På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2010-05-06 09:30 Nr 2010:114


Färdigställda nybyggnader 2009 – definitiva uppgifter

Få ägarlägenheter i nyproduktion, korrigerad 2010-10-26

Av de 14 447 (korrigerad 2010-10-26) nybyggda lägenheter i flerbostadshus som färdigställdes förra året var det endast sex lägenheter som hade upplåtelseformen äganderätt.

Den 1 maj 2009 infördes regler om så kallade ägarlägenheter. I denna statistik redovisas dessa som lägenheter i flerbostadshus med upplåtelseformen äganderätt. Av de 14 447 (korrigerad 2010-10-26) nybyggda lägenheterna i flerbostadshus var det sex lägenheter som färdigställdes med denna upplåtelseform. Samtliga byggdes i Västra Götalands län.


Bostadsbyggandet minskar – störst är minskningen av antalet lägenheter i småhus

År 2009 färdigställdes totalt 22 821 (korrigerad 2010-10-26) lägenheter i nybyggda hus. Av dessa var 8 374 (korrigerad 2010-10-26) i småhus och 14 447 (korrigerad 2010-10-26) i flerbostadshus.  Det är en minskning med 29 procent (korrigerad 2010-10-26) jämfört med året innan, då 32 021 lägenheter färdigställdes. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 31 procent och flerbostadshus med 28 procent (korrigerad 2010-10-26) jämfört med år 2008.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1989 - 2009

Ökning av nybyggda lägenheter med offentliga ägare

Tillsammans med de allmännyttiga företagen äger stat, landsting och kommun 26 procent av de nybyggda lägenheterna i flerbostadshus som färdigställts under 2009. Antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshusen minskade för samtliga ägarkategorier utom stat, landsting och kommun. Lägenhetsbyggandet i denna ägarkategori ökade med 15 procent jämfört med 2008.  Som andel av det totala antalet färdigställda lägenheter i flerbostadshus svarade dessa för två procent (korrigerad 2010-10-26) år 2009.

Fler nybyggda bostadsrätter än hyresrätter

Mer än hälften av lägenheterna i nybyggda flerbostadshus är bostadsrätter. Under 2009 färdigställdes totalt 7 723 bostadsrätter, vilket motsvarar 53 procent av nybyggandet. Det kan jämföras med 1995 då en av tio nybyggda lägenheter i flerbostadshus var bostadsrätt. 

Äganderätt förblir den dominerande upplåtelseformen i nybyggda småhus. För 2009 var andelen äganderätter 94 procent.

Andel upplåtelseform i nybyggda flerbostadshus 1991 - 2009

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiska meddelanden som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2010-05-28 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Thang Tran
08-506 946 92
thang.tran@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.