På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-02-20 09:30 Nr 2012:42


Befolkningsstatistik 2011 - folkökning

Högre utvandring än på Karl-Oskars tid

Sveriges folkmängd ökade med 67 285 personer under 2011 och var vid årets slut 9 482 855. Utvandringen på 51 179 personer översteg den stora Amerikautvandringens toppår 1887.

Den höga utvandringen ska dock sättas i relation till dagens folkmängd och våra ökade möjligheter att röra på oss. Under 1887 var utvandringen en procent av folkmängden medan den idag når en halv procent.

Kina lockar utvandrarna i allt högre grad

En anmärkningsvärd ökning  stod utvandringen till Kina för, dit 1 787 personer flyttade. Det var 80 procent fler än under 2010. Kina var det sjunde populäraste utvandringslandet och hälften av utvandrarna var svenska medborgare. Jämfört med år 2000 var utvandringen till Kina fem gånger så hög. Liksom tidigare år var det vanligast att flytta till våra nordiska grannländer samt de engelskspråkiga länderna Storbritannien och USA.

Invandringen fortsätter att minska

Trots den höga utvandringen och en minskad invandring är Sverige fortfarande ett invandringsland, det vill säga vi har en större invandring än utvandring. Sedan toppåret 2009 har invandringen minskat och omfattade  under 2011 totalt 96 467 personer. Liksom tidigare år var det fler män än kvinnor som invandrade och den genomsnittliga åldern på invandrarna var 28 år både för kvinnor och män. Vanligast var det att svenska, irakiska och polska medborgare invandrade. Somalia som 2010 var det vanligaste medborgarskapet för invandrarna, näst Sverige, har nu placerat sig på sjätte plats. Orsaken är att det varit mycket svårt för somaliska medborgare att få uppehållstillstånd i Sverige av anhörigskäl. Detta på grund av att det inte finns någon statsmakt i Somalia som kan utfärda ID-handlingar som Sverige godkänner.

Arabiska våren når ända hit

Invandringen av medborgare från länder som har upplevt oroligheterna i spåren från den arabiska våren har ökat. Invandringen av medborgare från Jemen, Libyen, Egypten och Syrien har ökat med drygt 50 procent jämfört med 2010. Till största delen är det män som har invandrat. Ett annat land med oroligheter är Afghanistan. Invandringen av medborgare därifrån har ökat under de senaste fyra åren och var vid årsskiftet det fjärde vanligaste medborgarskapet bland invandrarna.

Antal in- och utvandrare 1851-2011

Antal in- och utvandrare 1851-2011

Ett decennium av ökat antal födslar är över

Efter 2000-talets årliga ökning av antalet födda har nu kurvan åter vänt nedåt. Under 2011 föddes 111 770 barn, vilket är 3 871 färre än under 2010. Att födelsetalet varierar är inte ovanligt. Under hela 1900-talet har antalet födda i Sverige varierat kraftigt. Variationerna beror bland annat på att antalet kvinnor i barnafödande åldrar varierar och även när i sitt liv kvinnorna får sina barn. Liksom tidigare år är det något fler pojkar än flickor som föds, 51 procent pojkar och 49 procent flickor. Till skillnad från antalet födda skiljer sig inte antalet döda mycket mellan åren. Under 2011 avled 89 938 personer.

Antal födda och döda 1851-2011

Antal födda och döda 1851-2011

Helsingborg tar Norrköpings plats som åtta

Av Sveriges 290 kommuner hade 148 en folkökning under 2011. De 20 kommuner med störst procentuell folkökning ligger alla utom tre i Stockholms län. De övriga är Lomma, Strömstad och Knivsta.

Störst ökning stod Sigtuna för, som vid årsskiftet hade 41 329 invånare och därmed passerade 40 000-gränsen. Helsingborg, med ett invånarantal på 130 626 personer, gick om Norrköping och är numera Sveriges åttonde största kommun. Uppsala, Sveriges fjärde största kommun, passerade 200 000 invånare med en enda person. Andra kommuner som har klivit över gränser är Malmö samt Enköping och Upplands Väsby som har mer än 300 000 respektive 40 000 invånare. Endast en kommun, Nykvarn, hade en oförändrad folkmängd. Resterande 141 kommuner minskade sin folkmängd jämfört med 2010.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2005-2011
 
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Folkmängd
31 dec
9 047 752
9 113 257
9 182 927
9 256 347
9 340 682
9 415 570
9 482 855
Kvinnor
4 561 202 4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 691 668 4 725 326 4 756 021
Män
4 486 550 4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 649 014 4 690 244 4 726 834
Folkökning
36 360
65 505
69 670
73 420
84 335
74 888
67 285
Kvinnor
16 121 28 532 29 272 33 631 39 031 33 658 30 695
Män
20 239 36 973 40 398 39 789 45 304 41 230 36 590
Födda
101 346
105 913
107 421
109 301
111 801
115 641
111 770
Flickor
49 310 51 430 52 162 52 949 54 237 56 256 54 565
Pojkar
52 036 54 483 55 259 56 352 57 564 59 385 57 205
Döda
91 710
91 177
91 729
91 449
90 080
90 487
89 938
Kvinnor
46 922 47 000 47 759 47 389 46 388 46 587 46 344
Män
44 788 44 177 43 970 44 060 43 692 43 900 43 594
Födelse-
överskott
9 636
14 736
15 692
17 852
21 721
25 154
21 832
Kvinnor
2 388 4 430 4 403 5 560 7 849 9 669 8 221
Män
7 248 10 306 11 289 12 292 13 872 15 485 13 611
Invandrare
65 229
95 750
99 485
101 171
102 280
98 801
96 467
Kvinnor
31 786 45 040 45 857 48 711 49 298 46 163 45 643
Män
33 443 50 710 53 628 52 460 52 982 52 638 50 824
Utvandrare   
38 118
44 908
45 418
45 294
39 240
48 853
51 179
Kvinnor
17 880 21 002 20 995 20 555 17 972 22 158 23 344
Män
20 238 23 906 24 423 24 739 21 268 26 695 27 835
Invandrings-
överskott
27 111
50 842
54 067
55 877
63 040
49 948
45 288
Kvinnor
13 906 24 038 24 862 28 156 31 326 24 005 22 299
Män
13 205 26 804 29 205 27 721 31 714 25 943 22 989

Definitioner och förklaringar

Folkökningen definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut. Händelser (födslar, dödsfall, in- och utvandringar) som skett före 2011, men som rapporterades under året, påverkar folkmängden för 2011 men redovisas inte som händelser under 2011. Detta medför att folkökningen inte är detsamma som summan av födelseöverskott och invandringsöverskott. Sveriges folkmängd den 31/12 2011 ökade med 165 personer till följd av händelser som inträffat före 2011, men som rapporterades under året.

Nästa publiceringstillfälle

Den 22 mars publiceras ett pressmeddelande med ytterligare befolkningsstatistik för 2011.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro


Förfrågningar

Lena Bernhardtz
019 - 17 65 27
befolkning@scb.se

Anna-Karin Nylin
019 - 17 67 31
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.