På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2005-02-03 10:00 Nr 2005:022


Demografisk analys. Efterkrigstidens invandring och utvandring:

Familjeband dominerar 1990-talets migration

Sedan andra världskriget har 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet. Migrationen 1945-2003 har bidragit med ett tillskott i den svenska befolkningen med 1 840 000 personer. Mellan 200 000 och 300 000 svenskar är bosatta utomlands.

Invandring till Sverige 1875-2003 och utvandring från Sverige 1851-2003

Antal

Från utvandringsland till invandringsland. – Under dryga halvseklet 1865-1925 var Sverige ett utvandringsland. Sedan andra världskrigets slut, 1945, har Sverige varit ett invandringsland med arbetskraftsinvandring under 1950- och 1960-talen och flykting och anhöriginvandring sedan 1980-talet.

Efter andra världskriget blev Sverige ett invandringsland. År 1945 var antalet utrikes födda så lågt som 100 000. Under drygt 50 år har antalet utrikes födda i befolkningen ökat med cirka 1 miljon. Sedan andra världskriget har 2,4 miljoner människor flyttat till Sverige och 1,4 miljoner har flyttat ut ur landet. Av utflyttarna var en halv miljon svenska medborgare och av inflyttarna var ungefär 320 000 svenska medborgare. Något mindre än hälften av invandrarna har lämnat Sverige.

En spridd missuppfattning är att invandrare och flyktingar är synonyma begrepp. Endast en åttondel av de personer som invandrat åren 1990–2003 är flyktingar d.v.s. i behov av skydd. Därutöver har dubbelt så många fått tillstånd att bosätta sig i Sverige på humanitära grunder. Ungefär fyra av tio invandrare har familjband, återförening av familjer eller familjebildning, som skäl. Ser vi till de senaste årens invandring finner vi att flyktingarnas andel har minskat medan immigranter med familjeband numera svarar för hälften av invandringen. Återvändande svenskar ingår inte i dessa andelar.

Migrationen har gett ett tillskott på nästan 2 miljoner
En direkt följd av efterkrigstidens migration är att de utrikes födda har ökat med nästan 1 miljon från 1945 till 2003. Indirekt har migration medfört både fler födda och döda. Enligt en kalkyl har migrationen bidragit till ett ökat födelseöverskott med 870 000 vilket är nästa lika mycket som invandringsöverskottet, 970 000. Migrationen 1945-2003 har gett ett tillskott i den svenska befolkningen med 1 840 000 personer. Som jämförelse kan nämnas att från slutet av år 1944 till år 2003 ökade Sveriges befolkning med 2 380 000 personer. Utan migration skulle Sveriges folkökning ha uppgått till 540 000 enligt kalkylen. Migrationen har medfört att andelen äldre i befolkningen ökar i långsammare takt.

200 000 eller 300 000 svenskar bosatta utomlands?
USA, Norge och Storbritannien är de länder som svenskar helst flyttar till. Ungefär två tredjedelar av svenskarna återvänder.

En analys av svensk migrationsstatistik visar att det uppskattningsvis finns cirka 200 000 svenskar bosatta utomlands. Något överraskande finner vi att det är få svenskar utomlands i åldrarna över 60 år. Det är en utbredd uppfattning att det är vanligt att flytta utomlands i samband med pensionering. Men det tycks vara ett fåtal som anser sin utflyttning vara så definitiv att man anmäler emigration från Sverige.

Sammanställer vi uppgifter från andra länders statistikmyndigeter och gör kalkyler för länder där vi saknar uppgifter uppskattar vi antalet till cirka 300 000 svenskar utomlands. Avvikelsen kan tolkas som att det finns cirka 100 000 personer födda i Sverige som periodvis bor utomlands och periodvis bor i Sverige.

Definitioner och förklaringar

Immigrant – emigrant
En immigrant ska ha för avsikt att bosätta sig i Sverige minst ett år. Utomnordiska medborgare ska dessutom ha tillstånd från Migrationsverket att bosätta sig i landet för att betraktas som immigranter.
En emigrant är en person som bosätter sig permanent utomlands. Med permanent menas minst ett år.

Publikation

Se rapporten Efterkrigstidens in- och utvandring (Demografiska rapporter 2004:5).

Logotyp

Producent

SCB, Programmet för Demografisk analys och jämställdhet
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Åke Nilsson
08-506 945 34
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.