På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-12-20 09:30 Nr 2010:366


Sveriges folkmängd den 31 december 2010, preliminära uppgifter (Korrigerad 2010-12-22):

Fortfarande hög invandring

När det nya året inleds beräknas Sveriges folkmängd att vara 9 417 000 personer, detta enligt den preliminära befolkningsstatistiken. Folkmängden fortsätter att öka men inte i samma omfattning som under 2009. Under 2010 blir vi 76 000 fler invånare, jämfört med fjolårets ökning på 84 000 personer.

Den stora folkökningen beror på ett fortsatt högt antal födda och att invandringen, trots att den minskar, ligger på en hög nivå.

Vanligast att svenskar invandrar

Under året beräknas 99 000 personer invandra, cirka 4 000 personer färre än som invandrade året innan. Trots denna minskning ligger invandringen kvar på de senaste årens rekordnivåer. Största invandrargruppen är återvändande svenska medborgare, följd av somalier, irakier och polacker. Av dessa har invandringen av irakier minskat kraftigast, omkring hälften så många flyttade till Sverige i år jämfört med 2009. Även invandringen av polska medborgare har minskat, en minskning med 15 procent. Invandringen av somaliska medborgare ligger kvar på samma nivå som under 2009. Totalt invandrade personer med omkring 180 olika medborgarskap.

Liksom tidigare år är det något fler män än kvinnor som invandrar.

Antalet födda fortsätter öka

Antalet födda barn beräknas bli 116 000 (57 000 flickor och 60 000 pojkar), en ökning med 3 procent jämfört med 2009. Detta är en fortsättning på den ökning som ägt rum under hela 2000-talet. Att det föds fler pojkar än flickor är det vanliga.

Antalet som avlider bedöms ligga kvar på föregående års nivå, 90 000 personer.

Ökad utvandring

Under året beräknas 49 000 personer utvandra, en ökning med 24 procent jämfört med föregående år. En stor del av ökningen beror på att Skatteverket under 2010 särskilt följt upp personer vars bosättning varit okänd en längre tid. Om dessa personer inte längre anses bosatta i Sverige har de blivit avregistrerade från folkbokföringen som utvandrade. Om denna grupp exkluderas från statistiken så skulle trots detta utvandringen vara omkring 14 procent högre i år än under förra året, vilket är en markant ökning.

Av de 49 000 utvandrarna är mer än hälften svenska medborgare. Andra stora grupper som utvandrar är medborgare från de nordiska grannländerna. För svenska medborgare var de vanligaste länderna att flytta till under 2010 Norge följt av Storbritannien och USA. De utländska medborgarna flyttar i hög utsträckning till det land som de har medborgarskap i. Där kännedom finns om vart de utländska medborgarna flyttar har två av tre flyttat till sitt medborgarskapsland.

Bland utvandrarna är det, som vanligt, något fler män än kvinnor.

Nästan en femtedel har utländsk bakgrund

Av Sveriges befolkning beräknas 15 procent vara födda utomlands. Största grupperna är födda i Finland (170 000 personer) och i Irak (121 000 personer). Vidare är 411 000 personer födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar. De utrikes födda tillsammans med de födda i Sverige med två utrikes födda föräldrar utgör gruppen som har utländsk bakgrund. Vid årsskiftet har nära 19 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund.

Dessa preliminära uppgifter finns endast att tillgå på riksnivå.

Folkmängd och befolkningsförändringar 2003-2010
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010***
Folkmängd
31 dec
8 975 670 9 011 392 9 047 752 9 113 257 9 182 927 9 256 347 9 340 682
9 417 000
  Kvinnor
4 529 014 4 545 081 4 561 202 4 589 734 4 619 006 4 652 637 4 691 668 4 726 000*
  Män
4 446 656 4 466 311 4 486 550 4 523 523 4 563 921 4 603 710 4 649 014 4 691 000*
Födda
99 157 100 928 101 346 105 913 107 421 109 301 111 801
116 000
  Flickor
48 043 48 953 49 310 51 430 52 162 52 949 54 237 56 000
  Pojkar
51 114 51 975 52 036 54 483 55 259 56 352 57 564 59 000
Döda
92 961 90 532 91 710 91 117 91 729 91 449 90 080
90 000
  Kvinnor
47 623 46 618 46 922 47 000 47 759 47 389 46 388 46 000
  Män
45 338 43 914 44 788 44 177 43 970 44 060 43 692 43 000
Födelse-
överskott
6 196 10 396 9 636 14 736 15 692 17 852 21 721
26 000
  Kvinnor
420 2 335 2 388 4 430 4 403 5 560 7 849 10 000
  Män
5 776 8 061 7 248 10 306 11 289 12 292 13 872 16 000
Invandring
63 795 62 028 65 229 95 750 99 485 101 171 102 280
99 000
  Kvinnor
31 955 31 242 31 786 45 040 45 857 48 711 49 298 46 000
  Män
31 840 30 786 33 443 50 710 53 628 52 460 52 982 53 000
Utvandring
35 023 36 586 38 118 44 908 45 418 45 294 39 240
49 000
  Kvinnor
17 032 17 495 17 880 21 002 20 995 20 555 17 972 22 000
  Män
17 991 19 091 20 238 23 906 24 423 24 739 21 268 27 000
Invandrings‑
överskott
28 772 25 442 27 111 50 842 54 067 55 877 63 040
50 000
  Kvinnor
14 923 13 747 13 906 24 038 24 862 28 156 31 326 24 000
  Män
13 849 11 695 13 205 26 804 29 205 27 721 31 714 26 000
Folkökning
34 882 35 722 36 360 65 505 69 670 73 420 84 335
76 000
  Kvinnor
15 333 16 067 16 121 28 532 29 272 33 631 39 031 34 000*
  Män
19 549 19 655 20 239 36 973 40 398 39 789 45 304 41 000*

* Uppgifter korrigerade 2010-12-21.

*** Skattade värden

Då detta pressmeddelande endast innehåller avrundade värden för 2010 kan summeringar leda till avrundningsfel.

Folkökning definieras som skillnaden mellan folkmängden vid årets början och årets slut.

Antal födda och döda 1900-2010

Diagram - Antal födda och döda 1900-2010

Skattade värden för 2010

In- och utvandring 1900-2010**

Diagram - In- och utvandring 1900-2010

** I diagrammet avseende in- och utvandring har uppgiften för utvandring 2004 korrigerats. 

Skattade värden för 2010

Födda, döda, invandring och utvandring 2009-2010

Diagram - Födda, döda, invandring och utvandring 2009-2010

Skattade värden för 2010

Definitioner och förklaringar

Alla uppgifter för 2010 i detta pressmeddelande är preliminära. De baseras på rapporter som SCB får dagligen från folkbokföringen. Alla rapporter som inkommit till SCB fram till mitten av december ligger till grund för statistiken. Uppgifter om en stor del av födslarna, dödsfallen och flyttningarna under december saknas därför. För att kompensera för det som inte hunnit rapporteras har antalet födda, döda och flyttningar räknats upp. Det gör att uppgifterna innehåller ett visst mått av osäkerhet.

Nästa publiceringstillfälle

Den definitiva statistiken för 2010 med uppgifter för riket, län och kommun publiceras den 18 februari 2011 klockan 9.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för befolkningsstatistik
701 89 Örebro
019 - 17 69 42


Förfrågningar

Linus Johansson
019 - 17 66 56
befolkning@scb.se

Anders Karlsson
019 - 17 63 07
befolkning@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.