På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2007-10-02 09:30 Nr 2007:264


Tidskriften Välfärd nr 3 2007:

Höga födelsetal i länder med utbyggd barnomsorg

En jämförelse mellan EU-länderna visar att det föds fler barn per kvinna i länder med väl utbyggd offentlig barnomsorg för barn under tre år än i länder där en liten andel av barnen får offentlig barnomsorg.

I alla länder inom EU föds det färre än 2,1 barn per kvinna, vilket är den nivå som krävs för att den naturliga befolkningsutvecklingen skall vara i balans. Vid lägre födelsetal kommer befolkningen successivt att minska om inte de låga födelsetalen kompenseras med invandring.

De EU-länder där mer än 30 procent av barnen under 3 år finns inskrivna i barnomsorg är Danmark, Sverige, Nederländerna, Belgien och Finland. Födelsetalen i dessa länder var år 2005 mellan 1,7 och 1,8, vilket är bland de högsta inom EU. Endast Frankrike och Irland hade högre födelsetal.

Nästan alla andra EU-länder har födelsetal på 1,2-1,4 och en låg andel barn under 3 års ålder i barnomsorg. Där återfinns de befolkningsmässigt stora länderna Italien, Tyskland, Spanien och Polen.

På liknande sätt visar jämförelser mellan EU-länderna att födelsetalen i genomsnitt är högre i länder där kvinnor i barnafödande åldrar har hög utbildning och hög förvärvsfrekvens.

 

Publikation

Tidskriften Välfärd och rapporter kan beställas från SCB, Publikationstjänsten, 701 89 ÖREBRO, telefon: 019-17 68 00 fax: 019-17 64 44, e-post: publ@scb.se.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 STOCKHOLM
08-506 947 72


Förfrågningar

Kenny Petersson
019-17 65 62
kenny.petersson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.