På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-12-03 09:30 Nr 2013:309


Befolkningsstatistik 2012 - Hushållsstatistik:

Ensamstående utan barn är Sveriges vanligaste hushåll

För första gången på över 20 år är det idag möjligt att få en totalräknad uppgift över antalet hushåll i Sverige. 2012 fanns det 4 176 313 hushåll i Sverige. Jämfört med den sista folk- och bostadsräkningen 1990 har antalet hushåll ökat med 9,0 procent. Befolkningen har under samma period ökat med 11,2 procent.

Det vanligaste hushållet, 37,7 procent av samtliga hushåll, var Ensamstående utan barn, det vill säga ensamboende. Den nya registerbaserade statistiken är möjlig att ta fram genom uppbyggnaden av det nya lägenhetsregistret och att folkbokföringsregistret numera är kopplat till bostaden. Under de senaste 20 åren har andelen hushåll Ensamstående utan barn i stort sett varit oförändrad. När den sista folk- och bostadsräkningen gjordes 1990, var andelen 39,6 procent. Efter Ensamstående utan barn följer Sammanboende utan barn och Sammanboende med barn 0-24 år. Bland Sammanboende med barn 0-24 år var det vanligast att ha två barn. 

Antal och andel hushåll efter hushållstyp 2012

Hushållstyp

AntalAndel (%)
Ensamstående utan barn
1 575 789 37,7
Ensamstående med barn 0-24 år
247 217 5,9
Ensamstående med barn 25+ år
41 900 1,0
Sammanboende utan barn
1 041 253 24,9
Sammanboende med barn 0-24 år
928 857 22,2
Sammanboende med barn 25+ år
53 595 1,3
Övriga hushåll utan barn
163 711 3,9
Övriga hushåll med barn 0-24 år
117 403 2,9
Övriga hushåll med barn 25+ år
6 588 0,1
TOTALT
4 176 313 100,0

Anm: Sammanboende innehåller gifta, registrerade partners och sambor, med eller utan barn.
Övriga hushåll kan inte kategoriseras i hushållstyperna Ensamstående eller Sammanboende. Det kan exempelvis avse flergenerationshushåll och kompisboende.

Antalet hushåll bestående av Ensamstående med barn 0-24 år, utgjorde 5,9 procent av hushållen. Av dessa var tre av fyra en mamma som var folkbokförd med sina barn. I drygt hälften av hushållen Ensamstående med barn i åldern 0‑24 år bodde det bara ett barn.

Störst andel enpersonshushåll i Åsele

Fördelningen av hushållen i Sverige efter hushållsstorlek ser idag ungefär likadant ut som 1990. Det är vanligare med små hushåll än med stora. Hushåll med 1-2 personer utgör närmare 70 procent av hushållen. De största hushållen, med sex eller fler personer, utgör endast 2,0 procent av hushållen.

Antal och andel hushåll efter hushållsstorlek 2012 och 1990

Hushållsstorlek

2012

1990[1]

 AntalAndel (%)AntalAndel (%)
1 person
1 575 789 37,7 1 515 655 39,6
2 personer
1 306 822 31,3 1 189 602 31,1
3 personer
517 621 12,4 471 182 12,3
4 personer
515 152 12,3 452 957 11,8
5 personer
178 559 4,3 157 478 4,1
6+ Personer
82 370 2,0 43 163 1,1
TOTALT
4 176 313 100,0 3 830 037 100,0

1) Resultat från Folk- och Bostadsräkningen 1990

Andelen enpersonshushåll varierade mycket mellan kommunerna, från Habo i Jönköpings län med 22,2 procent till Åsele i Västerbottens län med 45,0 procent. I 28 av Sveriges 290 kommuner var andelen enpersonshushåll under 30 procent. Det genomsnittliga antalet personer per hushåll varierade också mellan kommunerna. Knivsta kommun i Uppsala län var den kommun där det bodde flest personer per hushåll, 2,71, och Ljusnarsbergs kommun i Örebro län hade minst antal personer per hushåll, 1,94. Snittet för riket var 2,22 personer per hushåll vilket var en ökning från 2,15 år 1990. 

