På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Nybyggnad av bostäder

Statistiken visar bostadsbyggandets omfattning och inriktning, till exempel påbörjade och färdigställda bostadslägenheter fördelat på olika hustyper, samt nytillskottet av bostäder mer detaljerat när det gäller lägenheternas utformning. Dessutom beskrivs regionala och kommunala variationer.

Visa mer

Nyckeltal för Sverige

Påbörjade lägenheter (i nybyggda hus)

45 250

År 2015

Visa alla

Tabeller och diagram

Visa alla

Ta fram tabeller i Statistikdatabasen

Visa alla

Läs mer

Statistiknyheter

Preliminärt påbörjades byggandet av ca 48 900 nya lägenheter under de tre första kvartalen 2016. Det är 39 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2015 då 35 167 lägenheter började byggas.

Läs hela statistiknyheten
Artiklar

Bostadsbyggandet ökar kraftigt

Bostäder spelar en central roll för rörligheten på arbets­marknaden och för Sveriges ekonomiska tillväxt. Bostads­byggandet ökar nu kraftigt efter att ha legat på en låg nivå under och efter finans­krisen. Trots det anger fler kommuner än tidigare att det råder bostads­brist, framför­allt i storstads­regionerna. Det beror till stor del på att befolkningen ökat i snabbare takt än antalet bostäder.

Bostadslånen på uppgång igen

Byggandet i Sverige har de senaste åren inte hängt med befolk­ningstillväxten, vilket har lett till högre priser på bostäder. I kombination med låga boräntor har det bidragit till att hushållen lånar alltmer till sitt boende. Efter en tids avmattning ökar åter ut­lån­ings­till­växten för bostadslån. Riksbanken och Finans­inspektionen bedömer dock i dagsläget inte att den finansiella stabiliteten är hotad.

Bostadsbyggandet lågt under lång tid

Bostadsbyggandet i Sverige rasade i början på 1990-talet och har sedan dess legat kvar på en låg nivå. Under 2011 färdigställdes bara cirka 20 000 bostäder och den senaste statistiken från SCB pekar på att byggandet i år blir ännu lägre. Under första kvartalet påbörjades nybyggandet av 4 850 bostäder, vilket är en minskning med 35 procent jämfört med första kvartalet i fjol.

Om statistiken

Dokumentation

Våra statistikundersökningar dokumenteras på tre olika sätt för att beskriva olika aspekter av statistiken - kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationerna som beskriver kvaliteten är de mest lättillgängliga. De kan du använda för tolkning och förståelse av den publicerade statistiken.

De två andra sätten beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet, Beskrivning av statistiken (BaS)

Statistikens framtagning, (SCBDOK)

Johannes Johansson
08-506 940 88
byggande.bebyggelse@scb.se

Hittade du inte vad du sökte?

Kundanpassad statistik

Skräddarsydd statistik

Om den publicerade statistiken inte ger tillräcklig information har vi möjlighet mot betalning ta fram skräddarsydd statistik efter dina önskemål. Det kan t.ex. gälla tabeller för en annan regional indelning eller längre tidsserier.

Om du har frågor angående nybyggnadsstatistiken kan du gärna kontakta byggande.bebyggelse@scb.se eller 08-506 940 00 (växel, begär Nybyggnadsstatistik).

Kontakta oss

Johannes Johansson, 010-479 40 88

byggande.bebyggelse@scb.se

Kortadress : http://www.scb.se/bo0101