På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-02-19 09:30 Nr 2015:284


Folkmängd 2014:

Största folkökningen någonsin

Den sista december 2014 uppgick Sveriges befolkning till 9 747 355 personer. Det är en ökning med 102 491 personer jämfört med året innan. Folkökningen är den största som någonsin uppmätts mellan två enskilda år. Främsta skälet till det är en rekordhög invandring med 126 966 personer.

Under året ökade Sveriges folkmängd med 102 491 personer vilket för första gången innebar en folkökning på över 100 000 personer under ett enskilt år. Folkökningen var 12 600 personer högre än det tidigare rekordåret 1946.

Till den totala folkökningen bidrog 44 608 kvinnor och 57 883 män. Folkökningen är högre för männen än för kvinnorna och så har det varit sedan 1995. Ända sedan den svenska befolkningsstatistikens födelse 1749 har det alltid funnits fler kvinnor än män i befolkningen. Då männen har ökat mer än kvinnorna under de senaste åren har kvinnoöverskottet stadigt minskat. Vid utgången av 2014 fanns det 4 875 115 kvinnor och 4 872 240 män, endast 2 875 fler kvinnor än män. Kvinnoöverskottet förväntas fortsätta minska och enligt SCB:s beräkningar förväntas männen i mitten av mars 2015 för första gången bli fler än kvinnorna.

Folkökningen under 2014 berodde både på ett födelseöverskott, skillnaden mellan födda och döda, och ett invandringsöverskott, det vill säga skillnaden mellan invandrade och utvandrade. Födelseöverskottet uppgick till 25 931 personer, 10 215 kvinnor och 15 716 män, och invandringsöverskottet uppgick till 75 729 personer fördelat på 33 946 kvinnor och 41 783 män. Födelseöverskottet har under de senaste fem åren varierat mellan 21 000–26 000 personer per år. Invandringsöverskottet har varierat betydligt mer, mellan 45 000 och 76 000 personer.

Folkökning i Sverige åren 1900–2014

Diagram

Kriget i Syrien medför fortsatt hög invandring

Trots att invandringen under 2013 var den dittills högst uppmätta fortsatte invandringen att öka under 2014. Under året invandrade 126 966 personer fördelat på 57 853 kvinnor och 69 113 män.

Den enskilt största invandringsgruppen förra året var personer födda i Syrien, drygt 26 000 eller var femte invandrare var syrienfödd. Vanligtvis brukar den största invandringsgruppen vara personer födda i Sverige, men under 2014 var närmare 11 000 fler invandrare födda i Syrien än återinvandrare födda i Sverige.

Under perioden 2005–2011 var antalet syrienfödda invandrare som högst 1 800 personer under ett år. År 2012 när krisen i Syrien började bli påtaglig i Sverige, invandrade 5 349 personer. Under 2013 ökade invandringen av syrienfödda till 14 397 personer och under 2014 med ytterligare 26 113 personer, 10 025 kvinnor och 16 088 män.

Invandring av Syrienfödda åren 2005–2014

Diagram

Kriget i östra Ukraina har inte gett några tydliga avtryck på invandringen till Sverige. Under 2014 invandrade 694 personer födda i Ukraina vilket är en ökning med 107 personer jämfört med 2013.

Till skillnad från invandringen har utvandringen inte varierat särskilt mycket under de senaste fem åren. Trots att utvandringen de senaste fem åren legat på en historiskt hög nivå har den bara varierat mellan 49 000 och 52 000. Förra året utvandrade 51 237 personer, 23 907 kvinnor och 27 330 män. Det är en marginell ökning jämfört med året innan.

Antal in- och utvandringar 1875–2014

Diagram

Männen är snart i majoritet

Under 2014 föddes 55 809 flickor och 59 098 pojkar medan 45 594 kvinnor och 43 382 män dog. Det ger ett totalt födelseöverskott på 25 931 personer fördelat på 10 215 kvinnor och 15 716 män.

Kvinnorna har genom historien alltid vara fler än männen trots att det föds något fler pojkar än flickor. Orsaken är att kvinnor i genomsnitt lever längre till följd av mäns högre dödlighet i alla åldrar. Sedan 1860 har det i genomsnitt gått 1 032 kvinnor på 1 000 män.

De senaste åren har dock skillnaden mellan könen minskat och vid utgången av 2014 fanns det 4 875 115 kvinnor och 4 872 240 män, 2 875 fler kvinnor än män. Under 2014 minskade könsdifferensen med 13 275 personer och enligt SCB:s beräkningar förväntas männen för första gången bli fler än kvinnorna i mitten av mars 2015.

Orsaken till att skillnaden mellan könen har minskat de senaste åren beror på att det på riksnivå alltid föds fler pojkar än flickor samtidigt som fler kvinnor än män har avlidit varje år sedan 1998. Även invandringen och utvandringen påverkar fördelningen mellan män och kvinnor. Mönstret är dock inte är lika tydligt som för födelseöverskottet. I regel är det fler män än kvinnor som invandrar, men samtidigt utvandrar fler män än kvinnor. Till följd av den höga invandringen och den betydligt lägre utvandringen under 2014 var det främst invandringen och utvandringen som minskade differensen mellan kvinnorna och männen.

