På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Demografisk analys

I statistiken analyseras demografiska händelser som barnafödande, dödsfall och migration för olika grupper i samhället. Dessutom studeras bland annat parbildning och separationer. Analyserna ger också underlag för de antaganden som ligger till grund för de årliga befolkningsframskrivningarna.

Visa mer

Tabeller och diagram

Utvalda tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

År 2015 var medellivslängden 84,0 år för kvinnor och 80,3 år för män. Medellivslängden fortsätter att öka mer för män än för kvinnor. För den senaste femårsperioden var ökningen 1 år för män och 0,6 år för kvinnor jämfört med den föregående femårsperioden. Vid en jämförelse med andra länder i Europa har Sverige en relativt låg ökningstakt.

Läs hela statistiknyheten
Rapporter

Titel
Typ
Datum
Visa alla
Artiklar

Gifta lever längre

Livslängden i Sverige ökar stadigt. Det finns dock stora skillnader mellan olika sociala grupper. Gifta lever längre än de som inte är gifta. Högre utbildningsnivå och högre inkomst innebär också flera extra levnadsår. Men givet en viss social grupptillhörighet lever kvinnor längre än män.

Vanligt att flytta från kommunen man invandrat till

Allt fler personer flyttar inom Sverige. Det beror på den ökande folkmängden, men även till viss del på att invandrare ofta söker sig till en annan kommun än den de först bosatte sig i. Bland de som invandrade under 2015 hade ungefär 15 procent hunnit byta kommun eller utvandrat redan innan årsskiftet.

Migration ger en yngre befolkning

De senaste åren har invandringen till Sverige varit hög och bidragit till att befolkningen ökat. SCB har beräknat hur befolkningen hade sett ut om vi inte haft någon in- eller utvandring sedan 1970. Då hade befolknings­tillväxten avstannat och vi hade haft en högre andel äldre.

Här bor befolkningen i ditt län

Ett lands befolkningsmedelpunkt ger ett perspektiv på hur befolkningen fördelar sig geografiskt i landet. Med hjälp av detaljerade befolkningsdata kan man räkna ut befolkningsmedelpunkten på olika geografiska nivåer, och visa hur medelpunkten flyttas över tid.

Fler artiklar

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Tabeller & diagram samt Statistikdatabasen

Rapporter

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Tabeller & Diagram samt Statistikdatabasen

Rapporter

Kontakta oss

demografi@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/be0701