På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-05-09 09:30 Nr 2012:729


Färdigställda nybyggnader 2011 – definitiva uppgifter:

Bostadsbyggandet på fortsatt låg nivå

Under förra året färdigställdes totalt 20 064 bostadslägenheter i nybyggda hus. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2010.

Antalet färdigställda lägenheter i nybyggda hus år 2011 är nästan oförändrat mot år 2010. Nivån motsvarar cirka två femtedelar av den genomsnittliga bostadsproduktionen de senaste 60 åren. De färdigställda lägenheterna fördelade sig på 7 477 i småhus och 12 587 i flerbostadshus. Antalet färdigställda lägenheter i småhus minskade med 16 procent men ökade i flerbostadshus med 18 procent.

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus 1951 – 2011

Bostadsbyggandet i Stor-Göteborg minskade med 29 procent

I Stor-Göteborg minskade bostadsbyggandet med 29 procent medan det i Stor-Stockholm och Stor-Malmö ökade med 13 respektive  30 procent. Som andel av det totala byggandet svarar de tre storstadsområdena tillsammans för 56 procent (2010: 55 procent) och riket i övrigt för 44 procent (2010: 45 procent).

Drygt hälften av lägenheterna i flerbostadshus är bostadsrätter

I de nybyggda flerbostadshusen 2011 var antalet lägenheter med bostadsrätt 6 439 eller 51 procent (2010: 48 procent). 6 085 lägenheter eller 48 procent var upplåtna med hyresrätt (2010: 51 procent).

Ägarlägenheter är en ny boendeform i flerbostadshus sedan 1 maj 2009. Under 2011 färdigställdes 63 ägarlägenheter (2010: 85 ägarlägenheter).

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Statistiskt meddelande som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressinformation i serien beräknas publiceras 2011-05-27 kl. 09.30.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Thang Tran
08-506 946 92
thang.tran@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.