På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-03-19 09:30 Nr 2014:75


Folkmängd 2013:

Antalet asylsökande från Syrien har fördubblats

Under 2013 sökte 54 259 personer asyl i Sverige. Närmare var tredje asylsökande var syrisk medborgare. Under året invandrade dessutom 115 845 personer där den vanligaste bosättningsorsaken för utomnordiska medborgare var anhöriginvandring. Nya siffror från befolkningsstatistiken visar även att medellivslängden för män för första gången översteg 80 år.

Med undantag för återinvandrade svenska medborgare är syriska medborgare den enskilt största gruppen, både bland invandrarna och de asylsökande. Under 2000-talet har antalet asylsökande varierat mycket och de senaste två åren har det skett en kraftig ökning. Det är syriska medborgare som är den enskilt största gruppen asylsökande under 2013. Totalt ansökte 16 317 syriska medborgare asyl under förra året, vilket är mer än dubbelt så många jämfört med 2012. Majoriteten av de asylsökande är män, 64 procent, och 36 procent är kvinnor.

Asylsökande 2002-2013

diagram

Den ökning som skett av antalet asylsökande de senaste åren består huvudsakligen av medborgare från länder med oroligheter. De grupper som ökar mest jämfört med året innan är förutom medborgare från Syrien, personer utan medborgarskap, så kallade statslösa. Bland de statslösa dominerar personer födda i Syrien. Andra länder som ökar mycket är Eritrea, Egypten och Marocko, däremot minskar antalet asylsökande från bland andra Somalia, Afghanistan och Serbien. De asylsökande är inte folkbokförda i Sverige och räknas därför inte som invandrade eller tillhörande den svenska folkmängden.  

Antal asylsökande efter medborgarskapsland 2012 och 2013

diagram

 

Olika anledningar till invandring

Det finns olika anledningar till invandring. Personer från länder med oroligheter invandrar vanligtvis som flyktingar, eller som anhörig till en flykting, medan personer från andra länder kommer främst till Sverige för att arbeta eller studera. 

De 10 vanligaste utomnordiska invandringsländerna efter grund för bosättning 2013

Medborgarskap

Studier/
Arbete
AnhörigaFlyktingarÖvrigtTotalt
Totalt
13 448 35 946 24 581 14 028 88 003
kvinnor
4 388 20 774 10 329 6 270 41 761
män
9 060 15 172 14 252 7 758 46 242
Syrien
325 1 499 9 755 170 11 749
Somalia
1 8 674 1 962 329 10 966
Polen
1 118 755 0 2 738 4 611
Statslösa
32 635 3 503 130 4 300
Afghanistan
26 1 504 2 582 53 4 165
Eritrea
5 530 2 671 132 3 338
Indien
1 297 1 028 4 47 2 376
Irak
228 1 610 401 63 2 302
Tyskland
836 374 0 986 2 196
Kina
1 140 864 27 44 2 075

Indiska och kinesiska medborgare bosatte sig i de flesta fall i Sverige för att studera eller arbeta. Syriska medborgare kom huvudsakligen som flyktingar och de somaliska medborgarna kom ofta som anhöriga till någon redan boende i Sverige. Det är fler män än kvinnor som invandrar med flyktingskäl och för att studera eller arbeta medan det är fler kvinnor bland anhöriginvandrarna.

Männen väntas för första gången leva längre än 80 år

Medellivslängden för nyfödda har ökat med nästan 30 år sedan år 1900. Den främsta orsaken är en kraftigt minskad spädbarnsdödlighet. Baserat på dödligheten under 2013 uppgår männens förväntade medellivslängd till 80,1 år, jämfört med 79,9 under 2012. Efter en minskning under 2012 ökar kvinnornas medellivslängd igen. Den är nu 83,7 år, en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år.

I livslängdstabeller på länsnivå beräknas dock medellivslängden baserat på fem­årsintervall för att få stabilare siffror. På riksnivå är medellivslängden för perioden 2009-2013, 83,6 år för kvinnor och 79,7 år för män. De högsta medellivslängderna återfinns generellt sett i landets södra delar och de lägsta i mellersta och norra Sverige.

