På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2008-11-26 09:30 Nr 2008:320


Invandrares flyttmönster:

Invandrarna koncentreras till storstäderna

En stark koncentration till storstadsregionerna är gemensamt för flertalet av de olika invandrargrupperna. Däremot är de flyktingar som Migrationsverket anvisat boende mer spridda över landet, även tio år efter invandringen.

Bosättnings- och flyttmönstret skiljer sig åt mellan olika grupper av invandrare. Den närmaste tiden efter invandringen är omflyttningen inom landet stor bland invandrarna. Störst är den för dem som fått asyl. För dem som under den tid deras ärende utreddes bodde på anläggningsboende, är omflyttningen speciellt omfattande.

I flyttningsutbytet mellan arbetsmarknadsregioner är det främst storstadsregionerna som drar till sig invandrare från andra delar av landet. Flyttmönstret inom Sverige ser ungefär likadant ut för alla invandrare, med undantaget att de personer som fått asyl i större utsträckning har flyttat till Malmö och Göteborg än till Stockholm.

Invandrarna skiljer sig åt när det gäller vilken typ av bostadsområde de flyttar till. Arbetskraftsinvandrare, speciellt de som kommer från länder utanför Europa, bosätter sig oftast i de mer attraktiva områdena. Anhöriginvandrare och personer som fått asyl hamnar däremot i de mindre attraktiva bostadsområdena. Efter fem år i Sverige har dessa tendenser förstärkts. De personer som man i registren har kunna följa under tio år verkar inte heller ha gjort någon ”boendekarriär”, om man med det menar att flytta in i områden där höginkomsttagare bor.

Många som invandrar till Sverige blir inte kvar i landet. Det gäller särskilt arbetskraftsinvandrare och nordiska medborgare, där återutvandringen är stor. Däremot stannar flertalet av anhöriginvandrarna och de personer som fått asyl.

 

Definitioner och förklaringar

I rapporten följs invandrares flyttningar det senaste årtiondet utifrån deras grund för bosättning i Sverige. Skälen kan till exempel vara att man fått uppehållstillstånd som asylsökande eller som arbetskraftsinvandrare.

Publikation

En mer utförlig redovisning finns i publikationen: Invandrares flyttmönster

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Prognosinstitutet
Box 24300
104 51 Stockholm
08-506 947 72


Förfrågningar

Christian Skarman
08-506 942 83
christian.skarman@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.