På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2013-02-21 09:30 Nr 2013:47


Påbörjad nybyggnation av bostadslägenheter 2012. Preliminära uppgifter:

Bostadsbyggandet minskade med 23 procent

Preliminära uppgifter visar att under 2012 påbörjades byggande av 20 050 lägenheter. Det innebär en minskning med 23 procent jämfört med 2011 då 26 062 lägenheter började byggas.

Antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade med 16 procent till 15 300 lägenheter, medan påbörjandet i småhus minskade med 39 procent till 4 750. Av antalet lägenheter i flerbostadshus var 45 procent hyresrätter.

Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus under perioden är:

2012: 4 750 lägenheter i småhus och 15 300 i flerbostadshus

2011: 7 755 lägenheter i småhus och 18 307 i flerbostadshus

För att underlätta jämförelsen mellan åren är siffrorna för 2012 uppräknade med 11 procent, vilket är den genomsnittliga eftersläpningen i rapporteringen de senaste åren.

Påbörjade lägenheter 2000-2012

 

dIAGRAM - Påbörjade lägenheter 2000-2012

Antal bostadslägenheter som påbörjats under 1-4 kvartalet 2011 och 2012 efter region
Storstadsområden
Alla lägenheter
Därav
Län
   
Småhus
Flerbostadshus
 
Jan-dec
Jan-dec
Jan-dec
 
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Hela riket
26 062
18 072
7 755
4 268
18 307
13 804
Storstadsområdena
14 220 10 361 3 394 1 779 10 826 8 582
Stor-Stockholm
8 696 5 980 1 702 950 6 994 5 030
Stockholm
3 928 3 171 285 89 3 643 3 082
Stor-Göteborg
3 052 2 796 784 477 2 268 2 319
Göteborg
1 921 2 041 229 162 1 692 1 879
Stor-Malmö
2 472 1 585 908 352 1 564 1 233
Malmö
1 168 506 232 87 936 419
Riket i övrigt
11 842 7 711 4 361 2 489 7 481 5 222
Stockholms
8 696 5 980 1 702 950 6 994 5 030
Uppsala
1 400 1 110 341 265 1 059 845
Södermanlands
926 402 246 108 680 294
Östergötlands
755 871 395 319 360 552
Jönköpings
613 125 224 88 389 37
Kronobergs
290 315 205 71 85 244
Kalmar
339 160 207 90 132 70
Gotlands
134 17 23 17 111
Blekinge
106 188 102 27 4 161
Skåne
4 037 2 135 1 419 643 2 618 1 492
Hallands
827 504 464 186 363 318
Västra Götalands
4 383 3 850 1 272 768 3 111 3 082
Värmlands
330 169 98 55 232 114
Örebro
588 168 196 136 392 32
Västmanlands
591 651 150 80 441 571
Dalarnas
365 260 148 70 217 190
Gävleborgs
176 273 91 79 85 194
Västernorrlands
119 32 50 32 69
Jämtlands
222 107 132 75 90 32
Västerbottens
689 389 190 125 499 264
Norrbottens
476 366 100 84 376 282

På grund av eftersläpningen i rapporteringen är det senaste årets uppgifter underskattade.

Tidigare år har denna underskattning varit i genomsnitt 11 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Statistik avseende kvartal 1 2013 publiceras 2013-05-23.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm


Förfrågningar

Johannes Johansson
08-506 940 88
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.