På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2009-12-21 09:30 Nr 2009:365


Sveriges folkmängd den 31 december 2009, preliminära uppgifter:

Folkökning mitt i den ekonomiska krisen

När det nya året inleds kommer Sveriges folkmängd att vara 9 340 000 personer enligt den preliminära befolkningsstatistiken. Folkmängden ökar med rekordfart, vi blir 84 000 personer fler under 2009. En så stor ökning har bara noterats en gång tidigare, nämligen 1946.

Att folkökningen är så stor beror på ett fortsatt högt antal födda och en hög invandring, men också på en kraftigt minskad utvandring och något minskat antal avlidna.

Svenskarna håller sig numera i Sverige

Under året beräknas 38 000 personer utvandra, en minskning med hela 15 procent jämfört med föregående år. Den största utvandringsgruppen är svenska medborgare, trots det är det den grupp vars utvandring minskat mest. Jämfört med 2008 minskade deras utvandring med en femtedel, eller 5 000 personer. De svenska medborgarna flyttar till Norge och Finland i ungefär samma utsträckning under 2009 som 2008, däremot har utvandringen till Storbritannien och USA minskat med omkring 700 personer till respektive land.

Andra stora utvandringsgrupper är danskar, finländare och norrmän som främst flyttar till sina medborgarskapsländer. Bland utvandrarna är det som vanligt en något större andel män än kvinnor.

Fler somalier kommer till Sverige

Invandringen fortsätter att ligga på höga nivåer. Under 2009 beräknas 102 000 personer invandra. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av irakier och somalier. Antalet irakier som invandrar till Sverige har minskat med ungefär 30 procent jämfört med föregående år samtidigt som invandringen av somalier har ökat med 50 procent. Liksom tidigare år är en något större andel av invandrarna män.

Antalet födda fortsätter öka

Ett förväntat antal födda barn på 112 000 tillsammans med ett förväntat antal avlidna på 91 000 personer leder till ett stort födelseöverskott som beräknas bli 21 000. Under hela 2000-talet har antalet födda barn ökat från år till år. Denna trend fortsätter även under 2009 då två procent fler barn föds jämfört med 2008. Under året föds 54 000 flickor och 57 000 pojkar. Att det föds fler pojkar än flickor är det vanliga och sker i större delen av världen.

Antalet personer som avlider förväntas däremot minska med knappt en procent. Under stora delar av 2009 har antalet personer som avlidit varit lägre än motsvarande period 2008.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund*

Av Sveriges befolkning är 14 procent födda utomlands. Största gruppen utgörs av 173 000 personer födda i Finland följt av 117 000 födda i Irak. Vidare är 390 000 personer födda i Sverige av två utrikes födda föräldrar. Tillsammans med de utrikes födda utgör de vid årsskiftet nära 19 procent av Sveriges befolkning.

*Utländsk bakgrund utgörs av utrikes födda och svenskfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2003-2009

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009*

Folkmängd
31 dec
8 975 670 9 011 392 9 047 752 9 113 257 9 182 927 9 256 347 9 340 000
Kvinnor
4 529 014 4 545 081 4 561 202 4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 692 000
Män
4 446 656 4 466 311 4 486 550 4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 648 000
Födda
99 157 100 928 101 346 105 913 107 421 109 301 112 000
Flickor
48 043 48 953 49 310 51 430 52 162 52 949 54 000
Pojkar
51 114 51 975 52 036 54 483 55 259 56 352 57 000
Döda
92 961 90 532 91 710 91 117 91 729 91 449 91 000
Kvinnor
47 623 46 618 46 922 47 000 47 759 47 389 47 000
Män
45 338 43 914 44 788 44 177 43 970 44 060 44 000
Födelse-
överskott
6 196 10 396 9 636 14 736 15 692 17 852 21 000
Kvinnor
420 2 335 2 388 4 430 4 403 5 560 7 000
Män
5 776 8 061 7 248 10 306 11 289 12 292 13 000
Invandring
63 795 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 000
Kvinnor
31 955 31 242 31 786 45 040 45 857 48 711 49 000
Män
31 840 30 786 33 443 50 710 53 628 52 460 53 000
Utvandring
35 023 36 586 38 118 44 908 45 418 45 294 38 000
Kvinnor
17 032 17 495 17 880 21 002 20 995 20 555 18 000
Män
17 991 19 091 20 238 23 906 24 423 24 739 21 000
Invandrings-
överskott
28 772 25 442 27 111 50 842 54 067 55 877 63 000
Kvinnor
14 923 13 747 13 906 24 038 24 862 28 156 31 000
Män
13 849 11 695 13 205 26 804 29 205 27 721 32 000
Folkökning
34 882 35 722 36 360 65 505 69 670 73 420 84 000
Kvinnor
15 333 16 067 16 121 28 532 29 272 33 631 39 000
Män
19 549 19 655 20 239 36 973 40 398 39 789 44 000

*Skattade värden

Folkökning definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Antal födda och döda 1900-2009

Skattade värden för 2009
In- och utvandring 1900-2009

Diagram, In- och utvandring

Skattade värden för 2009
Födda, döda, invandring och utvandring 2008-2009

Skattade värden för 2009

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter för 2009 i detta pressmeddelande är preliminära. De baseras på rapporter som SCB får dagligen från folkbokföringen. Alla rapporter som kommit till SCB fram till mitten av december ligger till grund för statistiken. Uppgifter om en stor del av födslarna, dödsfallen och flyttningarna under december saknas därför. För att kompensera för det som inte hunnit rapporteras har antalet födda, döda och flyttningar räknats upp. Det gör att uppgifterna innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Nästa publiceringstillfälle

Den definitiva statistiken, med regionala siffror, publiceras den 17 februari 2010 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
019 - 17 69 42


Förfrågningar

SCB, Enheten för befolkningsstatistik
019 - 17 60 10
befolkning@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.