På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-05-19 09:30 Nr 2016:108


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a kvartalet 2016, preliminära uppgifter:

Kraftigt ökat byggande av lägenheter

Preliminärt påbörjades byggandet av 16 250 nya lägenheter under första kvartalet i år. Det är hela 46 procent fler påbörjade lägenheter jämfört med samma period 2015 då 11 106 lägenheter började byggas.

I flerbostadshus påbörjades cirka 13 600 lägenheter under första kvartalet vilket är 50 procent fler än 2015. Även småhusbyggandet ökar mot förra året, 2 650 lägenheter i småhus påbörjades vilket är 29 procent fler än samma period 2015.

Utöver detta gav påbörjad ombyggnation av flerbostadshus ett tillskott på cirka 800 nya lägenheter under 2016 jämfört med 625 lägenheter under 2015.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2016 uppräknade med 35 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren. Siffran för ombyggnad är uppräknad med 38 procent.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad under 1:a kvartalet. 1991-2016

Diagram

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a kvartalet 2015 och 2016 efter region. Ej uppräknade siffror.

Storstadsområden

Alla lägenheter jan-mar

Därav småhus jan-mar

Därav flerbostadshus jan-mar

Län

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Hela riket
11 106 12 037 2 056 1 973 9 050 10 064
Storstadsområdena
4 675 6 399 885 852 3 790 5 547
Stor-Stockholm
2 765 4 364 489 512 2 276 3 852
Stockholm
527 1 955 47 92 480 1 863
Stor-Göteborg
957 1 479 282 270 675 1 209
Göteborg
554 881 81 54 473 827
Stor-Malmö
953 556 114 70 839 486
Malmö
196 306 27 39 169 267
Riket i övrigt
6 431 5 638 1 171 1 121 5 260 4 517
Stockholms
2 765 4 364 489 512 2 276 3 852
Uppsala
1 067 1 254 138 90 929 1 164
Södermanlands
269 174 50 51 219 123
Östergötlands
978 430 141 77 837 353
Jönköpings
150 65 49 38 101 27
Kronobergs
93 486 39 38 54 448
Kalmar
20 243 20 62 181
Gotlands
5 17 5 5 12
Blekinge
33 40 33 20 20
Skåne
1 231 935 210 225 1 021 710
Hallands
310 369 141 174 169 195
Västra Götalands
1 345 2 036 363 415 982 1 621
Värmlands
453 133 46 11 407 122
Örebro
884 475 118 101 766 374
Västmanlands
699 141 42 64 657 77
Dalarnas
78 44 30 18 48 26
Gävleborgs
72 313 20 15 52 298
Västernorrlands
12 17 12 17
Jämtlands
60 67 24 1 36 66
Västerbottens
466 202 58 22 408 180
Norrbottens
116 232 28 17 88 215

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.

Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 35 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik för första kvartalet 2016 publiceras 2016-08-18.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
johannes.johansson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.