På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-08-18 09:30 Nr 2016:189


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 2:a kvartalet 2016, preliminära uppgifter:

Nybyggandet av flerbostadshus fortsätter öka kraftigt

Preliminärt påbörjades byggandet av 33 950 lägenheter under första halvåret. Det är en ökning med 44 procent jämfört med samma period 2015 då 23 620 lägenheter började byggas.

Det är lägenheter i flerbostadshus som bidrar mest till den stora ökningen, cirka 27 600 lägenheter påbörjades under första halvåret vilket är hela 50 procent fler än motsvarande period 2015. I småhus påbörjades cirka 6 350 lägenheter under första halvåret vilket är 21 procent fler än under samma period 2015. Av lägenheterna i flerbostadshus var preliminärt 44 procent upplåtna med hyresrätt.

Siffrorna för 2016 är uppräknade med 32 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter under första halvåret 2006-2016

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1:a halvåret 2015 och 2016 efter region. Ej uppräknade siffror

Storstadsområden

Alla lägenheter jan-jun

Därav småhus jan-jun

Därav flerbostadshus jan-jun

Län

201520162015201620152016
Hela riket
23 620 25 723 5 259 4 795 18 361 20 928
Storstadsområdena
11 288 13 692 2 363 1 969 8 925 11 723
Stor-Stockholm
6 766 9 197 1 238 1 107 5 528 8 090
Stockholm
1 743 3 738 78 190 1 665 3 548
Stor-Göteborg
2 255 3 131 742 659 1 513 2 472
Göteborg
1 041 1 596 184 186 857 1 410
Stor-Malmö
2 267 1 364 383 203 1 884 1 161
Malmö
1 248 735 174 48 1 074 687
Riket i övrigt
12 332 12 031 2 896 2 826 9 436 9 205
Stockholms
6 766 9 197 1 238 1 107 5 528 8 090
Uppsala
1 925 2 214 321 278 1 604 1 936
Södermanlands
416 461 117 145 299 316
Östergötlands
1 859 1 310 321 208 1 538 1 102
Jönköpings
222 195 102 86 120 109
Kronobergs
273 695 106 143 167 552
Kalmar
256 316 69 98 187 218
Gotlands
105 17 14 5 91 12
Blekinge
51 52 51 24 28
Skåne
2 848 2 528 620 489 2 228 2 039
Hallands
722 568 334 296 388 272
Västra Götalands
3 010 4 360 938 1 009 2 072 3 351
Värmlands
583 222 123 79 460 143
Örebro
1 692 1 192 246 281 1 446 911
Västmanlands
1 034 633 119 166 915 467
Dalarnas
202 156 89 61 113 95
Gävleborgs
185 380 84 39 101 341
Västernorrlands
94 43 32 43 62
Jämtlands
147 217 88 37 59 180
Västerbottens
852 515 143 122 709 393
Norrbottens
378 452 104 79 274 373

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.

Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 32 procent.

Definitioner och förklaringar

Med bostadslägenhet avses en lägenhet avsedd att helt eller till en inte oväsentlig del användas som bostad, oavsett i vilken hustyp den ligger. Även bostäder i småhus definieras således som lägenheter.

Småhus definieras som friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).

Flerbostadshus definieras som bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik till och med tredje kvartalet 2016 publiceras 2016-11-17.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
010-479 40 88
johannes.johansson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.