På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2014-08-21 09:30 Nr 2014:200


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a halvåret 2014, preliminära uppgifter:

Knappt 20 000 lägenheter påbörjade under första halvåret

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 19 700 lägenheter under första halvåret i år. Det innebär en ökning med 35 procent jämfört med samma period 2013 då 14 578 lägenheter började byggas.

Påbörjade lägenheter i flerbostadshus står för den större delen av ökningen då cirka 4 750 fler lägenheter påbörjades jämfört med första halvåret 2013. Även byggandet av småhus har tagit fart, 11 procent eller cirka 350 fler lägenheter i småhus har påbörjats jämfört med 2013. Totalt påbörjades cirka 3 550 lägenheter i småhus och 16 150 i flerbostadshus under första halvåret i år.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för i år uppräknade med 42 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 1:a halvåret 2004–2014

Diagram

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2013 och 2014 efter region

Storstadsområden

Alla lägenheter jan-jun

Därav småhus jan-jun

Därav flerbostadshus jan-jun

Län

2013 2014 2013 2014 2013 2014
Hela riket
14 578 13 876 3 191 2 487 11 387 11 389
Storstadsområdena
8 408 7 851 1 512 1 076 6 896 6 775
Stor-Stockholm
5 881 5 563 944 695 4 937 4 868
Stockholm
2 797 1 771 99 109 2 698 1 662
Stor-Göteborg
1 653 1 760 406 293 1 247 1 467
Göteborg
918 1 185 109 61 809 1 124
Stor-Malmö
874 528 162 88 712 440
Malmö
559 355 13 10 546 345
Riket i övrigt
6 170 6 025 1 679 1 411 4 491 4 614
Stockholms
5 881 5 563 944 695 4 937 4 868
Uppsala
851 1 465 160 63 691 1 402
Södermanlands
281 243 63 78 218 165
Östergötlands
489 710 161 246 328 464
Jönköpings
261 124 84 73 177 51
Kronobergs
298 222 67 106 231 116
Kalmar
236 155 55 57 181 98
Gotlands
76 4 20 4 56
Blekinge
104 23 26 23 78
Skåne
1 420 1 069 399 229 1 021 840
Hallands
475 260 136 110 339 150
Västra Götalands
2 266 2 210 609 432 1 657 1 778
Värmlands
103 137 55 31 48 106
Örebro
463 227 99 82 364 145
Västmanlands
246 280 71 56 175 224
Dalarnas
94 86 39 40 55 46
Gävleborgs
81 131 27 31 54 100
Västernorrlands
26 18 26 18
Jämtlands
87 63 31 15 56 48
Västerbottens
590 520 71 51 519 469
Norrbottens
250 366 48 47 202 319

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 42 procent.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik avseende kvartal 3 2014 publiceras 2014-11-20.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.