På scb.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

 
Statistiknyhet från SCB

2016-01-14 09:30 Nr 2016:3


Småhusbarometern t.o.m. december 2015:

Fortsatt stigande småhuspriser

Småhuspriserna steg med drygt 2 procent under fjärde kvartalet 2015, jämfört med tredje kvartalet. På årsbasis, senaste kvartalet jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med drygt 11 procent.

Mellan de två senaste kvartalen redovisas stigande priser i 16 av 21 län. Det län där priserna på småhus steg mest var Jämtlands län med 7 procent, följt av Jönköpings län med 6 procent. Sjunkande priser redovisas i tre län. I Kronobergs län sjönk priserna med 5 procent, samtidigt som priserna i Värmlands och Gotlands län sjönk med 1 procent. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Stockholm och Stor-Göteborg steg priserna mellan 2 och 3 procent.

Fördelat regionalt på län och årsbasis steg priserna i samtliga 21 län. Prisutvecklingen spänner från 4 till 16 procent, mest steg priserna i Stockholms och Västerbottens län. På årsbasis steg priserna med 10 procent eller mer i 16 av 21 län. I storstadsregionerna Stor-Malmö, Stor-Göteborg och Stor-Stockholm steg priserna mellan 11 och 16 procent.

Det genomsnittliga priset för en småhusfastighet i landet uppgick till drygt 2,5 miljoner kronor under fjärde kvartalet 2015.

Fastighetsprisstatistik per månad, hela landet

Månad

Antal
köp
Medelpris
i 1000-
tals kr
Medel-
taxerings-
värde i
1000-tals
kr
Köpe-
skillings-
koefficient
(K/T-tal)
Procentuell
förändring
från
föregående
månad
1412
5 230 2 503 1 581 1,60  
1501
3 752 2 545 1 601 1,60 0
1502
3 552 2 573 1 608 1,62 +1
1503
3 556 2 501 1 551 1,61 0
1504
4 728 2 434 1 499 1,63 +1
1505
4 241 2 484 1 493 1,67 +3
1506
6 672 2 606 1 540 1,69 +1
1507
7 117 2 594 1 515 1,72 +2
1508
5 126 2 619 1 515 1,74 +1
1509
5 081 2 469 1 434 1,72 ‑1
1510
5 543 2 501 1 443 1,74 +1
1511
4 393 2 508 1 427 1,76 +1
1512[1]
2 645 2 677 1 483 1,82 +3

[1] Uppgifterna för 2015 är preliminära.

Prisutvecklingen det senaste året enligt K/T-talet, hela landet
Småhusbarometern t.o.m. december 2015
Fastighetsprisstatistik för den senaste tremånadersperioden jämfört med föregående period samt föregående år
 Antal
köp
senaste
period
Medelpris
senaste
period
(tkr)
K/T-tal
senaste
period
K/T-tal
före-
gående
period
K/T-tal
före-
gående
år
Förändring
i procent
från före-
gående
period
Förändring
i procent
från före-
gående år
Län
             
Stockholm
1 735 5 286 1,88 1,83 1,62 +3 +16
Uppsala
455 2 992 1,87 1,85 1,68 +1 +11
Södermanland
411 2 202 1,73 1,72 1,56 +1 +11
Östergötland
575 2 325 1,84 1,78 1,65 +3 +11
Jönköping
503 1 804 1,76 1,66 1,52 +6 +15
Kronoberg
261 1 465 1,59 1,67 1,53 -5 +4
Kalmar
437 1 296 1,58 1,57 1,50 0 +6
Gotland
77 2 422 1,73 1,75 1,56 -1 +11
Blekinge
258 1 502 1,53 1,49 1,41 +3 +9
Skåne
1 897 2 557 1,55 1,53 1,44 +2 +8
Halland
472 2 749 1,70 1,66 1,55 +3 +10
Västra Götaland
1 986 2 628 1,80 1,74 1,60 +3 +12
Värmland
420 1 264 1,65 1,67 1,59 -1 +4
Örebro
422 1 616 1,79 1,79 1,63 0 +10
Västmanland
366 2 126 1,79 1,73 1,57 +4 +14
Dalarna
493 1 436 1,82 1,77 1,62 +3 +13
Gävleborg
480 1 426 1,73 1,71 1,56 +2 +11
Västernorrland
372 1 276 1,89 1,84 1,65 +2 +14
Jämtland
162 1 609 1,76 1,64 1,58 +7 +12
Västerbotten
408 1 688 2,00 1,94 1,73 +3 +16
Norrbotten
391 1 484 2,16 2,10 1,92 +3 +13
Storstadsområde
             
Stor-Stockholm
1 735 5 286 1,88 1,83 1,62 +3 +16
Stor-Göteborg
974 3 876 1,82 1,76 1,59 +3 +14
Stor-Malmö
826 3 329 1,55 1,51 1,39 +2 +11
Hela landet
12 581 2 540 1,77 1,73 1,58 +2 +11

Tidsperioder

[1] Senaste perioden 2015-10 - 2015-12.

[2] Föregående period 2015-07 - 2015-09.

[3] Föregående år 2014-10 - 2014-12.


 

Fastighetsprisstatistik för landets större kommuner
(mer än 50 000 inv.)