I Hallands län beräknas nyfödda flickor leva längst, med en medellivslängd på 84,5 år. I Hallands och Uppsala län beräknas nyfödda pojkar leva längst med en medellivslängd på 80,6 år. Andra län med hög medellivslängd är Jönköpings, Kronobergs och Stockholms län.

Återstående medellivslängd vid födseln 2009-2013

Län

kvinnor män
Riket
83,6 79,7
Blekinge län
83,7 79,4
Dalarnas län
83,3 79,8
Gotlands län
82,9 79,5
Gävleborgs län
82,7 78,8
Hallands län
84,5 80,6
Jämtlands län
83,2 79,3
Jönköpings län
83,8 80,2
Kalmar län
83,3 79,4
Kronobergs län
84,3 80,6
Norrbottens län
83,2 78,5
Skåne län
83,7 79,7
Stockholms län
84,1 80,2
Södermanlands län
83,0 79,1
Uppsala län
84,0 80,6
Värmlands län
83,2 78,9
Västerbottens län
83,0 79,4
Västernorrlands län
82,6 78,5
Västmanlands län
83,5 79,6
Västra Götalands län
83,5 79,8
Örebro län
83,1 79,0
Östergötlands län
83,4 80,0

Definitioner och förklaringar

Asylsökande

En utländsk medborgare som begärt skydd mot förföljelse men vars ansökan fortfarande behandlas av Migrationsverket och/eller Migrationsdomstolen. Personen är inte folkbokförd i Sverige och ingår därför inte i folkmängden.

Flykting

En person som har fått sin asylansökan beviljad av Migrationsverket eller Migrationsdomstolen och som därmed har rätt att bosätta sig i landet. Flykting definieras enligt 4 kap. 1 eller 2 § utlänningslagen (2005:716).

Invandring

För att räknas som invandrad krävs att man har för avsikt att stanna i Sverige i minst tolv månader samt har uppehållstillstånd/uppehållsrätt (gäller inte nordiska medborgare) och folkbokför sig i landet. Nordiska medborgare behöver inte ha tillstånd för att invandra till Sverige.

Förväntad medellivslängd

Ett demografiskt mått som visar hur länge ett under perioden nyfött barn förväntas leva i genomsnitt om samtliga nyfödda under sin livstid utsätts för de under perioden observerade dödsriskerna per ålder och kön. Detta beräknas med hjälp av en livslängdstabell. Man tänker sig att 100 000 pojkar respektive flickor föds under en vald period, vanligtvis 1 eller 5 år. Därefter minskar man dessa för varje ålder baserat på periodens observerade dödsrisker. Vid ungefär 110 års ålder har sedan samtliga 100 000 pojkar och flickor avlidit.

Skillnaden mellan en ettårig och femårig livslängdstabell är att den femåriga tabellen baseras på dödligheten under en femårsperiod. Den ettåriga tabellen baseras däremot endast på dödligheten under ett år. Fördelen med den femåriga tabellen är att beräkningen blir stabilare när det är få dödsfall i vissa åldrar eller regioner. Anledningen att den förväntade medellivslängden är lägre i den femåriga livslängdstabellen är att andelen dödsfall per ålder har en tendens att minska mellan åren. Det medför att en femårig livlängdstabell även baseras på år där dödstalen per ålder var högre än under det senaste året.

Grund för bosättning

I gruppen Övrigt ingår följande tillstånd:

  • Ej EU/EES-medborgare varaktigt bosatta i annat EU-land
  • Tillräckliga medel EU/EES-medborgare
  • Tillstånd enligt tillfällig lag EJ EU/EES-medborgare
  • Övriga tillstånd EJ EU/EES-medborgare
  • Permanent uppehållsrätt
  • Okänt

Nästa publiceringstillfälle

Månadsstatistik för februari publiceras den 4 april 2014 klockan 9.30 och statistik över första kvartalet publiceras den 12 maj 2014 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Linus Johansson
019 - 17 66 56
befolkning@scb.se


Tomas Johansson
019 - 17 64 26
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.