På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-02-18 09:30 Nr 2016:26


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a–4:e kvartalet 2015, preliminära uppgifter:

45 000 påbörjade lägenheter under 2015

Preliminärt påbörjades byggandet av cirka 45 250 nya lägenheter under 2015. Det är 26 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med 2014 då 36 045 lägenheter började byggas.

Antalet lägenheter i småhus ökade med 12 procent till 9 350 lägenheter och
i flerbostadshus påbörjades 35 900 nya lägenheter vilket är en ökning med 30 procent. Av lägenheterna i flerbostadshus så var 48 procent upplåtna med hyresrätt. Hälften av alla de påbörjade lägenheterna fanns i något av de tre storstadsområdena.

Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 3 350 nya lägenheter under 2015 jämfört med 2 646 lägenheter under 2014.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2015 uppräknade med 8 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Sifforna för ombyggnad är uppräknade med 14 procent.

Påbörjade lägenheter under 1:a – 4:e kvartalet 2003-2015

Diagram

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a - 4:e kvartalet 2014 och 2015 efter region, Ej uppräknade siffror

Storstadsområden

Alla lägenheter jan-dec

Därav småhus jan-dec

Därav flerbostadshus jan-dec

Län

201420152014201520142015
Hela riket
36 045 41 908 8 378 8 669 27 667 33 239
Storstadsområdena
20 290 20 822 3 696 3 651 16 594 17 171
Stor-Stockholm
13 317 12 743 2 305 1 994 11 012 10 749
Stockholm
4 084 4 456 271 157 3 813 4 299
Stor-Göteborg
3 923 4 365 876 1 186 3 047 3 179
Göteborg
2 424 2 703 234 410 2 190 2 293
Stor-Malmö
3 050 3 714 515 471 2 535 3 243
Malmö
1 460 2 220 159 224 1 301 1 996
Riket i övrigt
15 755 21 086 4 682 5 018 11 073 16 068
Stockholms
13 317 12 743 2 305 1 994 11 012 10 749
Uppsala
2 618 2 869 583 570 2 035 2 299
Södermanlands
642 579 226 138 416 441
Östergötlands
1 513 3 620 456 548 1 057 3 072
Jönköpings
769 379 209 188 560 191
Kronobergs
595 680 220 214 375 466
Kalmar
405 672 144 195 261 477
Gotlands
148 130 33 36 115 94
Blekinge
117 185 97 84 20 101
Skåne
4 826 5 411 996 1 112 3 830 4 299
Hallands
1 156 1 368 364 407 792 961
Västra Götalands
5 041 5 577 1 324 1 612 3 717 3 965
Värmlands
280 807 136 159 144 648
Örebro
1 090 2 098 315 263 775 1 835
Västmanlands
552 1 193 128 236 424 957
Dalarnas
205 349 127 156 78 193
Gävleborgs
626 266 100 98 526 168
Västernorrlands
327 306 89 76 238 230
Jämtlands
153 358 101 106 52 252
Västerbottens
1 010 1 581 208 326 802 1 255
Norrbottens
655 737 217 151 438 586

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.
Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 8 procent.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik för första kvartalet 2016 publiceras 2016-05-19.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
johannes.johansson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.