Folkmängden ökade i sex av sju kommuner

Under 2014 ökade befolkningen i 248 av Sveriges 290 kommuner. Det är 42 kommuner fler än året innan då 206 kommuner hade en folkökning.

Den största folkökningen hade som vanligt de tre storstads-kommunerna. Störst folkökning hade Stockholms kommun där folkmängden ökade med 14 289 personer, 6 546 kvinnor och 7 743 män. Det innebar även att folkmängden numera överstiger 900 000 personer. Andra kommuner som passerade befolkningsmässiga milstolpar förra året var Eskilstuna, 100 000, Järfälla, 70 000, Östersund och Varberg, 60 000, Värmdö och Ängelholm, 40 000, Karlskoga, 30 000 samt Håbo och Mora, 20 000.

Den procentuellt största folkökningen 2014 stod Sundbyberg för med drygt 3,4 procent, följd av Knivsta med knappt 3,4 procent.

Främsta anledningen till kommunernas folkökning var den höga invandringen till Sverige. Samtliga kommuner utom tre, Svedala, Hammarö och Haparanda, hade ett mer eller mindre betydande invandringsöverskott. I mer än hälften av kommunerna var det fler som avled än som föddes. Dessutom hade 159 kommuner ett inrikes flyttunderskott.

Störst folkminskning under 2014 hade de två värmlandskommunerna Hagfors, minus 150 personer och Årjäng, minus 149 personer. Trots att norrbottenskommunen Arjeplog hade ett invandringsöverskott på 27 personer minskade folkmängden med 73 personer vilket gav den största procentuella folkminskningen förra året på 2,4 procent.

Befolkningsförändringar i Sveriges kommuner 2014

Karta

Folkmängd och befolkningsförändringar 2006–2014
 200620072008200920102011201220132014
Folkmängd
31 december
9 113 257 9 182 927 9 256 347 9 340 682 9 415 570 9 482 855 9 555 893 9 644 864 9 747 355
Kvinnor
4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 691 668 4 725 326 4 756 021 4 789 988 4 830 507 4 875 115
Män
4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 649 014 4 690 244 4 726 834 4 765 905 4 814 357 4 872 240
Folkökning
65 505 69 670 73 420 84 335 74 888 67 285 73 038 88 971 102 491
Kvinnor
28 532 29 272 33 631 39 031 33 658 30 695 33 967 40 519 44 608
Män
36 973 40 398 39 789 45 304 41 230 36 590 39 071 48 452 57 883
Födda
105 913 107 421 109 301 111 801 115 641 111 770 113 177 113 593 114 907
Flickor
51 430 52 162 52 949 54 237 56 256 54 565 55 006 55 121 55 809
Pojkar
54 483 55 259 56 352 57 564 59 385 57 205 58 171 58 472 59 098
Döda
91 177 91 729 91 449 90 080 90 487 89 938 91 938 90 402 88 976
Kvinnor
47 000 47 759 47 389 46 388 46 587 46 344 47 653 46 742 45 594
Män
44 177 43 970 44 060 43 692 43 900 43 594 44 285 43 660 43 382
Födelse-
överskott
14 736 15 692 17 852 21 721 25 154 21 832 21 239 23 191 25 931
Kvinnor
4 430 4 403 5 560 7 849 9 669 8 221 7 353 8 379 10 215
Män
10 306 11 289 12 292 13 872 15 485 13 611 13 886 14 812 15 716
Invandringar
95 750 99 485 101 171 102 280 98 801 96 467 103 059 115 845 126 966
Kvinnor
45 040 45 857 48 711 49 298 46 163 45 643 49 673 55 419 57 853
Män
50 710 53 628 52 460 52 982 52 638 50 824 53 386 60 426 69 113
Utvandringar
44 908 45 418 45 294 39 240 48 853 51 179 51 747 50 715 51 237
Kvinnor
21 002 20 995 20 555 17 972 22 158 23 344 23 337 23 573 23 907
Män
23 906 24 423 24 739 21 268 26 695 27 835 28 410 27 142 27 330
Invandrings-
överskott
50 842 54 067 55 877 63 040 49 948 45 288 51 312 65 130 75 729
Kvinnor
24 038 24 862 28 156 31 326 24 005 22 299 26 336 31 846 33 946
Män
26 804 29 205 27 721 31 714 25 943 22 989 24 976 33 284 41 783
Giftermål[1]
(antal par)
45 551 47 898 50 332 48 033 50 730 47 564 50 616 45 703 47 084
Skilsmässor[1]
(antal par)
20 295 20 669 21 377 22 211 23 593 23 388 23 422 25 110 24 315

1) Innan den könsneutrala äktenskapslagen trädde i kraft den 1 maj 2009 gick det att registrera partnerskap i Sverige. Personer med registrerat partnerskap ingick inte i statistiken om giftermål och skilsmässor.

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2014, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden men redovisas inte som händelser under 2014. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31 december 2014 ökade med 831 personer till följd av händelser som inträffat före 2014, men som rapporterades under året.

Nästa publiceringstillfälle

2015-03-19 klockan 09.30 publiceras en statistiknyhet med ytterligare befolkningsstatistik för 2014.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Tomas Johansson
019-17 64 26

Anders Karlsson
019-17 63 07

befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.