På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-05-07 09:30 Nr 2015:345


Färdigställda nybyggnader 2014 – definitiva uppgifter:

Hälften av alla nya lägenheter är hyresrätter

Under förra året färdigställdes totalt 29 164 bostadslägenheter i nybyggda hus. Dessa fördelade sig på 8 410 lägenheter i småhus och 20 754 lägenheter i flerbostadshus. Av de färdigställda lägenheterna var 52 procent hyresrätter.

Det är ungefär lika många färdigställda lägenheter som under 2013 då 29 225 lägenheter färdigställdes genom nybyggnad. Även fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är densamma som under 2013.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1954–2014

Diagram

Bostadsbyggandet i landet

Av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus så finns 12 071 eller 58 procent i någon av de tre storstadsområdena. Störst andel fanns i Stor-Stockholm där nästan var tredje nybyggd lägenhet 2014 fanns. Av småhusen ligger majoriteten (55 procent) istället utanför de tre storstadsområdena.

Flest färdigställda lägenheter per invånare 2014 fanns likt föregående år i Uppsala län, där det färdigställdes 4,9 lägenheter per tusen invånare. I Västernorrlands län byggdes 0,4 lägenheter per tusen invånare, vilket var minst i landet. Motsvarande siffra för hela riket är 3,0 lägenheter per tusen invånare.

Lika många bostads- och hyresrätter byggdes

Ungefär lika många av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus är upplåtna med bostadsrätt som med hyresrätt. Under 2014 var 52 procent av de nybyggda lägenheterna hyresrätter medan 48 procent var bostadsrätter. Fördelningen skiljer sig dock mycket mellan olika regioner. I Stor-Stockholm var hela 65 procent av de färdigställda lägenheterna i flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt. I riket utanför de tre storstadsregionera är siffrorna det omvända.

Färdigställda lägenheter i flerbostadshus efter upplåtelseform, andelar i procent

Område

Andel
bostads-
rätter

Andel
hyres-
rätter

Stor-Stockholm
65 35
Stor-Göteborg
49 51
Stor-Malmö
48 52
Riket exkl. storstadsområden
35 65

Fler nybyggda studentlägenheter

Av de 20 754 lägenheterna i flerbostadshus är 1 361 klassificerade som studentlägenheter. Det är en stor ökning jämfört med de senaste åren. Jämförelsevis färdigställdes totalt 1 331 lägenheter för studenter åren 2011 till 2013.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik för första kvartalet 2015 publiceras 2015-05-21.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
johannes.johansson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.