På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2015-04-23 09:30 Nr 2015:333


Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2014:

Fler lägenheter genom ombyggnad av befintliga hus

Under 2014 tillkom 2 333 lägenheter genom ombyggnad av flerbostadshus. Det är en ökning på 35 procent jämfört med året innan då tillskottet av lägenheter var 1 725. Ombyggnaderna består till 81 procent av lokaler som byggs om till lägenheter.

Av de lägenheter i ombyggda flerbostadshus som färdigställdes 2014:

  • ägs 60 procent av privata ägare,
  • ligger 66 procent i storstadsområdena,
  • finns 50 procent i hus bygga efter 1950.
Nettoförändring genom ombyggnad av flerbostadshus 2004-2014

Diagram

Nettoförändring av lägenheter i färdigställda ombyggda flerbostadshus 2014 efter lägenhetstyp. Hela riket.

Diagram

Lägst uppmätta antal rivna bostadslägenheter

Under 2014 påbörjades rivning av 468 bostadslägenheter i flerbostadshus. Detta är en minskning med 43 procent jämfört med 2013 då 826 lägenheter revs.

År 2014 var det år med lägst uppmätta antal rivna lägenheter sedan undersökningens början år 1949.

Av de lägenheter i flerbostadshus som revs 2014:

  • ägdes 79 procent av kommuner eller allmännyttiga företag,
  • revs 30 procent på grund av uthyrningssvårigheter,
  • var 84 procent byggda efter 1950.
Rivna lägenheter i flerbostadshus 2004-2014

Diagram

Historiskt sett har antalet rivningar under slutet av 1990-talet och början på 2000-talet legat på över 3 000 lägenheter per år. År 2006 minskade antalet rivna lägenheter kraftigt, för att 2013 öka igen med 46 procent jämfört med föregående år. År 2014 sjönk antalet rivna lägenheter åter till att hamna på 468 lägenheter som nu även är det lägst uppmätta någonsin.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering innehållande 2015 års siffror beräknas utkomma under april 2016.

Logotyp

Producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Vivianne Olofsson
08-506 940 07
fornamn.efternamn@scb.se


Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.