På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Befolkningsstatistik

Nästa publicering: 2016-09-07

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

9 906 331

Antal personer 30 juni 2016

1,15 %

jämfört med motsvarande period föregående år

Visa alla

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Vid halvårsskiftet 2016 uppgick Sveriges folkmängd till 9 906 331 personer, av dessa var 4 943 692 kvinnor och 4 962 639 män. Det är ökning på drygt 55 000 personer sedan årsskiftet och i nio av tio kommuner ökade befolkningen.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Syrier vanligast bland asylsökande under 2015

Antalet asylsökande har aldrig varit högre än det var 2015. Nästan 163 000 personer sökte asyl i Sverige. Det är en fördubbling jämfört med året innan. Flest kom från Syrien följt av Afghanistan och Irak.

Flest vigslar den 13 juni

De flesta gifter sig under sommaren. Den vanligaste vigseldagen under 2015 var den 13 juni som sammanföll med Skansens drop in-vigseldag. Totalt var det 52 300 giftermål under 2015. Under året upplöstes även 24 900 äktenskap. Vanligtvis hade paren separerat innan skilsmässan.

Ovanligt hög andel pojkar föddes 2015

Antalet födda minskade något under 2015. Samtidigt var andelen nyfödda pojkar den högsta sedan 1956. Juli var som vanligt den mest hektiska månaden på förlossningsavdelningarna.

Fler kvinnor än män dör

Under 2015 avled totalt 90 907 personer, 46 422 kvinnor och 44 485 män. Under perioden 1948-1997 avled varje år fler män än kvinnor, men sedan 1998 har förhållandet varit det omvända. Det beror dels på att det finns ett stort kvinnoöverskott bland de äldsta, och dels på att skillnaden mellan mäns och kvinnors medellivslängd minskat under senare år.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Preliminär befolkningsstatistik (månad, kvartal, halvår samt 1 november)

Slutlig befolkningsstatistik (år)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Befolkningsstatistiken finns på olika regionala nivåer, som hela riket, län, kommuner och församlingar. Statistiken kan skräddarsys efter kundens behov eller köpas i form av färdiga tabeller.

BEFPAK

BEFPAK består av färdiga tabeller med befolkningsstatistik och ingår i SCB:s statistikpaket. Statistikpaketen används bland annat i den regionala och kommunala planeringen och redovisas för län, kommun, församling och delområden i kommuner.

Månadsstatisitk

Månadsstatisitk för den egna kommunen kan beställas i form av färdiga tabeller och levereras varje månad.

Regionala befolkningsprognoser

Befolkningsprognoser på regional nivå görs på uppdrag till dig som alltid behöver aktuell befolkningsstatistik.

Personalstatistik

Vi skapar tabeller som visar en organisations sammansättning med avseende på mångfald. Uppgifter om anställda, t.ex. anställningsform, avdelning och förvaltning kan kombineras med uppgifter från SCB om utländsk respektive svensk bakgrund och födelseland (grupperad).

Församlingsstatistik

Befolkningsstatistik per helår för församlingar kan beställas. I tabellerna ingår folkmängd fördelad på kön, ålder och civilstånd och befolkningsförändringar fördelat på kön.

Kontaktinformation

För mer information:
befolkning@scb.se

Dessutom kan statistik tas fram för postnummerområden och rutor i olika storlekar eller områden som användarna själva definierar.
För mer information:
regionalt@scb.se

Statistik kan också tas fram för tätorter/småorter.
För mer information:
mark.vatten.gis@scb.se

Kontakta oss

befolkning@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/be0101