Kod

Kommun

Antal köp senaste periodMedelpris senaste period (tkr)K/T-tal senaste periodK/T-tal före-gående periodK/T-tal före-gående årFörändring i procent från föregående periodFörändring i procent från föregående år
0123
Järfälla
48 4 992 1,93 1,77 1,64 +9 +18
0126
Huddinge
122 5 087 1,90 1,90 1,62 0 +17
0127
Botkyrka
101 4 051 2,04 1,94 1,67 +5 +22
0136
Haninge
78 4 243 1,96 1,86 1,60 +5 +23
0160
Täby
109 6 369 1,90 1,81 1,60 +5 +19
0163
Sollentuna
84 6 329 1,89 1,88 1,66 0 +14
0180
Stockholm
301 6 549 2,01 1,91 1,69 +5 +18
0181
Södertälje
77 3 197 1,82 1,68 1,49 +8 +23
0182
Nacka
96 7 569 1,78 1,80 1,51 -1 +17
0188
Norrtälje
87 2 445 1,70 1,71 1,64 0 +4
0380
Uppsala
172 4 145 1,89 1,91 1,72 -1 +10
0480
Nyköping
80 2 383 1,71 1,63 1,48 +5 +16
0484
Eskilstuna
102 2 428 1,91 1,86 1,64 +3 +17
0580
Linköping
158 3 156 1,78 1,77 1,64 +1 +8
0581
Norrköping
163 2 789 1,88 1,77 1,62 +6 +16
0680
Jönköping
145 3 056 1,80 1,69 1,51 +6 +19
0780
Växjö
84 2 458 1,76 1,75 1,60 0 +10
0880
Kalmar
78 2 193 1,62 1,68 1,66 -4 -3
0980
Gotland
77 2 422 1,73 1,75 1,56 -1 +11
1080
Karlskrona
101 1 971 1,56 1,53 1,40 +2 +11
1280
Malmö
214 4 093 1,56 1,52 1,37 +3 +15
1281
Lund
111 3 294 1,57 1,57 1,38 0 +14
1283
Helsingborg
141 3 369 1,46 1,55 1,45 -6 +1
1290
Kristianstad
111 1 612 1,66 1,61 1,44 +3 +16
1293
Hässleholm
99 1 156 1,60 1,58 1,43 +1 +12
1380
Halmstad
114 2 619 1,66 1,60 1,49 +4 +11
1383
Varberg
93 3 160 1,68 1,84 1,59 -8 +6
1384
Kungsbacka
121 3 988 1,82 1,71 1,59 +7 +14
1480
Göteborg
304 4 795 1,85 1,78 1,59 +4 +16
1481
Mölndal
68 4 180 1,80 1,77 1,55 +2 +16
1485
Uddevalla
82 2 342 1,69 1,76 1,64 -4 +3
1488
Trollhättan
72 2 262 2,03 1,92 1,71 +6 +19
1490
Borås
120 2 051 1,87 1,79 1,68 +4 +11
1496
Skövde
71 2 275 2,06 1,88 1,76 +9 +17
1780
Karlstad
87 2 214 1,82 1,67 1,62 +9 +12
1880
Örebro
130 2 790 1,84 1,91 1,77 -4 +4
1980
Västerås
176 2 994 1,79 1,68 1,57 +7 +14
2080
Falun
87 2 392 1,98 1,88 1,72 +5 +15
2081
Borlänge
67 1 997 2,01 1,92 1,74 +5 +16
2180
Gävle
119 2 515 1,87 1,79 1,58 +5 +19
2281
Sundsvall
131 1 964 1,92 1,89 1,62 +1 +18
2284
Örnsköldsvik
92 1 065 1,85 1,87 1,69 -1 +9
2380
Östersund
67 2 355 1,81 1,72 1,56 +5 +16
2480
Umeå
138 2 996 1,90 1,86 1,67 +2 +14
2482
Skellefteå
130 1 423 2,23 2,13 1,92 +5 +16
2580
Luleå
105 2 499 2,21 2,20 1,96 +1 +13

Definitioner och förklaringar

SCB:s officiella fastighetsprisstatistik redovisas efter tidpunkten på köpebrevet, d.v.s. den dag då köparen är ny formell ägare till den förvärvade fastigheten. Den tidsperiod som förflyter mellan kontraktsskrivning och köpebrev är normalt ca 2 månader.

Statistiken är heltäckande och omfattar alla marknadsmässiga småhusförsäljningar oavsett om de förmedlats via mäklare eller ej. En viss eftersläpning förekommer dock i rapporteringen, särskilt för den senaste redovisningsmånaden, och uppgifterna kompletteras/revideras därför vid varje publiceringstillfälle.

Det är med köpeskillingskoefficienten (K/T-talet) som prisförändringar bör uppskattas. K/T är köpeskillingen (priset) i förhållande till taxeringsvärdet vid en viss tidpunkt (i detta fall 2012 års fastighetstaxering). K/T-talet är alltså kvoten mellan priset och taxeringsvärdet. I Småhusbarometern redovisas K/T-talet som ett ovägt medeltal, det vill säga som ett medelvärde av varje köps K/T-tal.

Med småhus avses i denna undersökning småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus. Statistiken inkluderar även köp av fastigheter upplåtna med tomträtt.

Stor-Stockholm omfattar hela Stockholms län. Stor-Göteborg omfattar Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. Stor-Malmö omfattar Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun.

Grunddata till SCB:s fastighetsprisstatistik kommer från Lantmäteriet.

Nästa publiceringstillfälle

Småhusbarometern t.o.m. januari publiceras 2016-02-11 klockan 09.30.

Logotyp

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för byggande, bostäder och fastigheter
Box 24 300
104 51 Stockholm
08-506 949 05


Förfrågningar

Niclas Sjölund
08-506 943 42
niclas.sjolund@scb.se

Martin Verhage
08-506 947 78
martin.verhage@scb.se

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.