På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-06-24 09:30 Nr 2014:160


Demografisk analys: Återstående medellivslängd efter utbildningsnivå

Utbildning påverkar medellivslängden mer än kön

Under de senaste åren har medellivslängden varit fem år högre för gruppen med eftergymnasial utbildning än för dem med enbart grundskoleutbildning. Skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå har ökat sedan början av 2000-talet.

Statistiska centralbyrån har uppdaterat tidsserien om återstående medellivslängd efter utbildningsnivå vid 30 och 65 års ålder. Uppgifterna finns nu för perioden 2000–2013.

Den återstående medellivslängden vid 30 års ålder var drygt 54 år för kvinnor och knappt 51 år för män under perioden 2011–2013. Det blir en skillnad på drygt 3 år. Skillnaden mellan könen har minskat med ungefär 1 år sedan 2000–2002. Skillnader i medellivslängd mellan grupper med olika utbildningsnivå har istället ökat och är nu större än skillnaden mellan kvinnor och män. Under senare år har medellivslängden för kvinnor och män med eftergymnasial utbildning varit ungefär fem år högre än för dem med enbart förgymnasial utbildning.

Medellivslängden har stagnerat för kvinnor med förgymnasial utbildning

Den återstående medellivslängden har ökat för kvinnor och män oavsett utbildningsnivå under 2000-talet, både från 30 och från 65 års ålder. Mest ökade medellivslängden från 30 års ålder för män med gymnasial och eftergymnasial utbildning, 1,9 år. Kvinnor har haft en relativt liten ökning av medellivslängden under senare år och ökningen var allra minst för kvinnor med förgymnasial utbildning. I den gruppen har den återstående medellivslängden vid 30 års ålder stagnerat kring 51,5 år sedan 2006.

Återstående medellivslängd vid 30 och 65 års ålder efter kön och utbildningsnivå 2000–2002 och 2011–2013 samt förändring mellan treårsperioderna
 Kvinnor  

Män

Utbildnings-nivå

2000–20022011–2013Föränd-ring2000–20022011–2013Föränd-ring
Vid 30 år
           
Förgymnasial
51,1 51,4 0,4 46,9 48,2 1,4
Gymnasial
53,2 54,2 1,0 49,1 50,9 1,9
Eftergymnasial
55,2 56,4 1,2 51,5 53,4 1,9
Vid 65 år
           
Förgymnasial
19,7 20,4 0,7 16,4 17,8 1,4
Gymnasial
20,6 21,4 0,8 17,4 18,8 1,4
Eftergymnasial
21,9 22,8 0,9 18,6 20,2 1,6

Endast Sverigefödda ingår i statistiken.

Äldre med eftergymnasial utbildning ökar sin medellivslängd mest

I Sverige är det bara 9 procent av dödsfallen som inträffar före 65 års ålder. Mest intressant är därför beräkningarna av den återstående medellivslängden från 65 års ålder. Under perioden 2011–2013 var den återstående medellivslängden vid 65 års ålder cirka 21 år för kvinnor och 18,5 år för män, men precis som vid 30 års ålder finns tydliga skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. Lägst medellivslängd har gruppen med enbart förgymnasial utbildning och högst har gruppen med eftergymnasial utbildning. Mellan treårsperioderna 2000–2002 och 2011–2013 har gruppen med eftergymnasial utbildning haft en större ökning av medellivslängden än grupperna med gymnasial respektive förgymnasial utbildning. Skillnaderna mellan dessa grupper har alltså ökat. Skillnaderna mellan grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning har däremot varit nästan oförändrade kring 1 år under hela perioden 2000–2013. Det gäller både kvinnor och män. Kvinnor med enbart förgymnasial utbildning har haft en klart större ökning av den återstående medellivslängden från 65 års ålder än från 30 års ålder.

Mer information

I tabeller och diagram Återstående medelivslängd efter utbildningsnivå redovisas uppgifter för tre olika utbildningsnivåer, totalt samt för gruppen som saknar uppgift om utbildningsnivå för varje år under perioden 2000–2013. Redovisningen är uppdelad på kvinnor och män men finns också totalt för alla Sverigefödda som ingår i statistiken.

 

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Örjan Hemström
08-506 949 97
orjan.hemstrom@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.