På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-04-25 10:02 Nr 2005:094


Ny publikation:

Tillsammans - integration i svenska samhället

De flesta av 1960- och 70-talets finska arbetskraftsinvandrare har lämnat Sverige medan få iranska flyktingar har återutvandrat. Kvinnor från Ryssland, Ukraina, Litauen och Lettland är högst utbildade av alla kvinnor i Sverige. Födda i Turkiet och Taiwan arbetar i högre utsträckning än någon annan grupp, inklusive inrikes födda, i egna företag.

SCB har i samarbete med Integrationsverket tagit fram en ny bok i fickformat som på ett lättillgängligt sätt ger en övergripande bild av integration i det svenska samhället. Boken heter Tillsammans - integration i svenska samhället och ett axplock ur dess innehåll presenteras nedan.

De flesta finska arbetskraftsinvandrarna har lämnat Sverige, få iranska flyktingar har återutvandrat
Tack vare det nyutvecklade historiska befolkningsregistret vid SCB är det lättare att över tid följa utvecklingen i Sverige för grupper av individer som invandrat under något eller några specifika år. Detta förbättrar möjligheten att undersöka hur stor del av en invandrarkull som finns kvar i Sverige idag och hur många av dem som återutvandrat.

Endast 41 procent av de 110 679 personerna som invandrade från Finland under den omfattande arbetskraftsinvandringen åren 1968-1971 lever kvar i Sverige idag. Den stora minskningen beror dels på att 8 352 av invandrarna avlidit under sin tid i Sverige, men framförallt på att 57 073, ungefär 52 procent av de ursprungliga 110 679, återutvandrat.

Kvarvarande i Sverige av immigranterna 1968-1971 från Finland

 

Endast 14 procent av de som flydde till Sverige i den omfattande flyktingvågen från Iran åren 1986-1990 har sedan dess återvandrat. Under de fem år som invandringen från Iran var som störst folkbokfördes i Sverige totalt 30 239 personer födda i Iran. Idag finns 25 909 av invandrarna kvar i Sverige, 744 har avlidit i Sverige och 3 586 har utvandrat.

Kvarvarande i Sverige av immigranterna 1986-1990 från Iran

 

Att en stor andel av de finska arbetskraftsinvandrarna har valt att lämna landet medan de iranska flyktingarna bor kvar kan inte förklaras i termer av tid. Redan 1981 hade nästan hälften av de ursprungliga 110 679 finska arbetskraftsinvandrarna lämnat landet. Förklaringen står snarare att finna i att invandrarna från Iran haft det mycket svårare att återvandra till sitt forna hemland, framför allt på grund av de i landet rådande omständigheterna.

Kvinnor från Ryssland, Ukraina, Litauen och Lettland högst utbildade
Av alla kvinnor i Sverige i åldern 25-64 år är det kvinnor födda i Ryssland som är högst utbildade. Hela 59 procent av ryskorna i Sverige har genomgått en eftergymnasial utbildning på mer än 3 år. På andra, tredje och fjärde plats kommer Ukraina, Litauen och Lettland med 57, 56 respektive 50 procent.  

Födda i Turkiet och Taiwan arbetar i större utsträckning än någon annan i egna företag i Sverige
Av totalt 27 778 personer i åldern 20-64 år födda i Turkiet och bosatta i Sverige arbetar 12,8 procent i egna företag. Av totalt 533 personer födda i Taiwan arbetar 11,8 procent i egna företag. En stor skillnad mellan de båda invandrargrupperna är dock att nästan hälften av de egna företagarna från Taiwan arbetar i egna aktiebolag, vilket endast ett fåtal av de turkiskt födda gör. Detta kan jämföras med inrikes födda i åldern 20-64 år av vilka ungefär sex procent arbetar i egna företag. 

Publikation

Fickboken Tillsammans - integration i svenska samhället kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: mailto:publ@scb.se Fickboken finns även tillgänglig i elektronisk form.

Logotyp

Producent

Befolkningsstatistik
701 89 Örebro
019-17 69 42


Förfrågningar

Befolkningsstatistik
019-17 60 10
befolkning@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.