De tio kommunerna med högst respektive lägst andel enpersonshushåll samt totalt antal hushåll 2012

Kommun

Högst andel enpersonshushåll

Kommun

Lägst andel enpersonshushåll

 Antal hushållAndel en‑
persons‑
hushåll
 Antal hushållAndel en‑
persons‑
hushåll
Åsele
1 376 45,0
Habo
4 007 22,2
Solna
33 269 44,3
Nykvarn
3 484 23,3
Munkfors
1 834 44,2
Ekerö
9 007 23,5
Ljusnarsberg
2 374 44,1
Vellinge
12 967 23,8
Filipstad
5 151 44,1
Knivsta
5 463 24,0
Stockholm
393 174 43,8
Härryda
12 952 24,0
Östersund
28 298 43,3
Öckerö
4 675 24,0
Fagersta
6 096 43,2
Lomma
8 287 24,3
Dorotea
1 263 43,1
Lerum
14 881 24,4
Ludvika
12 503 43,0
Staffanstorp
8 662 24,5

Ensamboende vanligast bland unga män och äldre kvinnor

Något fler kvinnor än män bodde ensamma, 53 procent kvinnor och 47 procent män. Det var dock stora skillnader i åldersfördelningen mellan könen. För både kvinnor och män var det vanligt att vara ensamboende i den tidiga 20-årsåldern. Andelen ensamboende minskade sedan fram till 35-årsåldern för båda könen. Männen var ensamboende i betydligt högre utsträckning än kvinnorna fram till 60-årsåldern där en förändring sker och kvinnorna blir vanligast bland de ensamboende. Den vanligaste åldern 2012 för ensamboende kvinnor var 68 år och för männen 24 år.

Ensamboende efter ålder och kön 2012

Diagram - Ensamboende efter ålder och kön 2012

Personer med utländsk bakgrund har mer varierade hushåll

Flest personer bor i hushållet Sammanboende utan barn, följt av Sammanboende med två barn och Ensamstående utan barn. Detta gäller för både personer med svensk och utländsk bakgrund. Det är dock stora skillnader i fördelningen, cirka 60 procent för personer med svensk bakgrund och cirka 40 procent av personer med utländsk bakgrund bor i något av de tre typerna av hushåll. En betydligt högre andel av personer med utländsk bakgrund bodde i den kategori som kallas övriga hushåll, 25,3 procent jämfört med 8,2 procent för personer med svensk bakgrund.

Andel personer per hushållstyp efter antal barn i hushållet efter bakgrund 2012

Diagram

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på registret över totalbefolkningen.

Hushåll definieras som alla personer folkbokförda på samma bostad.
Hushållstyp definieras som hushållets sammansättning.
Hushållsstorlek definieras som antal folkbokförda personer i bostaden.
Svensk bakgrund definieras som personer som är
- inrikes födda med minst en inrikes född förälder
Utländsk bakgrund definieras som personer som är
- utrikes födda eller
- inrikes födda med två utrikes födda föräldrar
Barn definieras som barn, oavsett ålder, då personen ingår i ett hushåll tillsammans med minst en av sina föräldrar, om personen själv saknar barn i samma hushåll. En föräldra-barnrelation skapas om en person är:
- Biologisk förälder
- Adoptivförälder
- Vårdnadshavare eller
- Annan person till någon i hushållet.

För cirka 300 000 personer saknas koppling till bostad vilket medför att hushåll inte kan skapas och ingår inte i statistiken över hushåll.

Den nya registerbaserade hushållsstatistiken är möjlig tack vare tillkomsten av lägenhetsregistret och folkbokföring på lägenhet. Tidigare fanns endast ett fastighetsregister och där kunde enskilda lägenheter i flerbostadshus inte särskiljas. Nu är folkbokföringen, för personer folkbokförda i ett flerbostadshus, kompletterad med ett lägenhetsnummer.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 oktober 2013 och den 1 november 2013 publiceras på SCB:s webbplats den 11 december 2013 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tomas Johansson
019-17 64 26
Margareta Carlsson
019-17 67 33

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.