På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-08-13 09:30 Nr 2014:194


Befolkningsstatistik, 1:a halvåret 2014:

Största folkökningen på många år

Folkmängden i Sverige har fortsatt att öka under första halvåret 2014. Folkmängden uppgick vid halvårsskiftet till 9 694 194 personer, en ökning med 49 330 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror på både en större invandring än utvandring och ett födelseöverskott. Oroligheterna i Syrien har medfört en stor invandring och är en förklaring till den stora folkökningen. De syriska medborgarna var den enskilt största gruppen invandrare.

Folkökningen under det första halvåret 2014 på 49 330 personer eller 0,51 procent är den största på många år. Under motsvarande period förra året ökade Sveriges befolkning med 40 543 personer. Invandringen till Sverige ökade, vid halvårsskiftet hade 56 440 personer invandrat. Antalet utvandrare var det lägsta på fem år, det var hälften så många utvandrare som invandrare. Under första halvåret föddes 58 721 barn och 44 554 personer dog, vilket ger ett födelseöverskott på 14 167 personer. Antalet döda var det lägsta på många år.

Åtta av tio kommuner växer

Befolkningen ökade i 239 av Sveriges 290 kommuner medan den minskade i övriga 51 kommuner.  I Ydre kommun ökade befolkningen med 1,9 procent, antalsmässigt motsvarar det 67 personer, och det är den högsta procentuella ökningen i landet. Stockholms kommun hade störst folkökning under första halvåret med 7 484 personer, närmast följd av Göteborg och Malmö. Störst folkminskning hade Årjäng som minskade med 101 personer, Hällefors var den kommun som minskade mest andelsmässigt med 1,3 procent. En kommun, Eskilstuna, passerade 100 000-gränsen och hade vid halvårsskiftet 100 453 invånare. Stockholms kommun har nu mer än 900 000 invånare.

Folkmängd och folkökning under första halvåret 2014 per kommun
Rang

Förändring i procent

Förändring i antal

 KommunFolk-
mängd
Folk-
ökning
Ökning, %KommunFolk-
mängd
Folk-
ökning
Ökning, %
1,0
Ydre
3 684 67 1,9 Stockholm
905 184
7 484 0,8
2,0
Knivsta
15 852 272 1,7 Göteborg
536 790
3 519 0,7
3,0
Upplands-Bro
25 105 402 1,6 Malmö
315 076
2 082 0,7
4
Fagersta
13 056 184 1,4 Uppsala
206 039
840 0,4
5
Tyresö
44 873 592 1,3 Linköping
150 446
244 0,2
:
:
: : : :
:
: :
286
Hagfors
11 987 ‑84 ‑0,7 Umeå
118 258
‑91 ‑0,1
287
Malung-Sälen
9 984 ‑77 ‑0,8 Luleå
75 289
‑94 ‑0,1
288
Åre
10 323 ‑97 ‑0,9 Hällefors
6 888
‑94 ‑1,3
289
Årjäng
9 852 ‑101 ‑1,0 Åre
10 323
‑97 ‑0,9
290
Hällefors
6 888 ‑94 ‑1,3 Årjäng
9 852
‑101 ‑1,0

Invandringen ökar för tredje året i rad

Under första halvåret 2014 var det 56 440 invandringar. Det är 3 624 fler än under första halvåret 2013. Det talar för att invandringen under 2014 kan komma att bli rekordhög då invandringen under 2013 var den högsta uppmätta invandringen hittills.

Att de flesta kommunerna hade en folkökning under första halvåret berodde främst på invandringsöverskottet. Endast en kommun, Svedala, hade högre utvandring än invandring.

Den största invandringsgruppen var syriska medborgare, de stod för 17 procent av den totala invandringen. Tidigare år har återinvandrade svenska medborgare varit den största gruppen.

Det var 171 kommuner som hade en större invandring första halvåret 2014 jämfört med första halvåret 2013. Under första halvåret hade 13 kommuner en större invandring än vad de hade under hela det föregående året.

Invandring under första halvåren 2014 och 2013 efter medborgarskap
Medborgarskap20142013Förändring %
Totalt 56 440 52 816 6,9
Syrien 9 795 5 099 92,1
Sverige 9 369 9 542 ‑1,8
Statslös* 3 539 1 180 199,9
Eritrea 2 251 1 583 42,2
Somalia 2 232 6 714 ‑66,8
Polen 2 221 1 929 15,1
Afghanistan 1 791 2 322 ‑22,9
Indien 1 419 1 032 37,5
Irak 1 052 1 112 ‑5,4
Finland 947 852 11,2

* 8 av 10 statslösa är födda i Syrien

Under första halvåret utvandrade 22 140 personer vilket var det lägsta antalet sedan 2009. Av de som utvandrade var 10 632 utländska medborgare och 11 508 svenska medborgare.  Den höga invandringen tillsammans med den låga utvandringen gav det högsta invandringsöverskottet på många år.

