På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2006-12-20 09:30 Nr 2006:346


Sveriges folkmängd den 31 december 2006, preliminära uppgifter:

Den stora invandringens år

Årets invandring väntas bli rekordstor. Hela 96 800 personer beräknas invandra under året enligt SCB:s preliminära statistik. Det är en ökning med 48 procent jämfört med föregående år. Under de 131 år som SCB mätt invandringen har den aldrig varit så stor som den väntas bli i år. En person räknas som invandrad när personen folkbokförs i Sverige.

Vid årsskiftet 2006/2007 kommer folkmängden i Sverige att uppgå till 9 114 800 personer enligt Statistiska centralbyråns preliminära siffror. Folkmängden ökar under 2006 med hela 67 100 personer. En så kraftig folkökning har inte Sverige haft på 12 år.


Störst invandring någonsin – vi skriver historia
Under år 2006 beräknas 96 800 personer invandra till Sverige. SCB har räknat antalet immigranter sedan 1875 och inte någonsin har så höga värden som under 2006 noterats. Jämfört med föregående år är invandringen hela 48 procent högre, eller 31 600 personer fler.


Tillfällig asyllag ökar invandringen
Ökningen beror till största del på den tillfälliga asyllag som gällde mellan 15/11 2005 och 31/3 i år vilken i vissa fall gav en förnyad möjlighet till asylprövning. Det finns även en viss följdinvandring till de personer som invandrade med hjälp av särlagstiftningen. Denna anhöriginvandring kan tänkas fortsätta även i framtiden.


Irakier stannar av humanitära skäl, polacker för att arbeta
Invandringen har ökat för medborgare från de flesta länder. Den största antalsmässiga ökningen har invandringen av medborgare från Irak, Polen, Serbien och Montenegro samt Sverige. Totalt beräknas nära 9 700 irakiska medborgare invandra under året jämfört med 2 900 förra året. En stor del av ökningen bland irakiska medborgare beror på den tillfälliga asyllagen. Samma skäl till ökningen gäller t.ex. för medborgare från Serbien och Montenegro. Invandringen från Polen har ökat från 3 400 till 6 500. De polacker som invandrar gör det framför allt för att arbeta i Sverige. Men även här finns viss anhöriginvandring.


Många nyfödda ser dagens ljus
Antalet födda fortsätter att öka. Under året beräknas 106 400 barn se dagens ljus, en ökning med fem procent jämfört med förra året. Antalet födda har inte varit så högt på 12 år. Under 2006 avlider 91 500 personer vilket är ungefär samma antal som under år 2005. Antalet födda kommer således överstiga antalet döda med 14 900 personer vilket bidrar till folkökningen om än i mindre grad än invandringsöverskottet.

 

Fler svenskar lämnar Sverige
Under året kommer invandringsöverskottet att bli ungefär 52 200 personer. Detta då antalet som utvandrar beräknas bli 44 700, en ökning med 17 procent jämfört med förra året. Största antalsmässiga ökningen av emigranter har skett bland svenska medborgare. Under året har drygt 25 200 svenska medborgare emigrerat jämfört med 22 300 året innan. Tre fjärdedelar av dessa är födda i Sverige. Andra grupper som haft en ökad utvandring är t.ex. amerikaner, kineser och indier.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2001-2006
  2001 2002 2003 2004 2005 2006*
Folkmängd 31 dec
8 909 128 8 940 788 8 975 670 9 0 11  392 9 0 47  752 9 115 000
Födda
91 466 95 815 99 157 100 928 101 346 106 000
Döda
93 752 95 009 92 961 90 532 91 710 91 000
Födelseöverskott
-2 286 806 6 196 10 396 9 636 15 000
Invandring
60 795 64 087 63 795 62 028 65 229 97 000
Utvandring
32 141 33 009 35 023 36 586 38 118 45 000
Invandringsöverskott
28 654 31 078 28 772 25 442 27 111 52 000
Folkökning
26 336 31 660 34 882 35 722 36 360 67 000

* Skattade värden
In- och utvandring efter medborgarskap 2002-2006
 

2002

2003

2004

2005

2006*

  Inv. Utv. Inv. Utv. Inv. Utv. Inv. Utv. Inv. Utv.
Sverige
16 484 18 813 15 807 19 889 14 448 20 565 13 932 22 266 15 700 25 200
Norden utom Sverige
10 387 6 088 10 443 6 709 9 564 7 094 9 756 7 628 11 000 6 900
EU25 utom Norden
7 847 3 460 7 207 3 488 9 393 3 715 11 034 3 467 17 800 4 800
Europa utom EU25 och Norden
6 597 761 6 778 755 6 536 826 6 277 678 10 700 1 100
Afrika
3 063 474 3 953 572 4 184 664 5 124 591 7 900 1 000
Asien
15 929 1 654 15 124 1 885 13 546 2 085 14 771 1 987 27 500 3 300
Nordamerika
1 591 1 069 1 555 930 1 523 1 007 1 526 814 1 700 1 600
Sydamerika
1 355 298 1 416 365 1 488 294 1 645 348 2 100 500
Oceanien
369 275 344 256 339 243 316 251 400 300
Okänt och statslös
465 117 1 168 174 1 007 93 848 88 1 900 100

* Skattade värden
In- och utvandring 1900-2006

Skattade värden för 2006
Födda och döda 1900-2006

Skattade värden för 2006

Definitioner och förklaringar

Dessa preliminära uppgifter finns bara på riksnivå.


Alla uppgifter för 2006 i detta pressmeddelande är preliminära. De baserar sig på rapporter som SCB får dagligen från folkbokföringen. Alla rapporter som inkommit till SCB fram till mitten av december ligger till grund för statistiken. Uppgifter om en stor del av födslarna, dödsfallen, civilståndsändringarna och flyttningarna under december saknas därför. För att kompensera för det som inte hunnit rapporteras har antalet födda, döda, civilståndsändringar och flyttningar räknats upp. Det gör att uppgifterna innehåller ett visst mått av osäkerhet och kommer att revideras.

Nästa publiceringstillfälle

Den definitiva statistiken, med regionala siffror, publiceras den 15 februari 2007 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

Befolkningsstatistiken
701 89 Örebro
019 - 17 69 42


Förfrågningar

Befolkningsstatistiken
019 - 17 60 10
befolkning@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.