån frågeblanketter som hela befolkningen fått svara på till helt registerbaserade undersökningar.

Här presenteras resultaten

Hur resultaten från Census ska publiceras är bestämt av EU, och alla medlemsländer ska leverera likadana tabeller. 

Mer om hushålls- och bostadsräkning

Metoder

 

Tidigare folk- och bostadsräkningar 1960-1990 (FoB) ArbeteBefolkningBoendeBostäderHushåll

Statistiken visar olika aspekter på samhället vid räkningstillfället. Här finns statistik från FoB 75–FoB 90 om bland annat befolkningens sysselsättning, hushållens sammansättning och boendet. Det finns också beskrivningar av samtliga variabler från FoB 60–FoB 90 när det  gäller definitioner och värdemängder.

Befolkningsframskrivningar
Befolkningsframskrivningar BefolkningBefolkningsprognoserFruktsamhetIn- och utvandring

Varje år görs en befolkningsprognos för Sverige fördelad på ålder och,  kön och födelselandsgrupp. Vart tredje år görs en mer omfattande analys av den framtida befolkningsutvecklingen där ett huvudalternativ och alternativa framskrivningar tas fram. För mellanliggande år görs uppföljningar och revideringar.

Demografisk analys BefolkningDemografiFamiljFruktsamhetIn- och utvandring

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Ämnesövergripande statistik
Namnstatistik Namn

Statistiken visar vilka namn de nyfödda fått och vilka förnamn, tilltalsnamn och efternamn som befolkningen har. Namnstatistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda som Skatteverket lämnar till SCB.