Preliminär befolkningsstatistik, första halvåren 2014-2006
 201420132012201120102009200820072006
Folkmängd
30 juni
9 694 194 9 596 436 9 514 406 9 446 812 9 373 379 9 292 359 9 215 021 9 142 817 9 082 995
Kvinnor
4 851 560 4 808 100 4 770 172 4 739 121 4 706 622 4 669 462 4 633 388 4 602 186 4 576 551
Män
4 842 634 4 788 336 4 744 234 4 707 691 4 666 757 4 622 897 4 581 633 4 540 631 4 506 444
Folkökning
49 330 40 543 31 551 31 242 32 697 36 012 32 094 29 560 35 243
Kvinnor
21 053 18 112 14 151 13 795 14 954 16 825 14 382 12 452 15 349
Män
28 277 22 431 17 400 17 447 17 743 19 187 17 712 17 108 19 894
Födda
58 721 57 950 57 428 56 685 59 370 56 251 56 035 54 741 54 387
Flickor
28 353 28 108 27 898 27 591 28 943 27 369 26 961 26 683 26 406
Pojkar
30 368 29 842 29 530 29 094 30 427 28 882 29 074 28 058 27 981
Döda
44 554 47 129 47 476 45 522 45 543 46 857 46 592 46 970 45 896
Kvinnor
22 880 24 542 24 673 23 538 23 529 24 415 24 192 24 446 23 622
Män
21 674 22 587 22 803 21 984 22 014 22 442 22 400 22 524 22 274
Födelse-
överskott
14 167 10 821 9 952 11 163 13 827 9 394 9 443 7 771 8 491
Kvinnor
5 473 3 566 3 225 4 053 5 414 2 954 2 769 2 237 2 784
Män
8 694 7 255 6 727 7 110 8 413 6 440 6 674 5 534 5 707
Invand-
ringar
56 440 52 816 45 270 43 800 44 646 45 214 44 957 43 433 45 649
Kvinnor
25 506 25 132 21 502 20 381 20 842 22 192 21 505 20 122 21 219
Män
30 934 27 684 23 768 23 419 23 804 23 022 23 452 23 311 24 430
Utvand-
ringar
22 140 23 785 24 113 23 855 25 546 18 117 21 998 21 506 19 082
Kvinnor
10 385 10 926 10 801 10 787 11 253 8 140 9 786 9 892 8 796
Män
11 755 12 859 13 312 13 068 14 293 9 977 12 212 11 614 10 286
Invandrings-
överskott
34 300 29 031 21 157 19 945 19 100 27 097 22 959 21 927 26 567
Kvinnor
15 121 14 206 10 701 9 594 9 589 14 052 11 719 10 230 12 423
Män
19 179 14 825 10 456 10 351 9 511 13 045 11 240 11 697 14 144
Gifta par
20 300 19 846 21 132 19 297 20 339 19 754 20 205 19 293 18 129
Skilda par
11 938 12 228 11 202 11 506 11 447 10 414 10 412 10 056 9 774
Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner under första halvåret 2014

Definitioner och förklaringar

Statistiken baseras på preliminär statistik över folkmängden och befolkningsförändringar. Statistiken kan komma att förändras något varefter sena aviseringar inkommer.

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden den 31 december 2013 och den 30 juni 2014. Händelser (födslar, dödsfall, flyttningar) som skett före 2014, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2014 men redovisas inte som händelser under året utan redovisas som en justeringspost. Folkökningen under 2014 beräknas genom att summera födelse- och flyttningsöverskottet samt den så kallade justeringsposten. Sveriges folkmängd den 30 juni 2014 ökade med 863 personer till följd av händelser som inträffat före 2014, men som rapporterades under året. Dessa 863 personer utgör justeringsposten.

Födelseöverskottet definieras som antalet födda minus antalet döda.

Invandringsöverskottet definieras som antalet invandrade från utlandet minus antalet utvandrade till utlandet. 

Nästa publiceringstillfälle

Statistik om folkmängden den 31 juli 2014 publiceras på SCB: s webbplats den 4 september klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Rikard Gard
019-17 67 59

Linus Johansson
019-17 66 56

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.