På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2012-11-22 09:30 Nr 2012:912


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter, 1:a - 3:e kvartalet 2012, preliminära uppgifter:

Fortsatt trögt för nybyggandet av småhus

Under de tre första kvartalen 2012 påbörjades cirka 3 500 lägenheter i småhus. Det är en minskning med 45 procent jämfört med samma period föregående år då 6 409 lägenheter påbörjades.

Totalt påbörjades cirka 14 700 lägenheter under årets tre första kvartal, varav 11 200 i flerbostadshus. Totalt minskade nybyggandet av bostäder med 28 procent jämfört med samma period i fjol då 20 454 nya lägenheter påbörjades.

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2012 uppräknade med 16 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter kvartal 1-3 1999-2012
Antal bostadslägenheter som påbörjats under januari - september 2011 och 2012
 
Alla lägenheter
Därav
     
Småhus
Flerbostadshus
Storstadsområden
Jan-sep
Jan-sep
Jan-sep
Län
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Hela riket
20 454 12 670 6 409 3 013 14 045 9 657
Storstadsområdena
11 652
7 518
2 953
1 295
8 699
6 223
Stor-Stockholm
7 055 4 202 1 510 694 5 545 3 508
Stockholm
3 676 2 552 269 81 3 407 2 471
Stor-Göteborg
2 584 2 102 655 316 1 929 1 786
Göteborg
1 595 1 706 203 105 1 392 1 601
Stor-Malmö
2 013 1 214 788 285 1 225 929
Malmö
913 471 198 79 715 392
Riket i övrigt
8 802
5 152
3 456
1 718
5 346
3 434
Stockholms
7 055 4 202 1 510 694 5 545 3 508
Uppsala
1 159 888 253 195 906 693
Södermanlands
678 200 196 90 482 110
Östergötlands
662 590 317 192 345 398
Jönköpings
528 109 198 72 330 37
Kronobergs
190 205 154 53 36 152
Kalmar
257 49 167 37 90 12
Gotlands
124 17 22 17 102
Blekinge
93 169 71 8 22 161
Skåne
3 022 1 591 1 211 482 1 811 1 109
Hallands
621 267 345 136 276 131
Västra Götalands
3 257 2 875 1 046 536 2 211 2 339
Värmlands
283 80 69 40 214 40
Örebro
492 92 156 84 336 8
Västmanlands
545 362 110 62 435 300
Dalarnas
310 113 118 45 192 68
Gävleborgs
157 237 78 61 79 176
Västernorrlands
105 22 36 22 69
Jämtlands
133 88 115 56 18 32
Västerbottens
483 271 156 89 327 182
Norrbottens
300 243 81 42 219 201

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är  det senaste årets uppgifter underskattade. Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 16 procent.

 

Nästa publiceringstillfälle

Statistik avseende kvartal 1-4 2012 publiceras i februari 2013.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
johannes.johansson@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.